Pressemelding

Aker BioMarines krillfiskeri mottar MSC-sertifisering

juni 8, 2011

Aker BioMarines krillfiskeri (Euphausia superba) har mottatt sertifisering fra Marine Stewardship Council (MSC) etter en streng og uavhengig vurdering opp mot MSCs standard for bærekraftige og godt forvaltede fiskerier. Produkter fra dette Antarktis-baserte fiskeriet er nå kvalifisert til å merkes med MSCs miljømerke, som angir opprinnelse fra en bærekraftig kilde. Kun produkter som stammer fra Aker BioMarines fiskeri er kvalifisert til å merkes med MSCs miljømerke.

Aker BioMarines krillfiske drives i de antarktiske havområdene i Sørishavet. Forvaltningen av all fiskerivirksomhet i Antarktis skjer under tilsyn av Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR), grunnlagt i 1982 for å beskytte og forvalte de betydelige marine ressursene  i området. Regler og praksiser for forvaltningen følger omhyggelige føre var- og økosystembaserte prinsipper. Fangstnivåer for krill settes av CCAMLR basert på råd fra deres vitenskapelige komité, for å minimere risiko enten for krillpopulasjonen, eller for arter i det antarktiske økosystemet som er avhengige av krill som matkild

Fangstnivåer basert på føre var-prinsippet minimerer påvirkningen fra fiskeriet

Med nåværende nivåer er belastningen fra fiske på krill svært lav – mindre enn en prosent av den sist anslåtte biomassen (anslått av CCAMLR til å være på 37 millioner tonn).  Aker BioMarine høster mellom 40 000 og 50 000 tonn i året, av en total tillatt fangst på ca. 3,5 millioner tonn. Totale landinger (for alle båter som driver fangst i området) for 2007/08 var 150 000 tonn (ca. 4 % av total tillatt fangst for året).

Interessegruppers bidrag til sertifiseringsavgjørelsen

Interessegruppene WWF-Norge og Antarctic and Southern Oceans Coalition (ASOC) har bidratt betydelig til sertifiseringsavgjørelsen gjennom aktiv deltakelse og grundig gjennomgang av data og rapporter fra sertifiseringsbyrået. Interessegrupper har på ulike tidspunkt i vurderingsprosessen tatt opp ekstra problemstillinger som nå vil settes på dagsorden gjennom en rekke bestemte tiltak som støtter opp om videre utvikling av bedre vitenskapelig forståelse rundt krillfisket. Disse forvaltningsplanene reflekterer interessegruppers usikkerhet om kunnskapsnivået om risikoen krillfisket utgjør for rovfisk og arter i bifangst, og fiskeriet har forpliktet seg til et definert program med konkrete tiltak for å foreta videre studier og risikovurderinger. Fremdrift med hensyn til disse tiltakene vil overvåkes ved årlige revisjoner, og interessegrupper vil gjennom dette få ytterligere mulighet til å gå gjennom data og se de i sammenheng med fiskeriets drift.

Nina Jensen, fagsjef i WWF-Norge, sa: "Aker BioMarine er den mest proaktive aktøren innenfor krillfiske, og har implementert de rette tiltakene – som 100 % observatørdekning og rapporteringsprosedyrer i sanntid – for å sikre at dette fiskeriets bærekraftighet vedvarer. Ved å kostnadsfritt tillate vitenskapsfolk ombord bidrar de også til vitenskap og forskning".

Hva fiskeriet selv sier

I forbindelse med nyheten om sertifiseringen sa direktør i Aker BioMarine, Halvard Muri:  "Som et selskap svært opptatt av miljømessig bærekraft, er vi svært fornøyd med at krillfiskeriet vårt har fått sertifisering fra MSC. Denne sertifiseringen er et viktig steg i vårt vedvarende fokus på bærekraft og å opprettholde sunne krillpopulasjoner og deres tilhørende økosystem. Vi håper at MSC-sertifiseringen forsikrer kundene våre om at våre Omega-3-rike krilloljeprodukter og ingredienser høstet på en bærekraftig måte, og gir de på den måten en mulighet til å stemme på bærekraft". 

Hva MSC sier

Rupert Howes, direktør i MSC, sa: "Jeg gratulerer Aker BioMarine med sertifiseringen av deres krillfiskeri i Antarktis. Det var modig gjort å legge dette fiskeriet fram til vurdering, ettersom det finnes ulike oppfatninger om hensiktsmessigheten av fiske i Sørishavet og også på fiske av arter på lavt trofisk nivå slik som krill. MSC-programmet er åpent for alle fiskerier, i overensstemmelse med retningslinjer fra UN FAO om pålitelige sertifiserings- og merkingsprogrammer. Dette sikrer at alle typer fiskerier kan strekke seg mot å oppfylle MSC-standarden og vise at de implementerer miljømessig bærekraftige praksiser. Vi baserer oss på uavhengige og grundige vitenskapsbaserte vurderinger for å bestemme hvorvidt hvert fiskeri under vurdering oppfyller MSCs standard for miljømessig ansvarlig og bærekraftig fiske.  Dette fiskeriet har oppfylt den standarden.

MSC-programmet baserer seg også på høy grad av involvering fra interessegrupper, og for denne vurderingen var den aktive deltakelsen fra både Antarctic and Southern Ocean Coalition (ASOC) og WWF-Norge svært nyttig.  Vi er takknemmlige overfor disse organisasjonene for deres bidrag, som uten tvil har utgjort et betydelig bidrag når det gjelder den endelige beslutningen og innholdet i handlingsplanen som er avtalt for dette fiskeriet".

  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}