Skip to main content

Klimaendringene vil endre økosystemene og fiskeriressurser i de nordiske havområdene, kommer det frem i den nye  rapporten «Klimaendringer og effekter i de nordiske havområdene» fra Havforskningsinstituttet.

Tidligere rapporter fra FNs klimapanel (IPCC) har sett på hvilke påvirkning klimaendringene har på en global skala, men har ikke gått i detalj på regionale forskjeller og påvirkningene de vil ha på ulike havområder og fiskebestander i Norden. Det er noe av bakgrunnen til publisering av denne rapporten som er en del av av et større prosjekt kalt "Nordiske klimascenarioer", initiert av Nordisk Ministerråd. 

– De nordiske havområdene har egenskaper som skiller seg ut fra andre havområder, og gjør dem ekstra sårbare. Derfor er det avgjørende at vi undersøker hvordan klimaendringene vil arte seg her i Norden, og hvilke konsekvenser det vil få, forklarer forsker og leder for prosjektet Geir Ottersen ved Havforskningsinstituttet (HI). 

Ulik påvirkning på fiskebestandene

I tillegg til regionale forskjeller i havnivåstigning, havtemperatur, saltnivå, havforsurning, oksygennivå er det også regionale forskjeller i hvordan klimaendringene vil påvirke de ulike fiskebestandene i Norden. 

- Det vi finner i forskningen er at klimaendringene vil slå ulikt ut på ulike bestander og havområder. Noen bestander slik som torsk og hyse i Barentshavet vil ha en positiv utvikling ved varmere hav, mens andre bestander slik som nordsjøtorsk eller polartorsk vil få store vanskeligheter. Bestander som er utsatt for overfiske vil også være mer sårbare for klimaendringer enn bestander som har vært og blir bærekraftig forvaltet.», sier Ottersen. 

 

Klimaendringers påvirkining på ulike bestander

Figur av: Kjesbu, O. S., S. Sundby, A. B. Sandø, et al. 2021. Highly mixed impacts of near-future climate change on stock productivity proxies in the North East Atlantic. Fish and Fisheries 23 :601-615.

Fotokreditt bakgrunnsbilde Polartorsk: Erlend A. Lorentzen, Havforskningsinstituttet