Skip to main content
article

26.10.2022 

En ny revidert versjon av MSCs standard for bærekraftig fiskeri er nå godkjent og publisert. Utviklingen av standarden er viktig for å sikre at standarden fortsetter å være et internasjonalt ledende verktøy i arbeidet med å sikre bærekraftig fiskeriforvaltning i alle verdenshavene. 

Silhouette of large fishing vessel on water

Etter en omfattende revisjon som har pågått i over 4 år, har styret i Marine Stewardship Council (MSC) nå godkjent den nye versjonen av MSCs standard for bærekraftig fiskeri. Revisjonen har involvert vitenskapelig gjennomgang og konsultasjon med over 1000 interessenter – inkludert fiskerier, forskere, sertifiseringsselskaper, miljøorganisasjoner og industrirepresentanter. 

Forbedringene vil sikre at MSC-sertifiserte fiskerier fortsetter å bli anerkjent som verdensledende innen bærekraft, og bidrar til å drive fremgang mot å nå FNs bærekraftsmål, inkludert målet om å få slutt på overfiske. 

MSCs fiskeristandard, som er basert på FN/FAOs prinsipper for bærekraftig havforvaltning, gjennomgås minst hvert femte år i tråd med ISEAL Standard Setting Code of Good Practice. Revisjonen tar sikte på å gjenspeile utviklingen innen internasjonal fiskeriforvaltning. Den introduserer også endringer for å forbedre implementeringen av standarden vår og adresserer interessentenes bekymringer. 

Endringene i den nye fiskeristandarden inkluderer: 

  • Større beskyttelse av sårbare-arter: En ny og mer konsistent klassifisering av såkalte ETP-arter (endagered, threatend and protected species). Flere arter, inkludert alle sjøpattedyr, fugler, amfibier og krypdyr, vil automatisk bli klassifisert som ETP-arter etter de nye kravene og derved gitt større beskyttelse. Fiskeriene forventes å ytterligere minimere påvirkningen på disse artene for å ikke forhindre gjenoppbygningen av sårbare bestander.  

  • Strengere policy for å hindre “haifinning”:  En ny “Fins Naturally Attached” policy blir nå obligatorisk i fiskerier som får hai som bifangst. Disse tiltakene vil styrke det eksisterende forbudet mot «haifinning» i MSC-sertifiserte fiskerier. 

  • Krav til definerte milepæler for høstingsstrategier og endrede tidslinjer: De nye kravene inkluderer spesifikke milepæler som alle RFMO-administrerte fiskerier må overholde for utvikling og vedtak av høstningsregler for hele bestander.  

  • Effektivisering av revisjoner: Noen eksisterende krav er blitt mer strømlinjeformet med mål om å gjøre revisjonene mer effektive og det er foreslått forbedringer i metoder for å støtte databegrensede fiskerier.  

  • Styrkede beviskrav: Det blir nye krav til bevis fra fiskeriene for å sikre at innvirkning på sårbare arter, habitater og økosystemer er minimalt og at det er i samsvar med forvaltningsreglene. 

  • Strengere krav til «spøkelsesfiske»: For ytterligere å forhindre tap av redskaper og redusere påvirkningen, og sikre at spøkelsesfiske vurderes i enhver revisjon.  

Den nye versjonen av standarden er i dag, 26. oktober 2022 offentliggjort. Fiskerier, som skal revideres for første gang, vil måtte nå opp til den nye standarden fra mai 2023. Allerede sertifiserte fiskerier har maksimalt seks år på å justere på nåværende praksis for å sikre at de oppfyller de nye standardkravene.   

Mer info 

MSC (Marine Stewardship Council), er en ideell organisasjon, som driver verdens største miljøsertifiseringsprogram for villfanget sjømat. MSC er det eneste miljøsertifiseringsprogrammet for villfanget sjømat som oppfyller kravene for beste praksis som er satt av både FNs mat- og landbruksorganisasjon (UN FAO), ISEAL (den globale medlemsforeningen for bærekraftstandarder), og GSSI (Global Sustainable Seafood Initiative)

 

 

 

Finn ut mer

Slik bidrar MSC til forbedringer i havet

Slik bidrar MSC til forbedringer i havet

Alle vil at havet skal ha en sunn fremtid. Vi mener at alle kan være med og bidra til et levende hav og samtidig nyte sjømaten som er på tallerkenen.

Hva betyr MSC-miljømerket?

Hva betyr MSC-miljømerket?

MSC-miljømerket, den blå fisken, betyr at sjømaten er villfanget, at den kommer fra en levedyktig bestand og har blitt fisket med omtanke for havmiljøet.