Pressemeldinger

Over 90 prosent av norsk villfisk er nå sertifisert som bærekraftig

31 januar, 2018

De norske fiskeriene etter øyepål, tobis og havbrisling har i dag fått bekreftet at de oppfyller de høye kravene i MSCs standard for bærekraftig fiske, av sertifiseringsselskapet DNV GL. Dette betyr at fra i dag vil over 90% av all norsk villfisk som landes årlig være sertifisert som bærekraftig. Man kan derfor forvente å se et bredere spekter med miljømerkede produkter på markedet fremover, og forbrukere oppfordres til å aktivt se etter MSC-miljømerket for å vite at produktene kommer fra MSC-sertifiserte bærekraftige fiskerier.

Uavhengig forsikring om bærekraftig forvaltning

Den ettårige vurderingsprosessen av disse tre fiskeriene har dreid seg om hvorvidt de oppfyller MSCs fiskeristandard, som bygger på tre hovedprinsipper: bærekraftige fiskebestander, minimering av miljøpåvirkningen, og en effektiv fiskeriforvaltning. Det ble i dag fastsatt av sertifiseringsselskapet DNV GL at fiskeriene oppfyller disse kravene.

I de fleste tilfeller får fiskerier som blir MSC-sertifiserte såkalte vilkår, som innebærer at de må oppnå visse forbedringer innen en viss tid for å beholde sitt sertifikat. På denne måten bidrar MSC-sertifiseringen til stadige forbedringer. For disse fiskeriene innebærer de gjeldende vilkårene at det må implementeres høstingsregler for alle tre artene, og etablere bevarings- og forvaltningstiltak rettet mot beskyttelse av sårbare marine økosystemer.

«MSC er glad for at de norske fiskeriene for øyepål, tobis og havbrisling i Nordsjøen nå er sertifiserte. Disse er alle små og relativt kortlevende arter, som er av spesiell betydning for økosystemet. Mange fugle- og rovfiskarter er avhengig av disse ressursene, og som danner en viktig del av kostholdet deres. Det er betryggende å ha en uavhengig forsikring om at fiskeriforvaltningen av disse artene foregår på et bærekraftig nivå.» sier Camiel Derichs, programdirektør for MSC i Europa.

Markedsetterspørsel gir positive ringvirkninger i vannet

Inkluderer man volumet på over 400 000 tonn fra disse nylig sertifiserte fiskeriene, så innebærer det at over 90 prosent av volumet av all norsk villfanget fisk som landes årlig kommer fra MSC-sertifiserte bærekraftige fiskerier. Motivasjonen for å sertifisere en så stor andel av norske fiskerier har mye vært grunnet i markedsetterspørsel etter MSC-sertifisert sjømat.

«Stadig flere markeder krever sertifisering også for handel med fisk. Vi har derfor de siste årene lagt vekt på å imøtekomme de rådende og faktisk økte kravene til sertifisering til dit vi er i dag, med hoveddelen av de norske fiskeriene som sertifisert» uttaler Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag.

Bredere spekter av miljømerkede produkter

På det norske markedet er det i dag 270 MSC-miljømerkede produkter tilgjengelige for forbrukere, hvor over halvparten av produktene er å finne i frysedisken. Det er en sterk vekst i antall miljømerkede sjømatprodukter i Norge, og rundt 22%* av norsk befolkning sier de har sett miljømerket.

Mesteparten av de landede volumene fra disse nylig sertifiserte fiskeriene brukes til å produsere fiskemel og fiskeolje som benyttes i mange ulike produkter, alt fra kosttilskuddsprodukter til medisiner.

«Vi har i løpet av de siste 2-3 årene sett en rask økning i antall MSC-merkede produkter innen kosttilskudd-sektoren, både internasjonalt, men også her i Norge. Det er utrolig spennende å være med på reisen mot et mer bærekraftig sjømatmarked hvor forbrukerne får stadig bedre muligheter til å gjøre gode valg for livet i havet» sier Mari Nordstrøm, markedsførings- og kommunikasjonsansvarlig for MSC i Norge.

Fra i dag vil produkter laget av artene torsk, hyse, sei, sild, reke, krill, makrell, lange, brosme, rognkjeks, kolmule, tobis, øyepål og havbrisling, som er fisket av norske fartøy, nå ha muligheten til å bære MSCs miljømerke. Dette betyr at det vil finnes et stadig bredere spekter med ulike produkter som bærer miljømerket.

  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}