Skip to main content

World Tuna Day

I dag på den internasjonale tunfiskdagen lanserer MSC en rapport som viser at salget av sertifisert bærekraftig fisket tunfisk har mer enn fordoblet seg de siste 5 årene. Dette er takket være bevisste forbrukere og ansvarlige bedrifter.

Globalt ble det solgt over 54 000 tonn MSC-sertifisert tunfisk i fjor, en økning fra 21 500 tonn i 2015.   Siffrene for 2020 forventes å bli enda høyere. I Norge var 60% av all tunfisk på boks MSC-merket i 2019 og alle de store dagligvarekjedene har i dag egne MSC-merkede tunfiskprodukter.  

-         Dette er takket være bevisste forbrukere og ansvarlige bedrifter som aktivt velger å kjøpe inn MSC-merket tunfisk, som gjør at vi i dag kan feire denne store fremgangen. Det er stor forskjell mellom sertifisert og ikke-sertifisert tunfisk, her spiller konsumentenes valg virkelig en stor rolle, sier Linnea Engström, programdirektør for MSC i Skandinavia og Østersjøregionen.

Den raske økningen i det globale salget av MSC-merket tunfisk er et resultat av forbedringer innen fiskerisektoren. 28 % av den globale tunfiskfiskeriet er nå sertifisert etter MSCs fiskeristandard for bærekraftig fiske. I 2014 var dette tallet på 14%. At et fiskeri velger å sertifisere seg, betyr ikke bare at det har gjennomgått en stor bedømming, det innebærer også at det finnes nye krav innenfor fiskeriet som må forbedres. Det handler blant annet om å redusere bifangsten av andre arter, bedre forvaltningen og minske forsøplingen som følge av tapt fiskeutstyr.  

-          Det flotte med MSC-merkingen er at man ikke bare støtter et bærekraftig fiske og bevarer livet i havet, man støtter også fiskeriene som har gjort et aktivt valg i å forbedre fiske sitt. Forbedringer som mest sannsynlig ikke ville funnet sted, fortsetter Linnea Engström.

MSCs tunfiskrapport publiseres i dag for å markere den internasjonale tunfiskdagen den 2 mai. Tunfisk er en av verdens mest konsumerte fisker og en tredjedel av tunfiskbestandene er i dag i en dårlig tilstand.  Rapporten belyser noen av de komplekse bærekraftsutfordringene i tunfiskfiskeriet og forklarer hvordan den globale foryningskjeden for tunfisk fungerer.

 

Link til rapport: https://www.msc.org/docs/default-source/default-document-library/msc-sustainable-tuna-handbook-2020.pdf