MSCs Chain of Custody-standard — Marine Stewardship Council
Personlige verktøy
Logg inn
Du er her: Forside Om oss MSCs standarder MSCs Chain of Custody-standard

MSCs Chain of Custody-standard

MSCs Chain of Custody-standard er en standard for sporbarhet og segregering som gjelder hele verdikjeden fra et sertifisert fiskeri til sluttsalg. Hver bedrift i verdikjeden som håndterer eller selger et MSC-sertifisert produkt, må ha et gyldig MSC Chain of Custody-sertifikat. Det garanterer kjøpere av sjømat at MSC-miljømerket sjømat kan spores tilbake til et fiskeri som oppfyller MSCs miljøstandarder for bærekraftig fiske.

MSCs Chain of Custody-standard har blitt oppdatert og består nå av én hovedversjon samt versjoner for gruppe- og forbrukerorienterte organisasjoner (CFO).

Hva vurderes?

Hver bedrift må oppfylle fem hovedkriterier for å oppnå sertifisering:

Chain of Custody-standardens fem hovedkriterier

For å få Chain of Custody-sertifisering må virksomheter gjennom en revisjon, kunne vise at de har effektive systemer for lagring og loggføring som fører til at kun sjømat fra et sertifisert fiskeri kan bære miljømerket fra MSC. For eksempel må selskaper vise at de holder sertifisert fisk adskilt fra ikke-sertifisert fisk, og at de kan spore hver leveranse med sertifisert fisk til en Chain of Custody-sertifisert leverandør.

Les mer om MSCs Chain of Custody-standard (på engelsk) > 

Hvordan revideres bedrifter i verdikjeden mot standarden?

Bedriftene skal revideres av uavhengige sertifisører for å sikre at alle krav blir oppfylt.

Les mer om hvordan du kan bli sertifisert > 

MSCs sertifiseringskrav

Sertifisører bruker MSCs Chain of Custody-sertifiseringskrav til å vurdere bedrifter mot standarden.

Les mer om sertifiseringskrav (på engelsk) > 

MSC-dokumenter

Les og last ned MSCs Chain of Custody-standard og andre viktige dokumenter på vår internasjonale hjemmeside (på engelsk) >

Kontakt oss

For mer informasjon kan du sende en e-post til standards@msc.org. For øyeblikket kan vi bare besvare spørsmål på engelsk.

Side-alternativer