Pressemeldinger

MSC om brudd på arbeidsmiljøloven i det norske fiskeriet: ”Uakseptabelt å utnytte mennesker på denne måten”

november 20, 2019

MSC støtter utredningen som de norske myndighetene har igangsatt for å kontrollere arbeidsforholdene i fiskeindustrien i Norge. I følge flere norske medier har utredningen  startet etter misstanke om til dels grove brudd på arbeidsmiljøloven for først og fremst utenlandske arbeidere på fiskebruk i Lofoten og Vesterålen. Nå etterspør MSC en internasjonal standard for sertifisering av arbeidsvilkår. 

 

-Det er helt uakseptabelt at utenlandske arbeidere blir utsatt for umenneskelige arbeidsforhold ombord i båter og i fiskeindustrien. Det er helt på sin plass at norske myndigheter etterforsker de mistenkte lovbruddene på arbeidsmiljøloven, og vi håper at det kan bidra til en rask forbedring av arbeidsforholdene for de involverte, sier Linnéa Engström, programdirektør MSC Østersjøregionen og Skandinavia. 

De siste dagene har norske medier publisert saker om til dels grove forhold i fiskerinæringen, blant annet i form av svart arbeidskraft, brudd på arbeidstidsbestemmelser og sosial dumping. Saken etterforskes av A-krimsenteret i Nordland.

Det er uklart om fiskebrukene som omfattes av utredningen er sertifisert av MSC. MSC sertifiseringen utgår fra tre parametere: Fiskebestandens status, påvirkningen av fiskemetodene på økosystemet og fiskeriets forvaltning.  Standarden omfatter i dag ikke arbeidsvilkår på fiskebåter.

– MSC ble skapt for å bekjempe det store globale problemet med overfiske, men vi vil gjøre alt vi kan for å også motvirke dårlige arbeidsvilkår. I 2018 innførte vi et system der fiskeribedriftene som inngår i vårt program må bekrefte at tvangs- og barnearbeid ikke forekommer. De som er dømt for brudd på barn og slavearbeid skal selvsagt ikke være en del av vår standard.  Vi jobber også for å få på plass en internasjonal standard for sertifisering av arbeidsvilkår på båter, sier Linnéa Engström.

MSC er en verdensomspennende ideell organisasjon som gjennom miljømerking av sjømat vil gjøre det enkelt å velge fisk som kommer fra en bærekraftig bestand og som fiskes ved hjelp av bærekraftige fiskemetoder. MSC sertifiseringen bygger på standarder som utformes i samråd med uavhengige eksperter, forskere, industri og miljøorganisasjoner.

– Dårlige arbeidsvilkår er et problem som fiskeindustrien må ta på alvor over hele verden, som vi bare kan løse ved å jobbe sammen med myndigheter og andre aktører innenfor og utenfor fiskeindustrien.  Men til syvende og sist er det myndighetene som må ta ansvar. Derfor er det bra at norske myndigheter har agert på dette, sier Linnéa Engström. 

For mer informasjon kontakt:

Linnea Engstrøm, Programdirektør, MSC Skandinavia og Østersjøregionen

Telefon: +46707333806

Epost: Linnea.Engstrom@msc.org

 
  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}