Pressemeldinger

FN: Mer miljømerket fisk er positivt for det biologiske mangfoldet

september 17, 2020

Denne uken publiserte FN sin globale rapport om biologisk mangfold. Rapporten løfter frem økningen av antall MSC-sertifiserte fiskerier og mener at bærekraftig fiske er viktig for å kunne opprettholde det biologiske mangfoldet i havet. 

- Havet er hjemmet til et stort mangfold av liv og utgjør mer en 90 prosent av det beboelige arealet på jorden. Tapet av arter og levesteder påvirker ikke bare andre arters overlevelse, men også oss mennesker. Ikke minst de milliarder av mennesker som er direkte avhengige av fisk og skalldyr som deres viktigste proteinkilde, sier Linnéa Engström, programdirektør for MSC i Østersjøregionen og Skandinavia.

FNs globale rapport om biologisk mangfold ser på utviklingen fra 2010 til 2020. Rapporten peker blant annet på at livet i havet kan opprettholdes eller gjenoppbygges, i de tilfeller der det er innført effektiv fiskeriforvaltning. Det konstateres videre at bærekraftig fiske er avhengig av sunne økosystemer og det pekes på at økningen av MSC-sertifiserte fiskerier er et klart steg i riktig retning for å nå FNs biologiske mål og bærekraftsmål nr. 14 om livet under vann. 

- Det er håp. Gjennom å oppfylle MSCs kriterier for bærekraftig fiske er det mulig å bevare sunne fiskebestand, minimere effektene på økosystemene og skape gode forvaltningssystem, sier Linnéa Engström, programdirektør for MSC i Østersjøregionen og Skandinavia.

I dag er drøyt 15 prosent av den globale fangsten MSC-sertifisert. Men MSC sikter på å doble dette til år 2030. 

- Det å jobbe mot økt bærekraft krever lederskap fra alle deler av samfunnet. Industrien, detaljhandelen, politikerne, miljøorganisasjoner og forskningen må alle jobbe sammen. . Vi har allerede oppnådd mye sammen, men tiden er inne for å øke trykket ytterligere fro å stoppe overfisket og deres negative effekter på det biologiske mangfoldet, sier Linnéa Engström, programdirektør for MSC i Østersjøregionen og Skandinavia.

For å lese mer om FN-rapporten, hva som skal til for at nå målene og hvordan det henger sammen med MSCs arbeid kan du lese denne bloggen av MSCs ekspert på området, Matt Gummery.

Talsperson: 

Linnéa Engström, Programdirektør for MSC i Østersjøregionen og Skandinavia.

Telefon: +46 707333806

Epost: linnea.engstrom@msc.org

 

For mer informasjon kontakt:

Johan Henrik Frøstrup, Commercial and Marketing Manager, Norge

Telefon: +47 90666542

Epost: Johan.frostrup@msc.org

 


  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}