Nyheter

Aker BioMarine når nye bærekraftsmål for krillfisket

oktober 14, 2020

Aker BioMarine mottar sin tredje sertifisering i rekken fra Marine Stewardship Council (MSC) for deres bærekraftige krill fiskeri i Antarktis, dette som et resultat av en uavhengig vurdering. Foretaket ble først sertifisert i 2010, som det første krillforetaket som noensinne har båret MSC-merket, med produkter fra dette fiskeriet solgt verden over i UK, USA og Europa.   

Den uavhengige revisjonsrapporten viser til at Aker Biomarin scorer høyt på alle bærekrafts indikatorene. Deres styrker er blant annet at de har minimalt med bifangst, 100% observatørdekning og samarbeider aktivt med NGOer og forskningsinstitutter som bidrar til å øke kunnskapen og gi styrkede standarder i fiskeriet.

For å kunne bruke MSC-merket på et produkt, må fiskeriet kunne demonstrere at de scorer høyt på flere ulike bærekrafts indikatorer. Gjennom en uavhengig tredjeparts revisjon og vurdering, har fiskeriet demonstrert at de marine ressursene er bærekraftig forvaltet og høstet og at alle produktene er sporbare.

«Aker Biomarines antarktiske krill fiskeri fortsetter å være dedikert til å nå de viktigste bærekrafts standardene. Gjennom deres føre var prinsipp til fangstnivåer, i tillegg til en forsvarlig og velfungerende ledelse av virksomheten, sørger selskapet for at fiskeriet ikke har noen betydelig negativ innvirkning på næringskjeden og fremtiden for krill i Antarktis, sier Linnea Engström, Programdirektør for MSC i Skandinavia og den baltiske regionen.  

«MSC er gullstandarden for fiskerisertifisering globalt. Gjennom vårt 10 år lange partnerskap har MSC alltid pushet oss mot nye bærekraftsmål. Vi er veldig stolte av hele Aker Biomarines team, våre partnere og våre konsumenter, for at de støtter og forsterker vår tilnærming til bærekraft. MSC har nå validert vår innsats med deres godkjenningsstempel for de neste fem årene and vi kan forsikre dere om at vår bærekraftinnsats fortsetter», sier Pål Einar Skogrand, Director Antarctic Affairs, Aker BioMarine.

For mer informasjon om sertifiseringen: 

For more informasjon om saken, kontakt: 

Katrin Berntsen
Director Communication Aker Biomarine
Ph: +47 920 54 570
katrin.berntsen@akerbiomarine.com

Ellen Bruno
Senior Commercial Manager MSC
Ph: +46 767869512
ellen.bruno@msc.org  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}