Skip to main content

Programdirektør for MSC i Nord-Atlanteren, Gisli Gislason, forklarer hva Arctic Circle Assembly er og hvorfor MSC arrangerte et seminar omkring pelagisk overfiske.

Makrell, sild og kolmule fiskes år etter år over de vitenskapelige rådene som gis av det internasjonale havforskningsrådet (ICES). De siste 6 årene har disse artene samlet vært overfisket med 34% over de vitenskapelige rådene. Vi ønsket å bruke denne plattformen til å skape oppmerksomhet rundt denne konflikten og påvirke statene til å finne løsninger på disse fordelingsutfordringene. 

For bare to år siden var de pelagiske artene makrell, sild og kolmule MSC-sertifiserte. En ettertraktet, internasjonal verifisering av på at bestandene er i god forfatning, at økosystemene blir ivaretatt og at fiskeriet har en akseptabel forvaltningspraksis. Men disse fiskeriene var sertifisert under vilkår om at det måtte komme på plass internasjonale kyststatsavtaler som definerer kvotefordelingen og som derved sikrer at bestandene blir høstet innenfor vitenskapelige råd gitt av det internasjonale havforskningsrådet (ICES). Dette har ikke skjedd, og derfor ble MSC-sertifikatene suspendert av et uavhengige sertifiseringsorgan i 2019.

Alle statene har et felles ansvar om å komme til enighet omkring kvotefordeling som er innenfor vitenskapelige råd, slik at den langsiktige bærekraften til disse viktige nøkkelartene sikres! 

 

Hva er Arctic Circle Assembly?

Arctic Circle Assembly er den største årlige internasjonale samlingen i Arktis, som samler mer enn 2000 deltakere fra over 60 land. Konferansen avholdes hvert år i oktober i Reykjavik, Island.


Konferansen arrangeres av Arctic Circle, en organisasjon – opprettet av tidligere president på Island, Olafus Ragnar Grimsson, og tidligere statsminister på Grønland, Kuupik Kleist – med mål om å oppmuntre til dialog og løsninger blant politikere, næringslivsledere og forskere omkring problemer som Arktis står overfor, som følge av klimaendringer og smeltende is.

Høyprofilerte og innflytelsesrike politikere har deltatt tidligere, inkludert USAs spesielle presidentutsending for klima, John Kerry, den tidligere franske presidenten Francoise Holland, tidligere generalsekretær i FN, Ban Ki-Moon, og den skotske statsminister Nicola Sturgeon.

Hvilke andre temaer ble diskutert på Arctic Circle Assembly?

Den økende geopolitiske betydningen av den arktiske regionen har utvidet tematikken på konferansen. Diskusjoner og seminarer omhandlet ikke bare klimaendringer, men også tilgang til energi og knappe mineralressurser, samt handels- og skipsruter som åpner seg over det smeltende ishavet.


Diskusjoner i år omhandlet blant annet det å opprettholde fred og sikkerhet i regionen, Kinas planer for en polarsilkevei, samt rollen til fornybar energi i Arktis. Det var også diskusjoner om koblingen mellom medisin, bioteknologi og naturressurser i regionen, samt forebygging av atom- og radiologiske ulykker i de arktiske hav og styrking av matsikkerhet.

 

MSC Arctic Circle Assembly Seminar -program and fact sheet
Date of issue: 14 oktober 2021
Download download file PDF - 6 MB