Skip to main content
article

MSCs Chain of Custody Standard er den ledende internasjonale sporbarhetsstandarden, som benyttes av både MSC og Aquaculture Stewardship Council (ASC). Den gir forbrukerne og andre aktører en forsikring om at MSC og ASCs miljømerker kun finnes på sjømatprodukter som er sporbare tilbake til bærekraftige fiskerier og ansvarlige oppdrettsanlegg.

ASC har nå besluttet å tillegge noen nye Chain of Custody krav til ASC-sertifiserte virksomheter. Dette gjøres for å bedre kunne adressere nye problemstillinger i sporbarhetskjeden slik som matsikkerhet og minimal bruk av antibiotika, og dermed lage en tilpasning av standarden som bedre passer oppdrettsfisk. De nye endringene vil ta hensyn til de grunnleggende forskjellene mellom viltfanget sjømat og oppdrettsfisk. Det vil ikke være noen endringer i Chain of Custody kravene for MSC sertifiserte virksomheter.

ASC avholder en 60-dagers konsultasjon om de nye foreslåtte Chain of Custody kravene, som ASC-sertifiserte virksomheter skal vurderes mot. Det kommer i tillegg til MSCs Chain of Custody Standard, som er den standard ASC har valgt for deres sertifiserte forsyningskjeder.  Vi oppfordrer alle sertifikatholdere, sertifiseringsbyråer og andre aktører som kan bli påvirket av disse endringene til å delta på konsultasjonen.

Selv om nåværende versjon av MSC Chain of Custody standard er robust og forsikrer sporbarheten for viltfanget sjømat, forstår vi ASC`s behov for å raskt tilpasse seg de nye problemstillingene i forsyningskjeden for oppdrettsfisk. Vi vil arbeide tett med ASC for å vurdere virkningen av denne standardutviklingen, og ta disse i betraktning på det neste Chain of Custody-standard revisjon.  

Vi evaluerer også fortløpende implementeringen av den nyeste MSCs Chain of Custody- standarden, som trådte i kraft i September 2019. Dette inkluderer Covid-19 pandemiens påvirkning på sertifikatholdere verden over. Detaljer om den neste revisjonen av Chain of Custody standarden vil bli offentliggjort i begynnelsen av 2022, men vi har allerede identifisert felles prioriterte områder sammen med ASC, herunder forhindring av svindel og digital sporbarhet.

MSC og ASC vil fortsette å arbeide tett sammen på områder av felles interesse, herunder den suksessfulle utviklingen og implementeringen av en felles standard for tang og tare.

For detaljer om konsultasjonen og spørsmål til ASC-sertifisering, vennligst se ASCs hjemmeside.

For spørsmål vedrørende MSC Chain of Custody sertifikater, vennligst kontakt [email protected].  

Finn ut mer

Slik bidrar MSC til forbedringer i havet

Slik bidrar MSC til forbedringer i havet

Alle vil at havet skal ha en sunn fremtid. Vi mener at alle kan være med og bidra til et levende hav og samtidig nyte sjømaten som er på tallerkenen.

Hva betyr MSC-miljømerket?

Hva betyr MSC-miljømerket?

MSC-miljømerket, den blå fisken, betyr at sjømaten er villfanget, at den kommer fra en levedyktig bestand og har blitt fisket med omtanke for havmiljøet.