Skip to main content
article

29.06.2023

Norsk lange i sør og vest blir suspendert fra 30. juni

MSC-sertifikatet for lange fanget i ICES område 6-9, 12, 14, divisjon 3a og 4a vil fra og med 30. juni blir suspendert av sertifiseringsselskapet DNV. Dette kan geografisk oppsummeres som «Nordsjøen, Skagerrak og vestlige farvann». Det vil si at lange fanget i disse områdene etter 30. juni ikke lenger kan selges og omsettes som MSC-sertifisert. Dette tilsvarer rundt 70% av alle norske langefangster. 

Dette skjer som en følge av en harmonisering med andre sertifikater i Nordsjøen, dårligere bestandssituasjonen og usikkerhet rundt bestandsstrukturen til lange i sør. 

Fiskere, landanlegg og andre i verdikjeden bør umiddelbart forberede sine systemer for endringene som vil tre i kraft 30. juni. Vi anbefaler at sporbarhetssertifiserte virksomheter som håndterer Lange fisket i vest/sør tar kontakt med sitt sertifiseringsselskap så snart som mulig for å sikre at alt gjøres i henhold til standardregelverket. 

Du kan lese mer om dette her

Forsinkelse på resertifisering av norsk torsk og hyse innenfor 12nm 

Resertifiseringsprosessen for norsk torsk og hyse innenfor 12 mila er noe forsinket. DNV informerer om at en av grunnene til forsinkelsen er at scoringen av kysttorsken har behøvd harmonisering med andre sertifiseringsselskap og sertifikater. 

Denne uken er fagfellevurderingen i gang (peer review) og etter dette steget vil (Public commentary draft report) PCDR bli publisert for stakeholder konsultasjon. Du finner oppdaterte tidslinjer her

Pelagiske artene (Sild, makrell, kolmule)

Utfordringen med mangelfulle fordelingsavtaler for de pelagiske artene sild, makrell og kolmule er fortsatt pågående. 

Det er i dag 7 stater som fisker på disse 3 artene og selv om det er enighet i hvor mye som skal fiskes, klarer ikke statene å enes om en kvotefordeling som er i henhold til vitenskapelige råd. Det resulterer i at alle land setter sine egne kvoter og den totale fangsten blir langt høyere en vitenskapelige råd. Som følge av dette har alle disse fiskeriene tidligere mistet MSC sertifiseringen.  MSC er bekymret for den situasjonen og mener det er på tide at de velstående landene i Nordøst Atlanteren kommer til en enighet og med det kan vise veien for andre internasjonale fiskerier i lignende situasjoner.  

I et nylig seminar som MSC avholdte i London ble det presentert en ny rapport om statusen i disse fiskeriene.  Vi har også laget en informasjonsside om situasjonen, som du kan se her.

Snøkrabbe

Norsk fiskeri etter snøkrabbe er i gang med sertifisering og det er første gang dette fiskeriet måles opp mot MSC-standarden. Foreløpige tidslinjer fra sertifiseringsselskapet NSF/Global Trust antyder en fullføring av sertifiseringen rundt februar 2024. Dette fordrer at alt går etter plan og fiskeriet når opp til standarden. 

Rekefiske i Barentshavet 

Rekefiskeriet i Barentshavet består av fire ulike sertifikater, det vil si norsk, russisk, estonisk og færøysk. Rekefiskeriet i Barentshavet har siden start av sertifiseringen i 2012 hatt et vilkår om å innføre høstningsregler. Det jobbes med å få dette innført, men ulike utfordringer har gjort at dette enda ikke er på plass. Det er gitt en dispensasjon/variasjon etter felles søknad til MSC fra de ulike landene om ytterligere utsettelse/harmonisering til en felles dato, den 30.11.2025. Det er reel fremgang på dette arbeidet med en konkret handlingsplan fra den norsk-russiske kommisjonen. 

Islandsk Vassild 

Islandsk Vassild, som kalles «hvitlaks» i Norge og «gullax» på Island, nærmer seg sluttføring og forventes å være sertifisert i løpet av de neste 2 måneder.  Færøyene sitt fiskeri etter vassild har vært sertifisert siden 2012.  Når Island nå kommer inn, vil det foreligge 2 sertifikater for vassild i MSC programmet.

  


Finn ut mer

Slik bidrar MSC til forbedringer i havet

Slik bidrar MSC til forbedringer i havet

Alle vil at havet skal ha en sunn fremtid. Vi mener at alle kan være med og bidra til et levende hav og samtidig nyte sjømaten som er på tallerkenen.

Hva betyr MSC-miljømerket?

Hva betyr MSC-miljømerket?

MSC-miljømerket, den blå fisken, betyr at sjømaten er villfanget, at den kommer fra en levedyktig bestand og har blitt fisket med omtanke for havmiljøet.