Skip to main content

MSC-sertifikater for alle makrellfiskerier opphevet

 MSC-sertifiseringen for alle makrellfiskerier i det nord-østlige Atlanterhavet vil bli opphevet. Dette ble kunngjort i dag i forbindelse med utgivelse av en fremskyndet revisjonsrapport for alle makrellfiskerier i det nord-østlige Atlanterhavet som er med i MSC-programmet. Makrell fanget på eller etter 2. mars 2019 kan ikke selges som «MSC-sertifisert» eller bruke det blå MSC-merket. Opphevingen gjelder alle 4 sertifikater for fiskerier i 8 land (se merknader). 

RS5170_PP_ready_7 (1)

Opphevingen er en følge av at makrellbestanden i det nord-østlige Atlanterhavet falt under en sikkerhetsgrense, samtidig som fangster fortsatt er langt høyere enn forskernes anbefalinger. Nedgangen i bestanden utløste en fremskyndet revisjon fra uavhengige sertifiserere i november 2018, og rapporten fra den revisjonen ble presentert i dag.

Camiel Derichs, Europa-direktør for MSC forklarer: «Denne nyheten vil skuffe både fiskere og makrellelskende forbrukere. Imidlertid har årsaker som fallende bestander, kvoter høyere enn vitenskapelige anbefalinger og dårlig rekruttering ført til at fiskeriene ikke lenger tilfredsstiller MSCs krav. Når det er sagt, er jeg sikker på at fiskeriene og andre interessenter vil komme opp med en plan for å avhjelpe situasjonen.».

Reduserte bestander

Basert på de beste tilgjengelige vitenskapelige bevisene, varsler International Council for the Exploration of the Sea (ICES) at makrellbestanden har falt jevnt siden 2011, da den nådde et høydepunkt på 4,79 millioner tonn. I de senere årene har et stort fiske kombinert med flere år med dårlig rekruttering (se merknader) redusert bestanden. I september 2018 førte dette til at ICES varslet at bestanden hadde falt til under 2,75 millioner tonn, som er det nivået der det betraktes som nødvendig å iverksette tiltak for å gjøre det mulig for bestanden å komme seg (MSY B-trigger – se merknader).

ICES har anbefalt en betydelig redusert fangst på 318 403 tonn, som representerer en nedgang på 68,2 % i forhold til gjeldende fangster for å gjenopprette bestanden til et bærekraftig nivå. Kortsiktige prognoser indikerer at fangster i tråd med ICES-anbefalingene ville gjenopprette bestanden til over det bærekraftige nivået innen 2020-2021. Å opprettholde dagens fangstnivå vil føre til at bestanden synker til et punkt der rekruttering svekkes i 2020.

Potensielle endringer i fremtidige vitenskapelige anbefalinger

Mens den fremskyndede revisjonen ble gjennomført, startet ICES en fremskyndet metoderevisjon for makrellbestanden. Det forventes at denne gir bedre innsikt i statusen til makrellbestanden i løpet av våren 2019. ICES startet dette arbeidet for å vurdere, og om nødvendig rette, usikkerheter i det gjeldende bestandsanslaget for makrell. Et mulig utfall av den forskingen kan være at anslaget av bestandstørrelsen flyttes over MSY B-trigger-punktet. Hvis det skjer, vil sertifisererne sannsynligvis gjennomføre ytterligere en fremskyndet revisjon i løpet av våren for å vurdere innvirkningen av det nye anslaget på fiskerienes prestasjoner i forhold til MSC-fiskeristandarden. Dette kan danne grunnlag for gjeninnføring av sertifikatene for makrellfiskerier. Det vil imidlertid ikke løse de løpende utfordringene i forhold til deling av bestanden, og fiske utover de vitenskapelige anbefalingene vil fortsatt gjelde. Fiskeriene har forpliktelser som en del av sine MSC-sertifikater om å levere forbedringer i forvaltning av makrell. Det er et kontinuerlig behov for kyststater å sette kvoter og innføre forvaltningstiltak i tråd med vitenskapelige anbefalinger. 

Merknader for redaktører

For mer informasjon, ta kontakt med Linda Sörnäs, Marine Stewardship Council på [email protected]

Berørte fiskerier

De berørte fiskeriene er:

 • ISF Iceland mackerel
 • Northern Ireland Pelagic Sustainability Group (NIPSG) Irish Sea-Atlantic mackerel & North Sea herring
 • MINSA North East Atlantic mackerel
  • Denmark DPPO (Danish Pelagic Producers Organization)
  • Ireland IPSA (Irish Pelagic Sustainability Association)
  • Ireland IPSG (Irish Pelagic Sustainability Group)
  • Netherlands PFA (Pelagic Freezer-trawler Association – Netherlands)
  • Norges Fiskarlag
  • Sweden SPFPO (Swedish Pelagic Federation Producers Organisation)
  • UK SPSG (Scottish Pelagic Sustainability Group)
 • Faroese Pelagic Organisation North East Atlantic mackerel

Rekruttering

Fiskebestander (eller gytebestandbiomasse) måler massen med voksne individer i en fiskepopulasjon. Det teller ikke ungfisk. Rekruttering er prosessen der ungfisk modnes til voksne og blir en del av den voksne bestanden – der også de kan forplante seg. Dårlige rekrutteringsår kan forårsakes av en rekke faktorer, blant annet færre egg eller en mindre andel av ungfisk som blir kjønnsmodne – for eksempel som en følge av matmangel, sykdom eller fangst.

MSY B-trigger

ICES definerer MSY B-trigger som «Verdi av gytebestanderbiomasse (GBB) som utløser et bestemt forvaltningstiltak» ". Forklaring: Maksimal bærekraftig fangst (MBF) – eller bærekraftig bestandnivå er gjerne et område fremfor ett enkelt punkt, og MSY B-trigger er båndets nedre grense. Det betraktes ofte som en forsiktighetsgrense. ICES bruker MSY B-trigger som et punkt der fallende bestandnivåer skal utløse en gjenoppbyggingsreaksjon fra fiskeriforvaltere. Vanligvis vil dette være en sterk reduksjon i fangst eller fullstendig stans i fisket for å muliggjøre gjenoppbygging av bestanden.

Finn ut mer

Slik bidrar MSC til forbedringer i havet

Slik bidrar MSC til forbedringer i havet

Alle vil at havet skal ha en sunn fremtid. Vi mener at alle kan være med og bidra til et levende hav og samtidig nyte sjømaten som er på tallerkenen.

Hva betyr MSC-miljømerket?

Hva betyr MSC-miljømerket?

MSC-miljømerket, den blå fisken, betyr at sjømaten er villfanget, at den kommer fra en levedyktig bestand og har blitt fisket med omtanke for havmiljøet.