Pressemeldinger

MSC setter ambisiøse mål for de neste 3 årene

april 25, 2017

I forbindelse med at Marine Stewardship Council (MSC) feirer sitt 20-årsjubileum, lanseres strategien for årene fremover. Et av målene er at 20% av den globale marine fangsten skal være sertifisert eller engasjert i MSC-programmet innen 2020, noe som er et ambisiøst mål da tallet i dag ligger på 14%. Strategien inkluderer også MSCs ambisjon om at en tredjedel av denne fangsten skal være sertifisert eller engasjert i MSC-programmet innen 2030.

MSCs ambisjon er å styrke engasjementet og påvirkningen i det globale sør, store marine økosystemer (LME), prioriterte markeder og arter, samt hos forbrukere, og samtidig fortsette å levere merverdi til MSC-sertifiserte fiskerier.

Framblikk mot 2020 – MSCs strategiske prioriteringer

Anerkjenne og belønne bærekraftige fiskerier og stimulere til forbedring globalt: I dag er 14% av den globale marine fangsten enten sertifisert eller engasjert i MSC-programmet. MSC har som mål å øke dette tallet til 20% i år 2020, med en ambisjon på mer enn en tredjedel innen 2030. For å oppnå dette vil MSC fokusere innsatsen på økosystemer som for tiden er underrepresentert i MSC-programmet, men hvor fangst og trusselen mot biologisk mangfold er høy. I tillegg til tunfisk og små pelagiske arter, vil nye prioriterte arter inkludere ulike blekksprutarter, krabbe og tang. MSC vil også levere nye verktøy som vil hjelpe fiskerier i det globale sør til å utvikle seg videre mot MSC-sertifisering. I løpet av de neste tre årene har MSC som mål å doble antall fiskerier fra det globale sør i sitt program.

Sikre at MSC-sertifiseringer er troverdige og gjenspeiler global beste praksis: MSC vil opprettholde sitt fokus på tiltak som sikrer at vi fortsetter å møte global beste praksis i bærekraftig fiskeriforvaltning. Nye tiltak, som for eksempel arbeidsforhold, vil bli introdusert sammen med nye verktøy og systemer som vil gjøre sertifiseringsprosessen mer effektiv, troverdig og brukervennlig, slik som digitale revisjonsverktøy.

Dyrke og utvide bærekraftige sjømatmarkeder: MSC vil øke engasjementet med viktige kommersielle partnere og fokusere på å bygge etterspørsel i markeder som tilbyr de største insentivene til å drive endring i havet. Disse inkluderer europeiske markeder som Tyskland, Storbritannia, Frankrike, Spania og Italia, så vel som USA, Kina og Japan.

Øke bevissthet og støtte, samt demonstrere vitenskap og påvirkning: MSC vil øke sitt vitenskapelige engasjement og forskning, oppgradere overvåkings- og evalueringssystemer og engasjere seg i det bredere havvitenskaps- og politiske samfunn. MSC vil også fortsette å investere i undersøkelser for å forstå forbrukernes etterspørsel etter bærekraftig sjømat og vil levere kampanjer for å bygge offentlig bevissthet og støtte for bærekraftig fiske og MSCs miljømerke.

  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}