Skip to main content

MSC kunngjør £1 million havforvaltningsfond

Fondet skal støtte fiskerier på veien mot bærekraft og investere i ny vitenskapelig forskning.

Marine Stewardship Council (MSC) har i dag kunngjort et £1 million fond og initiativ for å støtte småskalafiskerier og fiskerier i det globale sør på deres vei mot bærekraft. Fondet vil også bidra til å skape et mer bærekraftig sjømatmarked gjennom forskning for å håndtere data- og informasjonshull i fiskeriforvaltning.

Dette kunngjøres i forbindelse med Our Ocean-konferansen som holdes den 29. – 30. oktober i Bali. Neste år skal konferansen holdes i Norge, i Oslo høsten 2019, hvor regjeringen vil invitere utenriksministre fra en rekke land, med et fokus på blant annet beskyttede marine områder og bærekraftig fiske. MSC har vært engasjert i fiskerier i det globale sør helt siden begynnelsen, og har opparbeidet en solid kunnskap om begrensningene som disse fiskeriene står overfor for å oppnå et bærekraftig nivå.

MSC jobber tett med World Economic Forums gruppe med navnet Friends for Ocean Action. Gruppen ble innkalt av FNs generalsekretærs spesialutsending for havet, Peter Thomson, og Sveriges visestatsminister, Isabella Lövin, for å bygge, oppskalere og akselerere utviklingen av praktiske løsninger til de mest pressende utfordringene havet står overfor. MSC anerkjenner og belønner bærekraftige fiskeripraksiser, og har som mål å engasjere 20% av globale fiskerier i sitt program innen 2020. Dette skal MSC jobbe for, gjennom lederskap og engasjement fra MSCs partnere og interessenter. Innen 2030 har MSC som mål å engasjere over en tredjedel av globale fiskerier. Dette er i samsvar med FNs bærekraftsmål 14, om å bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.

Rupert Howes, administrerende direktør for MSC, forklarer MSCs mål for 2020: «For å oppnå dette målet, vil det kreve strategisk engasjement med fiskerier i det globale sør. Disse fiskeriene bidrar med over 70% av global sjømatproduksjon. Mange er datafattige og opererer ikke på et nivå for å oppnå MSC-sertifisering. MSCs £1 million havforvaltningsfond, er spesielt rettet mot å hjelpe disse fiskeriene på deres vei mot bærekraft.»

Howes fortsetter: «MSCs nye havforvaltningsfond bygger på erfaringen og suksessen fra vårt tidligere globale fond for bærekraftig fiskeri, som ble investert i forbedringer i småskalafiskerier i en rekke ulike økosystemer, alt fra Koralltriangelet til havene rundt Madagaskar og Surinam. Vi har vesentlig økt fondets omfang, og vil gi målrettede investeringer i de fiskeriene som er i et formelt overgangsprogram som vil gi målbare forbedringer.»

Finansiering vil være tilgjengelig for å hjelpe ansøkende fiskerier til å overvinne bærekraftshindringer, bygge kapasitet og kunnskap, og finne spesifikke databehov gjennom en formell MSC-førvurdering. Forbedringer som gjennomføres vil bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål 14.2, 14.4 og 14.7 som handler om å forvalte marine økosystemer på en bærekraftig måte, effektivt regulere høsting og få slutt på overfiske.

Initiativet er ønsket velkommen av ledere som jobber med havet.

Peter Thomson, FNs generalsekretærs spesialutsending for havet, og medformann i Friends of Ocean Action, støtter MSCs kunngjøring: «Vårt hav er i trøbbel. Vi må snarest skalere gode løsninger for å ha bærekraftige fiskerier og motstandsdyktige marine økosystemer. Oppnåelsen av FNs bærekraftsmål 14 er avgjørende for havets fremtidige velvære. Jeg gleder meg over MSCs nyeste initiativ om å engasjere seg og hjelpe fiskerier i det globale sør, og investere i ny vitenskapelig forskning som kan være til nytte for mange fiskerier rundt om i verden.»

Isabella Lövin, Sveriges visestatsminister og medformann i Friends of Ocean Action, uttrykker også glede over initiativet: «Mer enn tre milliarder mennesker er avhengige av havet som en proteinkilde, og havfiske ansetter direkte eller indirekte hundrevis av millioner mennesker, de fleste av dem i småskalafiske. Å redde havet og livet der, er et spørsmål om overlevelse. Jeg gleder meg over MSCs frivillige forpliktelse og engasjement i å støtte bærekraftige fiskerier i det globale sør og håper at dette fondet kan bidra til å levere målbare forbedringer.»

Detaljert planlegging av styrings- og søknadsordninger for fondet er i gang, og alle detaljer vil bli annonsert tidlig i 2019. MSC vil øke fondet over tid med bidrag fra stiftelser, bedrifter og enkeltpersoner som deler organisasjonens visjon om sunne og produktive hav, hvor sjømatforsyningene er sikret for denne og fremtidige generasjoner.