Pressemeldinger

Möller’s Tran får det blå MSC-merket

mars 5, 2019

Möller’s Tran, som i dag selges i mer enn 20 land verden over, vil nå bruke MSC-merket som en garanti for bærekraft og sporbarhet.

Orkla Health, Norges ledende leverandør av tran, vil ha Marine Stewardship Councils (MSC) sin blå fisk på alle Möller’s Tran flasker. I løpet av 2019 vil dermed mer enn 5 millioner MSC-merkede flasker sendes ut til konsumenter verden over.

Overfiske er en stor utfordring, og Orkla har stor tro på de positive endringene som skjer i regi av MSC-programmet. Orkla har som mål at 100 % av råvarene som selskapet benytter skal komme fra bærekraftige kilder innen 2025.

En global markedsundersøkelse utført av GlobeScan, viser at helsebevisste forbrukere i økende grad ønsker bærekraftige sjømatalternativer. I en undersøkelse gjennomført blant 2800 respondenter av kosttilskudd og fiskeolje i sju land* oppga 46 % at overfiske og reduksjon av fiskearter var den største truslen for hav, dyreliv og mennesker. Kun havforurensning ble ansett av flere (64 %) som en større trussel. Respondentene søker informasjon om bærekraftig fisk og sjømat på produktemballasjen (58 %), etterfulgt av TV/radio (52 %). 72 % av dem som kjenner til MSC-merket har stor tillit til MSC.

-MSC spiller en sentral rolle i arbeidet med å fremme bærekraftig fiskepraksis. Når vi nå setter det blå MSC-merket på alle Möller’s-flasker, får vi anledning til å formidle historien om den bærekraftige verdikjeden til vår 160 år gamle merkevare. Möller’s Tran er basert på arktisk torskeleverolje, som ble utviklet og tilgjengeliggjort av apotekeren Peter Möller i 1854, sier Hege Holter Brekke, adm. dir i Orkla Health.

Möller’s Tran har blitt utvunnet av torskelever fra skreifisket i Lofoten og Vesterålen helt siden 1854. Tran og torskelever er et biprodukt fra skreien, og bidrar dermed til at hele fisken blir utnyttet. Fisket av skrei ble først MSC-sertifisert i 2010 og sertifisert igjen i 2015, noe som betyr at det oppfyller alle de 28 indikatorene som er fastsatt i MSCs standard for bærekraftig fiske.

-Vi berømmer Orkla Health for deres arbeid med å kommunisere Möller’s bærekraft med det globalt anerkjente blå MSC-merket. Antall globalt tilgjengelige MSC-merkede fiskeoljeprodukter er doblet de siste fem årene etterhvert som varemerker i større grad ønsker å appellere til mer miljøbevisste forbrukere. Vi håper at flere produsenter av kosttilskudd vil følge samme vei og forplikte seg til å bruke sporbar, sertifisert og bærekraftig fiskeolje fra fiskerier som er med på å beskytte havene og sikre sjømatforsyningen til fremtidige generasjoner, sier Minna Epps, programdirektør i MSC, med ansvar for Skandinavia og Baltikum.

Salget av Möller’s har økt med ca. 60 % mellom 2008 og 2018.  Möller’s Tran er per i dag tilgjengelig i mer enn 20 markeder verden over.

* I august 2018 utførte GlobeScan en markedsundersøkelse med 2800 brukere av kosttilskudd og fiskeolje i sju land: Danmark, Finland, Nederland, Norge, Polen, Sverige og Storbritannia.

Mediekontakter:

Minna Epps, programdirektør med ansvar for Skandinavia og Baltikum minna.epps@msc.org Mobil: +46 730 385897

Inger Marie Ingdahl, kommunikasjonsdirektør, Orkla Health, inger.marie.ingdahl@orkla.no, +47 92 84 58 81

 

  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}