Skip to main content
article

I dag på den internasjonale tunfiskdagen lanserer MSC en rapport som viser at salget av sertifisert bærekraftig fisket tunfisk har mer enn fordoblet seg de siste 5 årene. Samtidig er mange fortsatt urolige for overfiske.  

Globalt ble det solgt over 54 000 tonn MSC-sertifisert tunfisk i fjor, en økning fra 21 500 tonn i 2015. Sifrene for 2020 forventes å bli enda høyere. I Norge var 60% av all tonfisk på boks MSC-merket i 2019 og alle de store dagligvarekjedene har i dag egne MSC-merkede tunfiskprodukter.  

- Det er takket være bevisste forbrukere og ansvarlige bedrifter som aktivt velger å kjøpe inn MSC-merket tunfisk ,som gjør at vi i dag kan feire denne store fremgangen. Det er stor forskjell mellom sertifisert og ikke-sertifisert tunfisk, her spiller konsumentenes valg virkelig en stor rolle, sier Linnea Engström, programdirektör for MSC i Skandinavia og Östersjöregionen.

Den raske økningen i det globale slaget av MSC-merket tunfisk er et resultat av forbedringer innen fiskerisektoren. 28 % av den globale tunfiskfiskeriet er nå sertifisert etter MSCs fiskeristandard for bærekraftig fiske. I 2014 var dette tallet på 14%. At et fiskeri velger å sertifisere seg, betyr ikke bare at det har gjennomgått en stor bedømming, det innebærer også at det finnes nye krav innenfor fiskeriet som må forbedre seg. Det handler blant annet om å redusere bifangsten av andre arter, bedre forvaltningen og minske forsøplingen som følge av tapt fiskeutstyr.  

- Det flotte med MSC-merkingen er at man ikke bare støtter et bærekraftig fiske og bevarer livet i havet, man støtter også fiskeriene som har gjort et aktivt valg i å forbedre fiske sitt. Forbedringer som mest sannsynlig ikke ville funnet sted, fortsetter Linnea Engström.

MSCs tunfiskrapport publiseres i dag for å markere den internasjonale tunfiskdagen den 2 mai. Tunfisk er en av verdens mest konsumerte fisker og en tredjedel av tunfiskbestandene er i dag i en dårlig tilstand.  Rapporten belyser noen av de komplekse bærekrafts utfordringene i tunfiskfiskeriet og forklarer hvordan den globale forsyningskjeden for tunfisk fungerer.

Link til rapport: https://www.msc.org/docs/default-source/default-document-library/msc-sustainable-tuna-handbook-2020.pdf


Finn ut mer

Slik bidrar MSC til forbedringer i havet

Slik bidrar MSC til forbedringer i havet

Alle vil at havet skal ha en sunn fremtid. Vi mener at alle kan være med og bidra til et levende hav og samtidig nyte sjømaten som er på tallerkenen.

Hva betyr MSC-miljømerket?

Hva betyr MSC-miljømerket?

MSC-miljømerket, den blå fisken, betyr at sjømaten er villfanget, at den kommer fra en levedyktig bestand og har blitt fisket med omtanke for havmiljøet.