Skip to main content

Ja. Du kan stole på at sjømat som bærer det blå MSC-miljømerket, kommer fra en levedyktig fiskebestand og ble fanget av et ansvarlig fiskeri som ivaretar hav- og livsmiljøet rundt. Det er kun fisk og skalldyr som kommer fra fiskerier som oppfyller våre strenge krav for bærekraftig fiske, som kan selges med MSC-miljømerket - den blå fisken. Disse fiskeriene sikrer at det er nok med fisk igjen i havet, slik at fiskebestandene og økosystemene forblir sunne og produktive for fremtiden.

 

 

Vitenskapsbaserte standarder

For å kunne selges med MSC-miljømerket, må sjømaten komme fra et fiskeri som er sertifisert i henhold til MSC-fiskeristandarden. Fiskeristandarden, eller miljøstandarden som den også kalles, innebærer de kravene som fiskeriene må oppfylle for å kunne bli sertifisert som bærekraftig.

Denne standarden ble utviklet i samråd med en rekke eksperter, blant annet forskere, fiskeindustrien og miljøorganisasjoner. Den revideres hvert femte år for å sikre at den fortsatt gjenspeiler internasjonal beste praksis innen havforvaltning og forskning.

Sertifiseringen krever at fiskerier sørger for at:
  • Fiskebestander er bærekraftige – at nok fisk blir igjen i havet for å reprodusere
  • Havmiljøet bevares slik at det kan støtte livet i havet på ubestemt tid
  • God og ansvarlig forvaltning er på plass for å kunne reagere raskt på skiftende omgivelser, som for eksempel klimaforandringer.

MSC sporer og overvåker vår positive påvirkning på fiskebestander, fiskemetoder og fiskeriforvaltning. Vår analyse viser at sertifiserte fiskerier leverer tusenvis av forbedringer i fiskeriforvaltning.

“MSC har i over tyve år vist at deres tilnærming kan utgjøre et betydelig bidrag til å bevare havet.”

John Tanzer, Practice Leader, Oceans

WWF International

Sustainable Seas: what is the MSC Fisheries Standard and how does it ensure healthy oceans

Sustainable Seas: what is the MSC Fisheries Standard and how does it ensure healthy oceans

Tredjepartsvurdering

Vurdering i henhold til MSC-fiskeristandarden er en grundig, forskningsbasert prosess som kontinuerlig forbedres og utvikles. 

Det er ikke MSC selv som gjennomfører vurderinger av fiskerier. Dette gjøres av et tredjeparts vurderingsteam som består av eksperter innen fiskeriforvaltning. De forhører seg med alle som har interesse i fisket – alt fra forhandlere til frivillige organisasjoner til myndigheter. Dette sikrer at all informasjon vurderes og at avgjørelser baseres på fakta og forskning. Alle fakta og avgjørelser publiseres på fisheries.msc.org.

Når fiskerier blir sertifiserte, vil de revideres årlig for å sikre at de opprettholder det bærekraftsnivået som kreves for å beholde MSC-sertifiseringen.

Sporbart fra hav til bord

Ocean to plate graphic

Sjømat med det blå MSC-miljømerket kan spores hele veien gjennom forsyningskjeden, fra hav til bord.

Alle som selger MSC-sertifisert sjømat må følge strenge regler for å sikre at det holdes adskilt fra ikke-sertifisert sjømat, hele veien til bordet ditt. Vi gjennomfører løpende DNA-tester og uanmeldte sporbarhetskontroller for å sikre at sporbarhetssystemet fungerer.

DNA-testing i 2016 viste at 99,6 % av sjømat som bærer MSC-miljømerket er riktig merket. MSC er stolt av dette robuste sporbarhetssystemet, spesielt om man ser det i lys av en global analyse som anslo at i gjennomsnitt 30 % av alle sjømatprodukter som handles verden over er feilmerket eller uriktig beskrevet.

 

“Å vite hvor maten kommer fra blir stadig viktigere for forbrukere. Jeg er oppriktig glad over å se resultatene fra den siste studien fra MSC, som viser at miljømerket ikke bare er gullstandarden for bærekraft, men at det også gjelder for sporbarhet.”

Dr Bryce Beukers-Stewart, Fiskeriforsker

University of York, UK

Ikke bare ta vårt ord for det

MSC er det eneste internasjonale programmet for sjømatmerking som er anerkjent av Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI), som bekrefter at vi oppfyller retningslinjene til FNs mat- og jordbruksorganisasjon.

MSC er også medlem av ISEAL, International Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance, noe som krever overholdelse av deres anerkjente regler for standardsetting, sikkerhet og overvåkning.

Organisasjoner som WWF Verdens naturfond anbefaler at du ser etter det blå MSC-miljømerket når du kjøper sjømat, da det gir en garanti for at den er bærekraftig fanget.

Uavhengige studier av MSC-programmet

Rapporter og veiledninger

Akademiske studier