Nyheter

MSC introduserer nye tiltak for bekjempelse av tvangsarbeid og barnearbeid i sjømatvirksomheten

mai 6, 2019

Marine Stewardship Council (MSC) har utviklet nye krav til leverandører og produsenter av sjømat. Disse inkluderer innføring av uavhengige revisjoner av arbeidspraksis for selskap i distribusjonsnettverket hvis vurderingen av selskapet tilsier en risiko for tvangsarbeid eller barnearbeid. Alle revisorer må overholde den oppdaterte MSC Chain of Custody-standarden fra den 28. september 2019. Organisasjoner som allerede har et MSC Chain of Custody-sertifikat, må følge den oppdaterte standarden ved første revisjon etter denne datoen, og får en henstandsperiode på 12 måneder til å implementere en arbeidsrevisjon.  

De nye kravene introduseres som en del av MSCs oppdaterte Chain of Custody-standard (sporbarhetssertifisering) . Denne standarden gir sjømatkjøpere og -forbrukere trygghet gjennom en distribusjonskjede med både sporbarhet og integritet, sertifisert gjennom MSC og ASC (Aquaculture Stewardship Council). Over 4500 sjømatselskaper og underkontraktører på over 45 000 steder i ca. 100 land er for øyeblikket sertifisert for å behandle sjømat for salg med MSC- og/eller ASC-merkene. 

Vurdering av risiko for tvangsarbeid og barnearbeid 
Alle innehavere av MSCs Chain of Custody-sertifikat må gjennomgå en uavhengig arbeidsrevisjon med mindre de kan bevise at de har "lav risiko" for bruk av tvangsarbeid eller barnearbeid. For å fastsette om en arbeidsrevisjon er påkrevd, foretas en vurdering av hvor stor risikoen er for at et selskap i distribusjonskjeden bruker tvangsarbeid eller barnearbeid ved behandling, pakking eller ompakking og manuell lasting i landet eller landene de fungerer i. Hvis et land anses å ha lav risiko i henhold til to eller flere av følgende indikatorer, trenger ikke selskapet arbeidsrevisjon. 
• Landets risikovurdering for SA8000 
International Trade Union Confederations globale rettighetsindeks 
• Ratifisering av minst fem FN-konvensjoner om tvangsarbeid eller barnearbeid, menneskehandel eller sjømat/fiske 
• Listen til USAs arbeidsdepartement over varer som er laget med forekomster av tvangs- eller barnearbeid 
 
Disse indikatorene er anerkjent globalt, transparente og mye brukt i sjømatbransjen, og er nøye utvalgt etter konsultasjon med flere interessenter.  
 
Ved behov må revisorene være på arbeidsplassen, og revisjonen avholdes av en uavhengig tredjepartsrevisor som bruker ett av tre revisjonsprogrammer som er godkjent av MSC: amorfi BSCI-revisjon, SEDEX - Sedex Members Ethical Trade Audit og SA8000-sertifisering fra Social Accountability International. I fremtiden vil MSC også anerkjenne arbeidsprogram som er anerkjent av Sustainable Supply Chain Initiative (SSCI).  
 
Hvis et sertifisert selskap ikke greier å løse identifiserte arbeidsbrudd innen 30 dager, vil MSC-sertifikatet suspenderes.  
 
Motarbeiding av tvangsarbeid og barnearbeid 

Tvangs- og barnearbeid er et bransjeproblem det ikke finnes noen rask eller enkel løsning på. De nye tiltakene er en del av en rekke oppdateringer av både MSCs Chain of Custody-standard og MSC Fisheries-standarden for å motarbeide tvangsarbeid i sjømatbransjen.  
 
Tidligere krav som ble lansert i august 2018, gav alle MSC-sertifiserte fiskeribedrifter og offshore distribusjonsnettverk ett år på å sende inn en erklæring som angir hvilke tiltak de har etablert for å motvirke tvangsarbeid eller barnearbeid.  
 
Tiltakene følger en erklæring som MSCs styre kom med i 2014, om å inkludere klare retningslinjer om tvangsarbeid i MSCs sertifiseringskrav, og en beslutning i 2016 om å avholde omfattende konsultasjoner med interessenter om arbeidskravene innenfor MSC-programmet
 
Andre oppdateringer av MSCs Chain of Custody-standard  
De nye arbeidskravene er en del av mer omfattende endringer i MSCs Chain of Custody-standard for å styrke integriteten og gjøre den klarere og mer tilgjengelig der det er nødvendig.

  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}