Skip to main content


Et nytt studie, publisert hos Frontiers in Marine Science, har vist at fiskebestander målrettet av MSC-sertifiserte fiskerier i gjennomsnitt er mer tallrike enn de som er målrettet av fiskerier uten sertifisering. 

I det mest omfattende sammenligningsstudiet per dags dato har forskere sammenliknet offentlig tilgjengelige data omkring tallrikheten av 80 fiskebestander målrettet av MSC-sertifiserte fiskerier mot data fra mer enn 90 bestander der fiskeriene mangler MSC-sertifisering.

Resultatet viste at den store majoriteten av bestandene målrettet av MSC-sertifiserte fiskerier ble fisket innenfor bærekraftige grenser. I tillegg viste resultatene at fiskebestander målrettet av MSC-sertifiserte fiskerier i gjennomsnitt er mer tallrike enn de som er målrettet av fiskerier uten sertifisering. 

Du kan lese mer om denne saken  her

Hele studiet finner du her