Skip to main content

MSC-sertifisering bekrefter at fiskeriet er godt forvaltet og opprettholder ressurser og levebrød for fremtidige generasjoner.

Å være MSC-sertifisert betyr at man oppfyller verdens mest anerkjente målestokk for bærekraft: MSC-fiskeristandarden. MSC-fiskeristandarden er basert på FNs mat- og jordbruksorganisasjons (FAO) retningslinjer for ansvarlig fiske. Standarden er utviklet i samråd med en rekke personer og organisasjoner over hele verden, blant annet statlige akademikere, forskere, fiskeindustrien og NGOer.


MSC-sertifisering kan gi

  • forbedret omdømme
  • bedre synlighet
  • mulighet for forbedret dialog med interessenter
  • en vei for forbedringer
  • bevaring av levebrød 
  • tilgang til nye markeder
  • sikre markeder 
  • salgsfremmende muligheter

Fiskerier forklarer hvorfor de velger MSC

“Miljømerking blir stadig viktigere. Vi tror at en ekstern revisjon av våre fiskerier og forvaltningssystemer vil øke vår troverdighet i markedet og samtidig bidra til å hindre eventuell ufordelaktig utvikling i fiskeriene.”

Audun Maråk

Administrerende direktør, Fiskebåt

Sustainable fisheries are important for the future

Sustainable fisheries are important for the future
38 000

Kommersielle steder er sertifiserte for å selge sjømat med MSC-miljømerket

25 000+ 

Sjømatprodukter bærer det blå MSC-miljømerket og kan spores tilbake til det sertifiserte bærekraftige fiskeriet

12 %

Av verdens havfiske er MSC-sertifisert