Nyheter

Tragisk og sjokkerenede dødsfall av fiskeobservatør Eritara Aati Kaierua i Stillehavet

mai 31, 2020

Vi er nylig gjort oppmerksomme på et tragisk dødsfall av fiskeriobservatør Eritara Aati Kaierua på båten Win Far 636, som fisker tunfisk i Stillehavet. Dette er tragisk og sjokkerende. Fiskeriobservatøren, Mr Kaierua, hadde en viktig rolle i å kontrollere at fiskeriet i Stillehavet møter de høye miljømessige standardene som konsumentene forventer når de kjøper MSC-sertifiserte produkter.  

Vi følger politietterforskningen i Tarawa, Kiribati tett. Vi er også gjort kjent med flere rapporter om trusler og farer som fiskeriobservatører møter globalt. Vi tar fullstendig avstand til vold og trakassering av observatører på båter, og ser på dette som helt uakseptabelt. 

Deres arbeid er med på å sikre beskyttelsen av havene våre og å bevare fiskebestander. Vi oppfordrer regionale fiskeriforvaltningsorganer og nasjonale myndigheter til å iverksette tiltak for å styrke beskyttelsen av observatørene til havs. 

Les mer her: 

https://www.msc.org/media-centre/briefings-statements/msc-responds-to-the-death-of-observer-eritara-aati-kaierua-in-the-pacific


  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}