Skip to main content

Disse retningslinjene angir de grunnleggende reglene for hvordan du bruker MSC-miljømerket på produktforpakninger, menyer, fiskedisker og markedsføringsmateriell.

SØK HER

Veileder for bruk av MSC-miljømerket

MSC-merkeelementer

1. MSC-miljømerket

MSC-miljømerket består av seks deler som ikke får brukes separat eller på noen måte gjøres endringer på:

 1. Teksten «sertifisert bærekraftig sjømat»
 2. Bokstavene MSC, forkortelsen for Marine Stewardship Council
 3. MSCs webadresse
 4. Det ovale fiskemerket
 5. Bokstavene TM, som angir at dette miljømerket er et registrert varemerke
 6. Den hvite ytterlinjen rundt fiskemerket og hele miljømerket

2. MSC Chain of Custody-kode

Alle MSC-miljømerkede produkter må ha en Chain of Custody-kode i formatet MSC-C-xxxxx, som henviser til produsenten av produktet. Koden kan plasseres hvor som helst på materiellet og må være leselig. Koden vil bli gitt av ditt sertifiseringsselskap eller sertifiserte leverandør.

Det er eierens ansvar å sørge for at produktet blir riktig registrert hos MSC under en gyldig lisens.

3. MSC-teksten

MSC-miljømerket må ha en tilhørende MSC-tekst. Du kan velge mellom følgende tekstversjoner.

For produkter:

"Takk for at du velger sjømat som oppfyller MSCs globale standard for bærekraftig fiskeri. Sammen kan vi beskytte fiskebestandene for fremtiden. www.msc.org/no"

"Dette produktet kommer fra et fiskeri som er sertifisert etter MSCs standard for et godt forvaltet og bærekraftig fiskeri. www.msc.org/no"

"XXXX [skriv inn art] i dette produktet kommer fra et fiskeri som er sertifisert etter MSCs standard for et godt forvaltet og bærekraftig fiskeri. www.msc.org/no"

"Denne sjømaten er sertifisert etter MSCs standard for bærekraftige fiskerier. www.msc.org/no"

"Fra et MSC-sertifisert bærekraftig fiskeri. www.msc.org/no"

For meny og fiskedisk:

"Sjømat med dette merket kommer fra et MSC-sertifisert bærekraftig fiskeri. www.msc.org/no"

Teksten skal vises på det språket til landet der produktet eller materiellet selges eller publiseres.

Se hele listen over de oversatte MSC-tekstene

MSC er ikke ansvarlig for å validere ytterligere tekster, juridiske krav eller andre retningslinjer for merking.

Formater

MSC-miljømerket er tilgjengelig i to formater: horisontalt (liggende) og vertikalt (stående).

Dersom du bruker MSC-miljømerket på et bilde eller en mørk bakgrunn skal versjonen med det hvite varemerkesymbolet (TM) brukes. Mot en lys eller hvit bakgrunn skal standardversjonen av TM-symbolet i blått brukes.

              

 

Farge

Forbrukere gjenkjenner og ser etter “det blå fiskemerket”. Det er viktig at du bruker den riktige versjonen av MSC-blåfargen for å sikre konsistens, tillit og gjenkjennelse. I unntakstilfeller slik som der forpakningen er svart og hvit, eller i samme blåfarge, kan du bruke den svart-hvite versjonen, men vær oppmerksom på at dette vil påvirke forbrukernes gjenkjennelse.

MSC-blå

 
Pantone286
CMYK 100 60 0 2
RGB 0 93 170
Hex #005DAA

Den hvite ytterlinjen rundt det ovale fiskemerket og hele miljømerket, må alltid være synlig. Ingen andre farger skal brukes.

Størrelse og ledig plass

Minimumsstørrelsen for det horisontale miljømerket på produkter er 10 mm H x 26,1 mm B
Minimumsstørrelsen for det vertikale miljømerket er 14 mm B x 18,8 mm H

Sørg alltid for å opp- eller nedskalere MSC-miljømerket proporsjonalt.

Det er ingen restriksjoner på maksimumsstørrelse for MSC-miljømerket eller dets varianter, verken på produkt eller markedsføringsmateriell.

Når miljømerket brukes i minimumsstørrelse, må den ledige plassen rundt merket være:

 • minst 2 mm til produktspesifikk tekst (slik som art, vekt, ingredienser).
 • minst 5 mm til generelle designdetaljer (slik som merkenavn, logoer) der MSC-miljømerket skal kunne forveksles med produktets hovedmerke.

Clear space around landscape MSC label with a coloured background

Når miljømerket brukes i større størrelser, må det ha ledig plass rundt seg på minst 10 % av miljømerkets høyde (vertikalt) eller bredde (horisontalt). La det alltid være så mye ledig plass rundt som mulig.

 

Riktig bruk

Bruk alltid de filene med miljømerket som du mottar når du søker om å bruke MSC-miljømerket. Sørg for at MSC-miljømerket og Marine Stewardship Councils navn aldri brukes på en måte som:

 • villeder forbrukerne med hensyn til å assosiere MSC med andre varemerker eller logoer
 • antyder eller hevder at ikke-sertifisert sjømat er MSC-sertifisert
 • skaper assosiasjoner til produkter som ikke kommer fra et MSC-sertifisert fiskeri

Ikke forsøk å endre eller lage MSC-miljømerket selv. Ikke gjør dette:

 • Ikke bruk MSC-miljømerket uten varemerkesymbolet (TM)
 • Ikke fjern den hvite ytterlinjen
 • Ikke endre formen på MSC-miljømerket
 • Ikke bruk kun det ovale fiskemerket, bruk alltid miljømerket
 • Ikke endre fargen på MSC-miljømerket
 • Ikke endre designen eller separer elementene i MSC-miljømerket
 • Ikke sett MSC-miljømerket på skrå
 • Ikke plasser symboler eller tekst over MSC-miljømerket

Eksempler på feil bruk av MSC- miljømerket

 

 

 

Bruk på produkt

Når MSC-miljømerket brukes på forpakning skal hver produktforpakning vise MSC-miljømerket, Chain of Custody-kode og passende MSC-tekst.

 • MSC-miljømerket må vises på forsiden av forpakningen, slik at det er direkte synlig for forbrukerne.
 • Alle MSC-miljømerkede produkter må ha en Chain of Custody-kode. Den kan plasseres hvor som helst på forpakningen og må være leselig. 
 • Når MSC-miljømerket brukes på et produkt, må det alltid ledsages av en MSC-tekst. MSC-teksten kan plasseres hvor som helst på forpakningen og er tilgjengelig i fem versjoner.

Det er ikke tillatt at forkortelsen MSC eller Marine Stewardship Council blir brukt alene. Du kan ikke bruke bilder av ikke-sertifiserte arter eller fiskemetoder på produktforpakningen. Handelsnavnet til et produkt skal ikke henvise til ikke-sertifiserte arter.

 

Menyer

For å kunne markedsføre og selge en matrett som MSC-sertifisert, må minst 95 % av sjømatinnholdet være MSC-sertifisert. Når du designer menyen, har vi gitt 4 alternativer som et utgangspunkt.

Alternativ 1 – anbefalt

Plasser det ovale MSC-merket ved siden av de MSC-sertifiserte rettene og bruk standard miljømerket som forklaring. Chain of Custody-koden til restauranten eller cateringfirmaet og MSC-teksten: «Sjømat med dette merket kommer fra et MSC-sertifisert bærekraftig fiskeri. www.msc.org/no» kan plasseres hvor som helst i menyen.

Alternativ 2

Bruk initialene «MSC» til å identifisere de MSC-sertifiserte rettene og bruk standard miljømerket som forklaring. Chain of Custody-koden til restauranten eller cateringfirmaet og MSC-teksten: «Sjømat med dette merket kommer fra et MSC-sertifisert bærekraftig fiskeri. www.msc.org/no» kan plasseres hvor som helst i menyen.

Alternativ 3

Bruk det ovale MSC-merket både for å identifisere de MSC-sertifiserte rettene og som forklaring. Du kan også bruke en svart-hvit eller en omvendt svart-hvit versjon av det ovale MSC-merket når du velger alternativ 3. Chain of Custody-koden til restauranten eller cateringfirmaet og MSC-teksten: «Sjømat med dette merket kommer fra et MSC-sertifisert bærekraftig fiskeri. www.msc.org/no» kan plasseres hvor som helst i menyen.

Alternativ 4

For å forklare hvilke arter på menyen som er MSC-sertifiserte uten å bruke det ovale MSC-merket, kan du bruke standard miljømerket med en spesifikk tekst som beskriver hvilke arter som er MSC-sertifiserte. Din Chain of Custody-kode og MSC-tekst «Alle våre [arter] kommer fra et MSC-sertifisert bærekraftig fiskeri. www.msc.org/no» kan plasseres hvor som helst i menyen.

 

 

Fiskedisk

Når du markedsfører MSC-sertifisert sjømat i fiskedisken, skal hver prislapp vise MSC-miljømerket, MSC-tekst og Chain of Custody-kode.

Du kan bruke et klistremerke eller en klips for å feste MSC-elementene til prislappen.

Hvis det ikke er nok plass, kan du plassere MSC-miljømerket på prislappen og sette opp en plakat eller et skilt ved fiskedisken som viser MSC-miljømerket, MSC-teksten og Chain of Custody-kode.

 

Etiketter direkte på fisk

Hvis du vil identifisere et produkt som MSC-sertifisert ved å feste en etikett, et bånd eller lignende merking direkte på fisk eller skalldyr, må du følge spesifikke regler:

 • Etiketten eller båndet må sitte fast og være umulig å fjerne eller manipulere helt til den kommer frem til sluttforbruker, og den får kun brukes en gang.
 • Etiketten eller båndet må festes på en godt synlig del av produktet.
 • Etiketten eller båndet må angi:
  – artsnavn
  – MSC-miljømerket
  – Chain of Custody-koden til bedriften som har satt på etiketten eller båndet
  – en versjon av MSC-teksten

Sjømat som er merket med etiketter eller bånd som ikke kan fjernes eller manipuleres, defineres som forbrukerrettede produkter. Slike produkter kan selges videre av detaljist som ikke er MSC-sporbarhetssertifisert.

Bruk i markedsføring

Sjømatprodukter kan kun markedsføres som MSC-sertifisert dersom de:

 • er dekket av en gyldig MSC-sporbarhetssertifisering
 • har tidligere blitt godkjent av MSCs lisensavdeling
 • viser MSC-miljømerket på bildet av forpakningen. Unntak gjelder pakking i modifisert atmosfære (MAP), fersk fisk og cateringretter.

 

Dersom bilder av fiskefartøy skal brukes, vær oppmerksom på at disse anses som en del av sertifiseringen og må framstille den riktige fiskemetoden for den arten som markedsføres.

Eksempel 1: hvis selskapet ditt selger både MSC-sertifisert og ikke-sertifisert sjømat eller publiserer salgsmateriell som viser til begge, må MSC-miljømerket ledsages av en ytterligere forklarende tekst som tydeliggjør hvilke produkter som er MSC-sertifiserte.

Eksempel 2: hvis salgsmateriellet ditt kun viser til MSC-sertifiserte produkter, eller hvis all sjømat som bedriften din selger er MSC-miljømerket, kan du bruke MSC-miljømerket uten ytterligere forklarende tekst. Miljømerket må ledsages av din bedrifts Chain of Custody-kode – hvis den foreligger. 

 

Prislister og kataloger

I prislister og kataloger kan du velge å bruke standard MSC-miljømerket eller det ovale MSC-merket som er spesielt utformet for bruk i lister.

Plasser MSC-miljømerket eller det ovale MSC-merket ved siden av produkter som er MSC-sertifiserte. Som forklaring, bruk standard MSC-miljømerket med forklarende tekst: «Sjømat med dette merket kommer fra et MSC-sertifisert bærekraftig fiskeri. www.msc.org/no» og din bedrifts Chain of Custody-kode (hvis den foreligger) i prislisten eller katalogen.

Markedsføre sporbarhetssertifiseringen

Hvis du vil markedsføre din bedrifts sporbarhetssertifisering uten å vise til spesifikke produkter, må du benytte MSC-miljømerket med forklarende tekst og bedriftens Chain of Custody-kode.

Godkjent ordlyd:

“Vi er MSC-sertifiserte. Se etter det blå MSC-miljømerket.”

Vi gir rom for fleksibilitet (f.eks. på grunn av plassmangel) så lenge budskapet ikke går tapt.

Godkjent forklarende tekst:

Når du bruker MSC-miljømerket med forklarende tekst, må teksten være direkte tilkoblet og tydelig knyttet til miljømerket.

Du kan velge å skrive en egen forklarende tekst som skal være sammen med MSC-miljømerket, forutsatt at du søker godkjenning fra lisensavdelingen før publisering.

Tilgang til bildemateriell og budskap

Undersøkelse fra Globescan viser at bare å merke eller å bare kommunisere ikke er nok til å endre forbrukeratferd. Ved å gjøre begge deler kan man øke forbrukernes lojalitet og tillit. For å bistå, så gir vi året rundt muligheter for å bli med på kampanjer, verktøy og inspirasjon, samt bildemateriell og budskapsrådgivning. Ta en titt i vårt multimediabibliotek.

Ofte stilte spørsmål

Hvilken Chain of Custody-kode skal jeg bruke?

Et produkt skal alltid vise Chain of Custody-koden (CoC-koden) til den bedriften som eier sjømaten når den plasseres i sin MSC-miljømerkede forpakning.

Det er eierens ansvar å sørge for at produktet blir riktig registrert hos MSCs lisensavdeling, under en gyldig lisens.

Eksempler på forsyningskjeder for å illustrere anvendelsen av regelen

Scenario 1: Bearbeidingsbedrift plasserer produktet i MSC-miljømerket forpakning (under bearbeidingsbedriftens eller detaljistens eget merke), og selger til detaljist = bearbeidingsbedriftens CoC-kode på forpakning

Scenario 2: Bearbeidingsbedrift selger sertifisert sjømat uten MSC-miljømerket til detaljist som så plasserer miljømerket i fiskedisker eller bearbeider sjømaten i butikk = detaljistens CoC-kode på forpakning

Scenario 3: Bearbeidingsbedrift selger sertifisert sjømat uten MSC-miljømerket til restaurant som så setter miljømerket på meny = restaurantens CoC-kode på meny

Scenario 4: Måltidsleverandør driver kantinen til en kommersiell kunde og plasserer MSC-miljømerket på meny med kundens samtykke = måltidsleverandørens CoC-kode på meny

Hvilket selskap er lisenshaver?

Lisenshaver er det selskapet som eier sjømaten på det tidspunktet MSC-miljømerket påføres.

Lisenshaveren er ansvarlig for betaling av årsavgift og royalty.

Eksempler på forsyningskjeder for å illustrere anvendelsen av regelen

Merk: Hvis bearbeidingsbedriften ikke ønsker å være lisenshaver, må varemerkeeieren søke om tillatelse fra MSCs lisensavdeling om å være lisenshaver.

Scenario 1: Bearbeidingsbedrift plasserer produktet i MSC-miljømerket forpakning (under bearbeidingsbedriftens eller detaljistens eget merke), og selger til detaljist = bearbeidingsbedriften er lisenshaver

Scenario 2: Underleverandør plasserer produktet i MSC-miljømerket forpakning på vegne av bearbeidingsbedrift = bearbeidingsbedriften er lisenshaver

Scenario 3: Bearbeidingsbedrift plasserer produktet i MSC-miljømerket forpakning (under varemerkeeierens eget varemerke) og selger til en varemerkeeier = bearbeidingsbedriften er lisenshaver

Scenario 4: Bearbeidingsbedrift selger sertifisert sjømat, men uten MSC-miljømerket, til detaljist som så plasserer miljømerket i fiskedisker eller bearbeider sjømaten i butikk = detaljisten er lisenshaver

Scenario 5: Bearbeidingsbedrift selger sertifisert sjømat, men uten MSC-miljømerket, til restaurant som så plasserer miljømerket på meny = restauranten er lisenshaver

Scenario 6: Måltidsleverandør driver kantinen til en kommersiell kunde og plasserer MSC-miljømerket på meny med kundens samtykke = måltidsleverandøren er lisenshaver

Ikke-MSC-sertifiserte sjømatingredienser?

Et produkt som bærer MSC-miljømerket, kan inneholde 5 % ikke-sertifisert sjømat i det totale sjømatinnholdet.

Du kan beregne prosentandelen av ikke-MSC-sertifiserte sjømatingredienser i et produkt ved hjelp av følgende formel:

Total nettovekt av ikke-MSC-sertifiserte sjømatingredienser*

Delt på

Totalvekt av både MSC-sertifiserte og ikke-MSC-sertifiserte sjømatingredienser i det ferdige produktet*

*eksklusiv vann og tilsatt salt

Hvis sjømatproduktet ditt inneholder mer enn 5 % ikke-MSC-sertifisert sjømat:
✗ Du kan ikke bruke MSC-miljømerket på forpakningen på noen som helst måte
✗ Du kan ikke bruke noen tekst som viser til MSC på forsiden av forpakningen
✓ Bruk i stedet versjon 3 av MSC-teksten på baksiden av forpakningen. Den viser til de sjømatingrediensene som faktisk er sertifiserte:
Versjon 3: "XXXX [skriv inn art] i dette produktet kommer fra et fiskeri som er sertifisert etter MSCs standard for et godt forvaltet og bærekraftig fiskeri. www.msc.org/no."
✓ Ikke glem å angi MSC Chain of Custody-koden ved siden av teksten.
✓ Du må spesifisere hvilken art som er sertifisert i produktets innholdsfortegnelse. For eksempel ‘MSC-sertifisert nordsjøsild’ eller ‘Nordsjøsild – MSC-sertifisert’

På forbrukerpakkede produkter gjelder royalties selv i disse tilfellene

Søk om bruk av MSC-miljømerket

Søknad

Søknad

Det blå MSC-miljømerket gjør det enkelt for dine kunder å velge bærekraftig villfanget sjømat som de kan stole på. Finn ut mer om kostnadene og send inn søknad.