Uutiset ja mielipiteet

Merten ja kalakantojen suojelussa tarvitaan sekä keppiä että porkkanaa

huhtikuuta 24, 2018

Shells on shore in Chesapeake Bay

Tämän kevään aikana MSC:n kestävän kalastuksen sertifiointiohjelmalle on sadellut kritiikkiä monesta suunnasta. Kalastusteollisuus on valitellut vaatimustemme olevan liian vaikeasti tavoitettavissa ja ympäristöjärjestöt haluaisivat, että kiristämme niitä lisää. Toivotamme kaiken rakentavan palautteen tervetulleeksi – sen avulla parannamme ohjelmaamme – mutta muutokset eivät tapahdu välittömästi. Jos kaupalliselle kalastukselle asetetut vaatimukset asetetaan kohtuuttomalle tasolle, riskinä on, että se estää meitä saavuttamasta yhteistä tavoitettamme: vastuullisen kalastuksen edistämistä ja merten elinvoimaisuuden säilyttämistä. Näin kirjoittaa MSC:n Skandinavian ja Itämeren alueen johtaja Minna Epps.

Kaupallisen kalastuksen kehitys 1900-luvulla on aiheuttanut lukuisia haasteita maailman meriekosysteemien ja kalakantojen hyvinvoinnille. Marine Stewardship Council perustettiin vuonna 1997 vastaamaan juuri näihin haasteisiin sekä korjaamaan ylikalastuksesta johtuvia ongelmia. Tästä lähtien olemme edistäneet vastuullisia kalastuskäytäntöjä kaikkialla maailmassa ja samalla ympäristömerkkimme avulla kuluttajien on ollut helppo valita vastuullisia tuotteita ja osallistua mertensuojeluun. Olemme siis päässeet jo pitkälle.

MSC:n kestävän kalastuksen ympäristöstandardi on nykyisin maailman arvostetuin. Sertifiointi auttaa kaupallista kalastussektoria parantamaan kalastustoiminnan vastuullisuutta, jonka vuoksi useat kalakannat ovat taas kasvussa. Tänä päivänä 12 prosenttia globaalista kala- ja äyriäissaaliista on MSC-sertifioitu ja pelkästään Ruotsissa myytävän ympäristömerkityn kalan määrä on yli tuplaantunut viimeisten viiden vuoden aikana.

MSC toimii läheisessä yhteistyössä ympäristöjärjestöjen ja tutkijoiden kanssa. Jatkuva palaute sekä kalastussektorilta että ympäristöjärjestöiltä on välttämätöntä, jotta ympäristömerkintäohjelmamme säilyy jatkossakin tehokkaana ja tarkoituksenmukaisena. Olemmekin saamastamme palautteesta erittäin kiitollisia.

Tämän kevään aikana MSC on saanut palautetta useilta ympäristöjärjestöiltä, joiden mielestä muutamat yli 300 MSC-sertifioidusta kalastuslaivastosta eivät täytä tarpeeksi korkeita vastuulisuusvaatimuksia. Samanaikaisesti kalastussektori on kritisoinut MSC:tä liian tiukoista kriteereistä, sillä jopa maailman parhaiten hallinnoitujen kalastuslaivastojen on vaikea täyttää standardimme ehtoja. Lähiaikoina julkaistaan myös saksalainen dokumentti, jossa kyseenalaistetaan joidenkin sertifioitujen kalastusyritysten toimintaa. MSC on jo ottanut huomioon suurimman osan tästä kritiikistä ja ryhtynyt toimenpiteisiin pidättämällä sertifikaatteja ja tiukentamalla sertifiointivaatimuksia. Yksi uusi vaatimus esimerkiksi velvoittaa, että kalastusalukset eivät saa enää saman kalastusmatkan aikana käyttää sertifioitua ja sertifioimatonta pyyntitapaa, vaan kaiken saman matkan aikana tapahtuvan toiminnan tulee täyttää MSC:n kalastusstandardin vaatimukset.

MSC:n standardeja uudistetaan viiden vuoden välein ja organisaatiomme on juuri nyt tällaisessa tarkasteluvaiheessa. Prosessimme testataan huolellisesti, jotta voimme varmistua ympäristöstandardimme perustuvan parhaaseen saatavilla olevaan tutkimustietoon ja ottavan huomioon kaikkien sidosryhmien näkökannat. Standardin uudistuksesta aiheutuvia seurauksia ja muutoksia täytyy kuitenkin punnita huolella – tämän vuoksi muutokset eivät tapahdu hetkessä.

MSC tasapainoilee koko ajan tavoiteltujen ja realististen ympäristövaatimusten välillä. Jotta ympäristömerkintäohjelmamme ohjaisi kalastajia toimiaan vastuullisemmin, täytyy MSC:n kriteerien olla ainakin joidenkin kalastusyritysten saavutettavissa. Jos vaatimuksia tiukennettaisiin liian radikaalisti, monet jo sertifioidut kalastusyritykset putoaisivat ohjelmamme ulkopuolelle ja ympäristömerkityn kalan saatavuus romahtaisi. Siitä ei hyötyisi kukaan – kaikkein vähiten meremme.

Yksi esimerkki tästä tasapainoilusta on hiljattain sertifioitu Meksikon tonnikalan kalastuslaivasto. Kyseinen laivasto on pystynyt pienentämään sivusaaliiksi joutuvien merinisäkkäiden (muun muassa delfiinien) määrää 99 prosentilla. 1980-luvun lopulla nisäkkäitä kuoli vuositasolla yli 130 000, kun viime vuonna luku oli alle 700. Jokainen kalastuksen vuoksi kuollut delfiini on totta kai liikaa. Siksi tämänkin kalastuslaivaston sertifikaatti on voimassa viisi vuotta ja sen ehtona on, että delfiinikuolleisuus laskee nollaan sertifikaatin voimassaoloajan loppuun mennessä.

Sertifiointi lisää MSC:n mahdollisuuksia vaikuttaa kaupallisen kalastuksen kehitykseen positiivisesti ja sillä myös mahdollistetaan kalastustoiminnan jatkuvat parannukset – MSC:n ohjelma pitää siis sisällään sekä kepin että porkkanan. Esimerkiksi joidenkin sidosryhmien ehdottama nollatoleranssi sivusaaliille mahdollisesti johtaisi siihen, että heittäisimme hukkaan ne valtavat parannukset, joita MSC:n ohjelman avulla on viime vuosikymmenien aikana saatu aikaan.

Me MSC:llä olemme sitoutuneet pysymään jatkossakin maailman huipulla merten luonnonvarojen vastuullisen käytön edistämisessä, jotta voimme tukea ruokaturvan toteutumista kaikkialla maailmassa YK:n globaalien tavoitteiden mukaisesti. Sinisen MSC-ympäristömerkin valitseminen on edelleen paras tapa edistää vastuullista kalastusta.

Tiukat, mutta samanaikaisesti realistiset vaatimukset ovat paras tapa vaikuttaa positiivisesti kalastusteollisuuden vastuullisuuteen sekä saavuttaa meidän ja muiden ympäristöjärjestöjen yhteinen tavoite – vastuullisen kalastuksen edistäminen ja maailman merten hyvinvoinnin turvaaminen.

Minna Epps, MSC:n Skandinavian ja Itämeren alueen ohjelmajohtaja

+++

Marine Stewardship Council (MSC)

MSC on kansainvälinen voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka visio on elämää täynnä olevat valtameret ja turvattu merenelävien tuotanto nykyiselle ja tuleville sukupolville. Tämän vuoksi ympäristömerkintä- ja sertifiointiohjelmamme pyrkii luomaan kestävät markkinat kalalle ja äyriäisille.

MSC:n sininen kalamerkki pakkauksessa tarkoittaa, että kala- tai äyriäistuote on peräisin luonnonvaraista kalaa pyytävästä kalastusyrityksestä, jonka puolueeton taho on arvioinut MSC:n kestävän kalastuksen ympäristöstandardia vasten (perustuu tieteelliseen neuvonantoon). Sertifioidun kalan ja äyriäisten on oltava jäljitettävissä takaisin kestävään pyyntialueeseen.

Yli 300 kalastusyritystä 35 maassa on saanut MSC-sertifikaatin. Näiden toimijoiden yhteenlaskettu vuosittainen saalis on lähes 10 miljoona tonnia, vastaten miltei 12% koko maailman vuotuisesta pyyntimäärästä. Yli 28 000 kala- ja äyriäistuotteella on sininen MSC-ympäristömerkki. Lisätietoa: www.msc.org/fi

  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}