Skip to main content
article

De nye kravene som nå implementeres skal sikre bedre mot  ‘Shark Finning’ og såkalt compartmentalisation (miksing mellom ikke-sertifiserte og sertifiserte fiskemetoder).

Marine Stewardship Council (MSC) har i dag utgitt en oppdatert versjon av ”Fisheries Certification Process”, som fastlegger kriteriene som de uavhengige sertifiseringsorganene må følge når de sertifiserer fiskerier opp mot MSCs fiskeristandard.

Endringene tar høyde for tidligere adresserte bekymringer fra interessegrupper, og som har vært gjenstand for grundige drøftelser med industrien, ideelle organisasjoner og forskere de seneste 24 månedene.  

De viktigste endringene som er godkjente av MSCs styre er følgende:  

1.  Sertifiserte fiskerier kan ikke lenger fiske etter en gitt bestand med både godkjente og ikke-godkjente fiskemetoder på samme fangstreise. (en praksis, som heter ’compartmentalisation’ eller ’oppdeling’). Dette kravet knyttes spesielt opp mot det MSC-sertifiserte not-fiskeriet av tunfisk, der det er blitt fanget både sertifisert ’free school’ tunfisk og ikke-sertifisert tunfisk omkring såkalte FAD’er (’fish aggregating devices’). MSC arbeider allerede med tunfisk industrien og uavhengige forskere for å skape en mer bærekraftig bruk av FADs.

2. Styrkede krav vedrørende ‘shark finning’. Fremover vil et selskap eller organisasjon, som i løpet av de to siste årene er blitt dømt for å ha benyttet ’shark finning’ ikke kunne sertifiseres etter MSC fiskeristandard. Det er også slik at dersom det finnes bevis for at et fiskeri har benyttet ’shark finning’ vil det føre til at hele det relevante fiskeriet blir suspendert fra MSC-sertifikatet, med mindre det berørte fartøyet fjernes fra sertifikatet. Dermed styrker MSC sin innsats mot `shark finning`.

3. Krav om grundigere informasjon om hvordan de sertifiserte fiskeriene skaper  forbedringer.  De uavhengige sertifiseringsorganene må nå gi mer detaljerte forklaringer på hvordan et fiskeri har forbedret seg i løpet av en periode, for å møte vilkårene som er satt som en del av sertifiseringen. MSC har også publisert en loggbok med alle betingelser, som skal gjøre det lettere å følge de enkelte fiskerienes fremdrift. 

Dr Rohan Currey, leder av MSCs Science and Standards avdeling, sier: ”Endringene avspeiler tilbakemeldinger fra en rekke interessenter, herunder NGO'er, fiskeriorganisasjoner og sertifiseringsorganer. De er skapt for å sikre at prosessen som sertifiseringsorganene følger er robust, effektiv og transparent.  Vi er meget takknemlige for alle bidragene vi har mottatt.” 

Endringene trer i kraft for alle fiskerievalueringer den 25. september 2020 (dog med visse unntakelser vedr. ’oppdeling’). En fullstendig beskrivelse av oppdateringene i versjon 2.2 av fiskerisertifiseringsprosessen finnes i dokumentet Summary of Changes, som er publisert på msc.org.

Finn ut mer

Slik bidrar MSC til forbedringer i havet

Slik bidrar MSC til forbedringer i havet

Alle vil at havet skal ha en sunn fremtid. Vi mener at alle kan være med og bidra til et levende hav og samtidig nyte sjømaten som er på tallerkenen.

Hva betyr MSC-miljømerket?

Hva betyr MSC-miljømerket?

MSC-miljømerket, den blå fisken, betyr at sjømaten er villfanget, at den kommer fra en levedyktig bestand og har blitt fisket med omtanke for havmiljøet.