Skip to main content
article

Bevar livet i havet!

Wave of Change
En tredjedel av verdens fiskebestander er i dag overfisket og det blir stadig mindre fisk i havet. Men det går ann å gjøre noe med denne negative utviklingen. Derfor oppfordrer vi nå politikerne, som treffes i Oslo denne uken på havkonferansen Our Ocean, til å løfte denne utfordringen og foreslå nye tiltak som kan bidra til å sikre bærekraftig høsting av havene våre. Vi håper også å se flere selskaper og forbrukere som i fremtiden velger bærekraftig fisket og ansvarlig oppdrettet sjømat.
FN anslår at en tredjedel av kommersielle fiskebestander er overfisket, en økning på mer enn 20 prosent de siste førti årene. Mengden av sjøfugl, virvelløse dyr og sjøpattedyr synker også med en alarmerende hastighet. Samtidig er levedyktige bestander og fungerende økosystemer viktigere enn noen gang for å kunne motstå  motstå de negative effektene av klimaendringer på innsjøer og havet. Konklusjonen er klar. Overfiske må bekjempes og flere aktører i hele verdikjeden må involveres og jobbe raskere for at fiskene og sjømatbestandene skal kunne hente seg inn.

Miljømerking på produkter blir stadig viktigere for at selskaper skal kunne dokumentere at man utelukkende produserer og tilbyr fisk fra ansvarlig forvaltede bestander. For å beskytte havene våre mot overfiske, må fiskere og oppdrettere som tar et miljøansvar belønnes og støttes. Ved å selge og kjøpe ASC- og MSC-sertifisert sjømat, sørger selskapene for at sjømaten de handler er ansvarlig oppdrettet og bærekraftig fisket. Sporbarhet forhindrer også at ulovlig fiske kommer inn i næringskjeden og det stilles strenge krav til fiskerne og bruken av utstyr for å minimere påkjenning på naturen og dyrelivet der fiskingen foregår. MSC jobber globalt for å sikre en sunn utvikling av alle fiskebestander over hele verden. 

Det trengs også politikere som tør å stå opp for havene. Det er satt opp delmål i Agenda 2030 for FNs medlemsland som tar for seg problemstillingen om havene våre, blant annet gjennom målet med å avskaffe alle fiskeri-subsidier som bidrar til overfiske. Et annet mål er å implementere forvaltningsplaner som tar hensyn til hvor stor belastning en fiskebestand tåler og effekten av fiske på andre sjøarter og miljøet rundt. Dette er gode mål, men vi ønsker at de skal realiseres raskere. Å la bestandene hente seg inn vil ikke bare bidra til at fremtidige generasjoner får muligheten til å spise sjømat. Det vil også bidra positivt til den økte fiskeproduksjonen som forventes globalt for å kunne mette en stadig økende befolkning med næringsrik mat.  

Som konsumenter bør vi fortsette å spise sjømat, men vi må velge bærekraftig. Fra et helseperspektiv er sjømat en viktig kilde til proteiner, vitaminer og mineraler. Anbefalingen fra Helsedirektoratet er å spise sjømat 3 ganger i uken. Det er viktig at du som forbruker velger å kjøpe sertifisert sjømat og variere artsvalget når du lager mat. I dag er det et stort utvalg av MSC- og ASC- sertifiserte arter og produkter tilgjengelig i markedet. Forbrukerne burde bli flinkere på å utfordre butikker og restauranter med et enkelt spørsmål: "Er fisken du selger og serverer miljøsertifisert?". 

Dersom våre barn og barnebarn skal få muligheten til å spise fisk som vi gjør i dag, må vi endre utviklingen. Og det må vi gjøre nå.Finn ut mer

Slik bidrar MSC til forbedringer i havet

Slik bidrar MSC til forbedringer i havet

Alle vil at havet skal ha en sunn fremtid. Vi mener at alle kan være med og bidra til et levende hav og samtidig nyte sjømaten som er på tallerkenen.

Hva betyr MSC-miljømerket?

Hva betyr MSC-miljømerket?

MSC-miljømerket, den blå fisken, betyr at sjømaten er villfanget, at den kommer fra en levedyktig bestand og har blitt fisket med omtanke for havmiljøet.