Skip to main content

Suspenderingen av makrellsertifikatene opprettholdes

Resultatene av den fremskyndede revisjonen på makrellfisket er nå klare. Suspenderingen av makrellsertifikatene opprettholdes.
 
Etter den fremskyndede revisjonen som ble utført på makrellfisket fra juli til august 2019 er det nå besluttet fra de uavhengige sertifiseringsorganene at makrellsertifikatene fortsatt skal være suspendert. Dette på tross av at ICES har gitt en ny bestandvurdering som tilsier at makrellbestanden er over kritisk nivå. Grunnen til at suspenderingen opprettholdes skyldes mangelfull forvaltningstrategi (HCR) og manglende enighet mellom de ulike fiskerinasjonene om totalkvoter som er i henhold til det vitenskapelige rådet fra ICES. 
 
Dette betyr nå fortsatt at makrell fanget etter den 2. mars 2019 ikke kan selges som "MSC-sertifisert" eller være MSC-miljømerket. Makrell fanget i henhold til MSC-standarden for bærekraftig fiske før den 2. mars, kan fortsatt bli merket og solgt som MSC- sertifisert.

Bakgrunn:

Den 2. Mars ble alle MSC-sertifikater for makrellfiskeriene i Nordøst-Atlanteren suspendert. Dette var fordi de ulike fiskerinasjonene som deler makrellkvotene ikke kom til enighet om fordeling av totale kvoter og hadde et fisketrykk som var høyere enn det vitenskapelige rådet fra ICES. Bestanden ble også vurdert til å ha falt under kritisk nivå. 

For mer info, ta kontakt med Johan Henrik Frøstrup på mail: [email protected]
 
Finn ut mer

Slik bidrar MSC til forbedringer i havet

Slik bidrar MSC til forbedringer i havet

Alle vil at havet skal ha en sunn fremtid. Vi mener at alle kan være med og bidra til et levende hav og samtidig nyte sjømaten som er på tallerkenen.

Hva betyr MSC-miljømerket?

Hva betyr MSC-miljømerket?

MSC-miljømerket, den blå fisken, betyr at sjømaten er villfanget, at den kommer fra en levedyktig bestand og har blitt fisket med omtanke for havmiljøet.