Nyheter

Nordsjøtorsken mister bærekraftssertifisering

september 24, 2019

Marine Stewardship Council (MSC) suspenderer sertifiseringen på Nordsjøtorsk etter at bestanden har falt under forskernes råd for minstenivå. Suspenderingen påvirker alle MSC-sertifiserte fiskerier som fisker på denne bestanden.  

Det seneste vitenskapelige rådet for 2019 fra det internasjonale rådet for havforskning (ICES) viser en skarp nedgang i bestanden til under kritisk nivå. Dette betyr at bestanden står i fare for å kollapse ettersom reproduksjonen av ungfisk er utilstrekkelig for å ivareta en bærekraftig bestand. Grunnen til nedgangen i bestanden er uklar, men forskerne peker blant annet mot varmere vann som følge av klimaendringene og færre unge torsk som overlever. Dette skjer til tross for at fiskerne aktivt har unngått å fange ungfisk, som er kritisk for reproduksjonssyklusen og bestandenes generelle helse.

"Fremover vil det være kritisk å øke vår forståelse av klimaendringenes påvirkning på de ulike fiskeriene, samt forbedre forskningen og samarbeidet, for å i fremtiden sikre en bærekraftig forvaltning av torskefisket i Nordsjøen. Vi ser frem til å samarbeide med fiskerinæringen når de utvikler planene sine for å gjenopprette denne miljømessige og kulturelt viktige bestanden ”, sier Linnea Engstrom, Programdirektør, MSC Skandinavia og Østersjøregionen.

Selv om dette er en ikonisk viktig bestand for mange land, presiseres det at denne bestanden kun står for ca. 1,5% av den norske forsyningen av torsk. Resten av torsken kommer fra Barentshavet, hvor bestandene er i god forfatning.

  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}