Pressemeldinger

IKEA gjør ansvarlig produsert sjømat tilgjengelig for over 600 millioner kunder

september 22, 2015

IKEA melder i dag at sjømat som selges og serveres på selskapets varehus, kommer fra bærekraftige og ansvarlige kilder. IKEAs engasjement for ASC- og MSC-sertifisert sjømat markerer neste skritt mot et bredere tilbud av sunnere og mer bærekraftig mat. Med mer enn 23 forskjellige sertifiserte arter på varehus i 47 markeder er IKEA nå den mattjenesteleverandøren som tilbyr det største utvalget av sertifisert sjømat i verden. Engasjementet bringer for første gang sertifisert sjømat ut til åtte nye markeder.

90 prosent av verdens fiskebestand er enten fullt utnyttet eller overbeskattet, ifølge FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). Som et ansvarlig selskap har IKEA forpliktet seg til å bare tilby sjømat som er Aquaculture Stewardship Council (ASC) og Marine Stewardship Council (MSC) sertifisert. Dette markerer et naturlig neste steg for den nye retningen for IKEA Food. Vår forrige endring var lanseringen av grønnsaksboller i april i år. MSC- og ASC-sertifiseringsprogrammene er globalt anerkjent som verdens mest troverdige, vitenskapsbaserte standarder for bærekraftig fanget og ansvarlig produsert sjømat.

IKEAs samlede sjømattilbud omfatter over 23 forskjellige sertifiserte sjømatarter som laks, sild og reker. Dette gjør IKEA til den mattjenesteleverandøren som tilbyr det største utvalget av sertifisert sjømat i verden. IKEA gjør også sertifisert sjømat tilgjengelig for forbrukere i åtte nye markeder, blant annet Tyrkia, Thailand og Midtøsten.

"Jeg er veldig stolt over at kundene våre kan nyte velsmakende fisk som er ansvarlig produsert av mennesker med gode arbeidsforhold. Dette er et resultat av innsatsen og de høye ambisjonene våre når det gjelder hele verdikjeden; fra fiskerier og oppdrettsanlegg til opplæring av medarbeidere og sertifisering av restaurantene", forteller Evy Johansen, IKEA Food Country Manager i Norge.

Viser global ledelse innenfor bærekraft

"IKEA viser global ledelse innenfor bærekraft. Ved å kjøpe inn og selge bare sertifisert bærekraftig sjømat påvirker IKEA kundenes valg på en effektiv måte og inspirerer til bærekraftig forretningspraksis verden over. IKEAs betydelige engasjement bidrar allerede til å sikre at havene syder av liv, og til å ivareta sjømatforsyningen for fremtidige generasjoner", sier Nicolas Guichoux, Global Commercial Director for Marine Stewardship Council (MSC).

"Jeg er veldig glad for at IKEA har bestemt seg for å kjøpe inn ASC-sertifisert ansvarlig oppdrettet sjømat. IKEAs globale forpliktelse overfor ASC-programmet har skapt en helt ny virkelighet og gjør ASC kjent for forbrukere i mange nye markeder. Selskapet går i bresjen for å støtte den nødvendige endringen for å fremme utviklingen av ansvarlig akvakultur. Nå kan kundene være sikre på at laksen i IKEAs restauranter og Svenske spesialiteter kommer fra oppdrettsanlegg som respekterer miljøet, de ansattes rettigheter og lokalsamfunnets interesser", sier Chris Ninnes, CEO for Aquaculture Stewardship Council (ASC).

Sjømat har lange tradisjoner i skandinaviske kjøkkener og nytes særlig i julen, påsken og midtsommerfeiringen. Denne delen av vår skandinaviske arv selges og serveres hver dag på IKEA verden over.

Her er den miljømerkede sjømaten som IKEA serverer verden over

 1. Dypvannsreke Pandalus borealis
 2. Sild Clupea harengus
 3. Atlanterhavslaks Salmo salar
 4. Alaskatheragra Theragra chalcogramma
 5. Atlanterhavstorsk Gadus morhua
 6. Newzealandsk langhale Macruronus novaezelandiae
 7. Sørafrikansk lysing Merluccius capensis
 8. Nilmunnruger Oreochromis niloticus
 9. Haimalle Pangasianodon hypophthalmus
 10. Kveite Atheresthes stomias eller Atheresthes evermanni
 11. Sei Pollachius virens
 12. Blåskjell Mytilus edulis
 13. Stillehavstorsk Gadus macrocephalus
 14. Stillehavslysing Merluccius productus
 15. Patagonisk langhale Macruronus magellanicus
 16. Uer Sebastes marinus
 17. Reke Fenneropenaeus merguiensis
 18. Atlantisk kamskjell Placopecten magellanicus
 19. Flyndre Lepidopsetta bilineata
 20. Flyndre Limanda aspera
 21. Sørlig kolmule Micromesistius australis
 22. Ketalaks Oncorhynchus keta
 23. Pukkellaks Oncorhynchus gorbuscha


MSC (Marine Stewardship Council) er en internasjonal ideell organisasjon som har en standard for bærekraftige metoder for villfanget sjømat. MSC-sertifiserte fiskerier må til enhver tid oppfylle kravene til ivaretakelse av fiskebestander, jobbe for redusert miljøpåvirkning og sørge for at fiskeriet er godt administrert.

ASC* (Aquaculture Stewardship Council) er en internasjonal ideell organisasjon som setter miljø- og samfunnsmessige standarder for sertifisering av ansvarlig og godt administrert fiskeoppdrett. Sertifiseringen bidrar til å ivareta verdens sjømatressurser, holde havene friske og sørge for langsiktighet for lokalsamfunn som er avhengige av inntektene fra oppdrettsanleggene.

 * ASCs laksestandard ble lansert i 2012 som et resultat av dialogen om lakseoppdrett, som WWF tok initiativ til i 2004. Både IKEA og andre bransjeaktører deltok i disse samtalene.


 • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}