Skip to main content

MSC-sertifioinnilla varmistetaan, että kalastusyrityksesi on hyvin hallinnoitu ja merenelävien saatavuus ja elinkeinon säilyminen on turvattu myös tuleville sukupolville.

 

MSC-sertifiointi tarkoittaa sitä, että kalastusyritys täyttää maailman tunnustetuimman kestävän kehityksen standardin, MSC:n kestävän kalastuksen standardin, kriteerit. MSC:n kestävän kalastuksen standardi perustuu YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n kestävän kalastuksen ohjesääntöihin. Standardi on kehitetty yhteistyössä kansainvälisten asiantuntijoiden ja organisaatioiden, kuten hallitusten edustajien, tutkijoiden, kalastusteollisuuden ja kansalaisjärjestöjen kanssa. 

MSC-sertifioinnista voi seurata

  • kaupallisen kalastuksen imagon paraneminen 
  • lisääntynyt näkyvyys 
  • parempi vuorovaikutus sidosryhmien kanssa 
  • mahdollisuus kalastustoiminnan parannuksiin 
  • elinkeinojen turvaaminen 
  • pääsy uusille markkinoille 
  • markkinoiden turvaaminen 
  • myynninedistämismahdollisuuksia

Kalastusyritykset kertovat, miksi ne hakeutuivat MSC-sertifiointiin

Sustainable fisheries are important for the future

Sustainable fisheries are important for the future

“Ympäristömerkinnästä on tulossa yhä tärkeämpää. Uskomme, että kalastuslaivastojemme ja hallintajärjestelmiemme ulkopuolinen auditointi lisää uskottavuuttamme markkinoilla ja samalla estää mahdollisen haitallisen kehityksen yrityksessämme.”

Audun Maråk

Toimitusjohtaja, Fiskebåt

Mitä seuraavaksi?

Kalastuksen sertifiointiopas

Kalastuksen sertifiointiopas

Mitä sinun tulisi tietää MSC-sertifioinnista. Olemme apunasi ennen prosessin alkua, sen aikana ja sen jälkeen.

MSC:n kestävän kalastuksen standardi

MSC:n kestävän kalastuksen standardi

Kalastusstandardillamme mitataan villeihin kalakantoihin kohdistuvan pyynnin kestävyyttä. Standardi on avoin kaikille luonnonvaraista kalaa pyytäville kalastusyrityksille, myös kehitysmaissa.