Skip to main content

Matkalla merestä lautasellesi kala- ja äyriäistuotteet saattavat kulkea monien käsien kautta. Toimitusketjut voivat olla hyvinkin monimutkaisia. MSC:n toimitusketjustandardi varmistaa, että MSC-sertifioiduista kalastusyrityksistä tulevat tuotteet ovat jäljitettävissä ja ne pidetään erillään sertifioimattomista tuotteista.

 

Jotta tuote voidaan merkitä sinisellä MSC-merkillä, on kaikilla toimitusketjun yrityksillä oltava voimassa oleva toimitusketjusertifikaatti. Puolueettomat sertifiointilaitokset auditoivat kaikki yritykset toimitusketjustandardin mukaista sertifiointia varten.

 

Mitä auditointi pitää sisällään?

Toimitusketjusertifikaatin saavuttaakseen kaikkien yritysten tulee täyttää viisi pääperiaatetta. 

 

Sertifioidut tavarantoimittajat

Yritysten täytyy ostaa sertifioidut tuotteet toimitusketjusertifioiduilta tavarantoimittajilta.

Tunnistettavuus

Sertifioitujen tuotteiden tulee olla helposti tunnistettavissa.

Erittely

Sertifioidut tuotteet tulee pitää erillään sertifioimattomista tuotteista.

Jäljitettävyys ja seuranta

Sertifioitujen tuotteiden tulee olla jäljitettävissä ja määristä on pidettävä kirjaa.

Hyvä hallinta

Yrityksellä tulee olla käytössään toimiva hallintajärjestelmä.

Eri yrityksillä on eri tarpeet

Toimitusketjustandardia uudistettiin vuonna 2015 ja se koostuu nyt yhdestä päästandardista (Default) ja omista versioista ryhmille (Group) sekä kuluttajarajapinnan yrityksille, jotka myyvät lopputuotteen kuluttajille (Consumer Facing Organization, CFO). Standardia uudistetaan kolmen vuoden välein.

Lisätietoa

Toimitusketjuyritykset

Toimitusketjuyritykset

Vastuullisesti pyydettyjen merenelävien kysyntä kasvaa koko ajan. MSC-sertifioitujen tuotteiden myyminen ja mainostaminen varmistaa tuotteen vastuullisuuden ostajille ja asiakkaille.

Sertifiointilaitokset

Sertifiointilaitokset

Tietoa sertifiointilaitoksille ja -laitoksista, jotka on on akkreditoitu toteuttamaan MSC:n standardien mukaisia arviointeja.