Pressemeldinger

MSCs svar på Wilfried Huismanns dokumentar "Bait in the freezer – the dark side of the MSC label"

april 26, 2018

23. april ble en dokumentarfilm sendt på tysk offentlig tv (ADR),og gjorde en rekke ubegrunnede uttalelser om MSC. Vi er alltid åpne for diskusjon om vårt sertifiseringsprogram og forstår ønsket om å undersøke eksisterende modeller for bærekraftig fiske. Vi er dog skuffet over at MSCs rolle, agenda og program ble så misrepresentert og uriktig fremlagt.

Dokumentaren spør om MSC-miljømerket er et markedsføringsverktøy som brukes til å generere goodwill og profitt for sjømatindustrien. Dokumentaren diskuterer også spesifikke problemer som haifinning, delfindødelighet, forslag om å senke kravene i sertifiseringsstandarder for profitt, bestikkelse og truing av observatører, og fortrinnsbehandling for store båter over små båter. Det er også påstander om malpraksis i fiskerier som ikke er MSC-sertifiserte.

Nedenstående gir svar på påstandene i dokumentaren:

  • Fiskeriet som er anklaget for haifinning er ikke MSC-sertifisert. Det har ikke fullført en MSC-vurdering. 
  • For ”Northeastern Tropical Pacific (Mexico) Purse Seine tuna”-fiskeriet, har reisen mot en MSC-sertifisering bidratt til å drastisk redusere delfindødelighet med over 99%, og bildet som blir vist i dokumentaren, antagelig fra 1980-tallet, er ikke representativt for dagens fiskeripraksis. 
  • Dokumentaren hevder at observatører blir truet eller tilbudt store bestikkelser for å underrapportere hendelser der et stort antall delfiner blir drept. Selv om de fremlagte bevisene er svært svake, må enhver slik påstand tas alvorlig, og vi vil be lederne for observatørprogrammet om å undersøke disse påstandene snarest.
  • MSC har ikke mottatt noen bevis på at observatører godtar bestikkelser eller blir truet i det meksikanske tunfiskfiskeriet. Faktisk så regnes de to observatørprogrammene som benyttes i dette fiskeriet som blant de beste i verden. 
  • MSC senker ikke kravene for sertifisering for å tiltrekke fiskerier.
  • MSC tjener ingenting i forbindelse med MSC-vurderinger eller sertifiseringer.
  • MSC-programmet omfatter både småskala fiskerier såvel som storskala fiskerier.

MSC fortsetter å jobbe mot vår visjon om at havene skal yre av liv, og en sjømatforsyning som er sikret for denne og fremtidige generasjoner. Med støtte fra detaljhandel, NGOer og fiskerier, bidrar MSC-programmet beviselig til verdenshavenes helse ved å anerkjenne og belønne bærekraftige fiskeripraksiser.

Notater til redaktører:
For mer informasjon, vennligst kontakt James Simpson, Head of Public Relations hos Marine Stewardship Council: james.simpson@msc.org

  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}