Skip to main content
article

Sild og kolmule sertifikater suspenderes

Den 30 November, kom beslutningen fra det uavhengige sertifiseringsselskapet at de MSC-sertifiserte sildesertifikatene på NVG-silden (Clupea harengus) og kolmulesertifikatene på Kolmule (Micromesistius poutassou) nå suspenderes. Suspenderingen vil ha effekt fra 30. Desember.

Her er de suspenderte kolmulesertifikatene:

Her er de suspenderte sildesertifikatene:

Grunnen til at disse fiskeriene nå blir suspendert er fordi det fremdeles ikke er kommet en avtale på kvotefordelingen mellom de ulike kyststatene (Norge, Island, Russland, Grønland og EU), som sikrer at de totale kvotene fiskes innenfor de vitenskapelige rådene fra ICES. Sild eller Kolmule som er fangstet etter 30. desember 2020 kan ikke lenger selges som MSC-sertifisert eller bli MSC-merket. 

Mer informasjon om alle pelagiske artene (inkl. makrell) og utfordringene de står ovenfor finner du i faktaarket under: