Nyheter

Økologisk bærekraft er grunnleggende

desember 16, 2019

Dagbladets leder om miljømerking i fiskeriet, synes å være skrevet på gale premisser. Miljømerket til MSC sikrer at fiskebestandene har det bra, at økosystemene blir ivaretatt og at fiskeriet har en god forvaltningspraksis. Så må staten ta ansvar for at lover følges for arbeiderne.

MSC, Marine Stewardship Council, er en internasjonal og ideell organisasjon som gjennom miljømerking ønsker å gjøre det enkelt for konsumenter og foretak å velge fisk som kommer fra bærekraftige fiskebestander.

Sertifiseringen vår, som er utformet i samråd med uavhengige eksperter, forskere og miljøorganisasjoner, er basert på tre parametere: statusen til fiskebestandene, innvirkning på økosystemer og fiskeriforvaltning.

Globalt er 33 prosent av fiskebestandene overfisket og dette styrker viktigheten av en miljømerkeordning som aktivt motarbeider dette. Over 15 prosent av verdens fangster er i dag sertifiserte og i Norge er tallet over 80 prosent, noe som illustrerer at det norske fiskeriet er i verdensklasse hva gjelder forvaltning av fiskebestandene.

I sin lederartikkel hevder Dagbladet at MSC framstiller utnyttelse av mennesker som bærekraftig. Det er en helt feilaktig beskrivelse. MSC mener at de dårlige arbeidsforholdene som er beskrevet i Dagbladets gransking er uakseptable og MSC ser svært alvorlig på opplysningene om blant annet svart arbeidskraft, lønnsdumping og andre brudd på arbeidsmiljøloven.

Når det er sagt så er manglene i arbeidsforholdene som Dagbladet beskriver, i dag ikke en del av MSCs sertifisering. Å sørge for at lover om lønn og arbeidsmiljø opprettholdes på alle verdens fiskebåter og på fiskemottak, er statenes og myndighetenes oppgave, og det er også deres ansvar å ta grep hvis dette ikke er tilfelle. Norske myndigheters samarbeid og lederskap i håndtering av misforholdene som den siste tida har framkommet er et godt eksempel på dette.

Verdens fiskerier gir milliarder av mennesker mat og sysselsetter mange millioner mennesker. For å oppnå en bærekraftig fiskerinæring, må man ta hensyn til de gjensidig avhengige pilarene fra den økologiske, økonomiske og sosiale siden ved bærekraftsbegrepet. Likevel er bærekraftens økologiske dimensjon grunnleggende for den totale bærekraften, ettersom den ligger som en forutsetning for de økonomiske og sosiale dimensjonene.

MSC tar ansvar for den økologiske bærekraften, poengtert i bærekraftsmål 14, og vi garanterer at den MSC-sertifiserte sjømaten du spiser lever opp til vår strenge miljøstandard og bidrar til å skape levende hav og sjøer for framtida.

  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}