Skip to main content

Huolellinen valmistelu on avain sujuvaan sertifiointiprosessiin. Vaikka MSC:n kalastusstandardia varten tehtävän arvioinnin suorittaakin akkreditoitu kolmas osapuoli, olemme apunasi ennen prosessin alkua, sen aikana ja myös sen jälkeen.

Voiko yritykseni sertifioida?

MSC:n sertifiointiohjelma on avoin kaikille luonnonvaraista kalaa ja äyriäisiä pyytäville kalastusyrityksille, riippumatta niiden koosta, kalastusmuodosta, maantieteellisestä sijainnista tai teknologiasta.

Tämä sisältää yhden lajin, monien lajien, trooli-, pitkäsiima-, mekaanisen, merta-, makean veden, rannikko-, avomeri-, pohja-, pelagisen kalastuksen. 

Minkälaisia kalastusyrityksiä emme sertifioi?

MSC-sertifikaattia ei voi hakea kalastusyrityksille, jotka:

pyytävät sammakkoeläimiä, matelijoita, lintuja tai nisäkkäitä.

käyttävät tuhoavia kalastusmetodeja (kuten myrkkyä tai räjähteitä).
ovat saaneet syytteen pakkotyön käytöstä viimeisten kahden vuoden aikana. 
harjoittavat ainoastaan vesiviljelyä (vaikka jotkin istutuksilla vahvennetut kalakannat hyväksytään arviointiin). 

Voiko vahvennettuihin kalakantoihin kohdistuvaa kalastusta sertifioida?

Kyllä.

Jotta istutuksilla vahvennettuihin kalakantoihin kohdistuva kalastus voidaan sertifioida, on sen täytettävä tietyt kriteerit, jotka liittyvät: 

Kuka kalastusyritysten arvioinnin suorittaa?

Arvioinnin suorittavat akkreditoidut puolueettomat sertifiointilaitokset.

Lista MSC-arviointeja toteuttavista sertifiointilaitoksista.

Mitä sertifiointi maksaa?

Kalastusyritys maksaa sertifiointiprosessista koituvat kustannukset suoraan valitsemalleen sertifiointilaitokselle. MSC ei siis saa sertifioinnista maksua. Sertifioitujen kalastusyritysten mukaan sertifioinnin kustannukset vaihtelevat noin 15 000 dollarista (USD) 120 000 dollariin.

Kustannusten suuruus riippuu:

Suosittelemme, että pyydätte useampia tarjouksia eri toimijoilta ja otatte hinnan lisäksi huomioon sertifioijan alueeseenne, pyydystyyppiinne ja lajistoon liittyvän kokemuksen.

Kauanko sertifiointiprosessi kestää?

MSC:n kestävän kalastuksen standardia varten tehtävä arviointi voi kestää 12-18 kuukautta. 

Mitä jos kalastuksestani on saatavilla vain rajallinen määrä tietoa?

Pienillä ja kehitysmaiden kalastusyrityksillä ei välttämättä ole yksityiskohtaista tutkimustietoa, johon MSC:n arviointi perustuu. MSC on kehittänyt näiden yritysten avuksi kehysrakenteen, jota kutsutaan riskiperusteiseksi arviointimenetelmäksi

Voimmeko saada neuvoja sertifiointiin?

Yrityksen on varauduttava kattamaan jokaisen MSC-sertifiointiin liittyvän vaiheen kulut. Yrityksen sijainnista riippuen, sertifiointia varten voi olla haettavissa apurahoja. Paikallinen MSC:n edustaja pystyy antamaan sinulle tietoa saatavilla olevasta rahoituksesta ja auttaa sinua sen hakemisessa.

MSC on myös kehittänyt työkaluja ja tarjoaa teknistä tukea auttaakseen kalastusyritystäsi tekemään tarvittavia parannuksia MSC-standardin kriteerien saavuttamiseksi. Yhä useammat kalastusyritykset tekevät muutoksia toimintaansa tullakseen vastuullisemmiksi ja saadakseen sertifikaatin. Tämä on johtanut siihen, että kalastuksen kehittämisprojektien (Fishery Improvement Projects, FIPs) määrä on huomattavasti lisääntynyt.

Mitkä ovat MSC-sertifioinnin vaiheet?

Esiarviointi (vapaaehtoinen)

Tunnistetaan sertifiointiin liittyviä haasteita. Jos esiarvioinnin tulos on positiivinen, kalastusyritys voi edetä suoraan täysarviointiin. Vaihtoehtoisesti kalastusyritys voi ensin päättää kehittää toiminta-alueita, joilla parannuksia vaaditaan.

Täysarviointi

Sisältää mahdollisuuksia sidosryhmien palautteeseen ja vertaisarviointiin. Kestää 8-18 kuukautta, keskimääräinen kesto 12 kuukautta.

Sertifiointi

Voimassa viisi vuotta. Tänä aikana kalastusyritys tekee parannuksia, jotka on määritelty sertifiointiehdoissa.

Vuosittaiset auditoinnit

Tarkastellaan kalastusyrityksen fyysisessä ympäristössä tai hallinnossa mahdollisesti tapahtuneita huomattavia muutoksia.

Uudelleenarviointi

Tapahtuu viiden vuoden välein viimeisimmän sertifikaatin myöntämisestä.

Miten kalastusyritykset pisteytetään?

Kalastusyritykset pisteytetään kolmen MSC:n kestävän kalastuksen standardin perusperiaatteen mukaisesti:

The 3 Principles of the Fisheries Standard

MSC:n kestävän kalastuksen standardissa on 28 suoritusindikaattoria, jotka sijoittuvat kolmen perusperiaatteen alle. Kalastusyrityksellesi annetaan kokonaispistemäärä jokaisesta suoritusindikaattorista, joissa hyväksyttävän toiminnan minimipistemäärä on 60, kun taas 80 on kansainvälinen parhaan toimintatavan ohjearvo ja 100 on lähellä täydellistä suoritusta.

Sertifikaatin saavuttaakseen kalastusyrityksen tuloksen on oltava: 

  • Ainakin 60 kaikissa 28 suoritusindikaattorissa 
  • Keskiarvoltaan 80 jokaisen kolmen perusperiaatteen alla olevissa suoritusindikaattoreissa 

    Jos kalastusyrityksen tulos on 60 - 79 yhdessäkään suoritusindikaattorissa, sertifioinnin ehdoissa määritellään, että yrityksen odotetaan toimivan tämän tuloksen parantamiseksi. Näiden toimenpiteiden tulee parantaa kalastustoimintaa niin, että tämän indikaattorin tulos nousee yli 80:n. Parannusten tekoon annetaan tyypillisesti aikaa viisi vuotta tai vähemmän. 

 

Kalastusyrityksen tulos 60-79, ehdollinen läpäisy, 80-100 ehdoton hyväksyntä

 

Mitä sertifioinnin jälkeen tapahtuu?

Kalastusrityksesi liittyy yli 300 ohjelmassa jo olevan sertifioidun kalastusyrityksen joukkoon. Sertifioitujen kalastusyritysten ansiosta maailmalla on saatavilla jo yli 25 000 erilaista vastuullisesti pyydettyä kala- ja äyriäistuotetta.

Sertifiointilaitos tekee yritykseesi vuotuisia auditointeja viiden vuoden sertfiointijakson aikana. Näissä auditoinneissa tarkastellaan kaikkia yrityksen fyysisessä ympäristössä tai hallinnossa tapahtuneita huomattavia muutoksia.

Sertifioitujen kestävien kala- ja äyriäistuotteiden markkinointi

Nyt, kun kalastusyrityksesi on sertifioitu, asiakkaasi voivat myös sertifioida toimintansa MSC:n jäljitettävyysstandardin mukaisesti, jolloin pyytämäsi merenelävät voidaan merkitä sinisellä MSC-ympäristömerkillä.

MSC:n jäljitettävyysstandardilla varmistetaan, että sinisellä MSC-merkillä merkityt tuotteet ovat peräisin MSC-sertifioidusta kalastusyrityksestä.

Mitä seuraavaksi?

Kalastuksen sertifiointiopas

Kalastuksen sertifiointiopas

Get Certified! Englanninkielinen oppaamme kalastusyritysten sertifiointiprosessia varten. (PDF 2.1 MB)

Ota yhteyttä paikalliseen MSC:n edustajaan

Ota yhteyttä paikalliseen MSC:n edustajaan

Meillä on kollegoita ympäri maailmaa, jotka voivat auttaa sinua kalastusyrityksesi MSC-sertifioinnissa.