Skip to main content

Tässä oppaassa käydään läpi perussäännöt MSC-merkin käytölle tuotepakkauksissa, ravintoloiden menuissa, kalatiskeissä ja mainosmateriaaleissa.

MSC-merkin käyttöopas

MSC-brändin elementit

1. MSC-merkki

MSC-merkki koostuu kuudesta osasta, joita ei saa erottaa toisistaan tai millään tapaa muuttaa:

MSC ecolabel

 1. Sanamuoto 'Sertifioitu vastuullisesti pyydetty’
 2. Kirjaimet MSC, Marine Stewardship Councilin lyhenne
 3. MSC:n verkkosivut
 4. Ovaalin muotoinen kalalogo
 5. Kirjaimet TM, jotka viittaavat siihen, että merkki on tavaramerkki
 6. Valkoinen rajaus kalalogon ja merkin ympärillä

2. MSC:n toimitusketjutunnus

Jokaisella MSC-merkityllä tuotteella on toimitusketjutunnus (Chain of Custody code), joka seuraa rakennetta MSC-C-xxxxx, ja jolla viitataan tuotteen tuottajaan. Se voi olla esillä missä tahansa materiaaleissasi, mutta sen pitää olla luettavissa. Saat tunnuksen sertifiointiyritykseltäsi tai sertifioidulta tavarantoimittajalta.

On tunnuksen omistajan vastuulla, että tuote on oikein rekisteröity, ja että sillä on voimassa oleva MSC-lisenssi.

3. MSC:n selite

MSC:n selitteen tulee olla MSC-merkin yhteydessä. Voit valita jonkun seuraavista vaihtoehdoista.

Tuotteille:

 • Kiitos, että valitsit mereneläviä, jotka täyttävät MSC:n maailmanlaajuiset kestävän kehityksen standardit. Yhdessä voimme suojella tulevaisuuden kalakantoja. www.msc.org/fi
 • Tämä tuote on peräisin kalakannasta, jonka kalastukselle riippumaton arvioija on myöntänyt MSC:n sertifikaatin hyvin hoidetusta ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesta pyynnistä. www.msc.org/fi
 • Tämän tuotteen [merkitse kala- tai äyriäislaji] on peräisin kalakannasta, jonka kalastukselle riippumaton arvioija on myöntänyt MSC:n sertifikaatin hyvin hoidetusta ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesta pyynnistä. www.msc.org/fi
 • Nämä merenelävät ovat MSC:n globaalien kestävyysstandardien mukaisesti pyydettyjä. www.msc.org/fi
 • Peräisin MSC-sertifioidusta, kestävän kalastuksen mukaisesta kalakannasta. www.msc.org/fi

Selitteen tulee olla sen maan kielellä (tai kielillä), joissa tuotetta tai materiaalia myydään tai julkaistaan.

Lista kaikista MSC-selitteen käännöksistä

MSC ei ole vastuussa lisäselitteiden hyväksynnästä, lainsäädännöllisistä vaatimuksista tai muista merkintään liittyvistä ohjesäännöistä.

 

Formaatit

MSC-merkeillä on kaksi eri orientaatiota: pysty- ja vaaka-asento.

Jos käytät MSC-merkkiä kuvan päällä tai tummalla taustalla, käytä versiota, jossa on valkoinen tavaramerkkisymboli (TM). Vaaleilla tai valkoisilla taustoilla käytä standardiversiota, jossa TM on sininen.

MSC label format vertical and horizontal

Väri

Kuluttajat tunnistavat "sinisen kalamerkin" ja etsivät sitä tuotteista. Yhtenäisyyden, luottamuksen sekä tunnistamisen takia onkin tärkeää, että käytät oikeaa versiota MSC:n sinisestä väristä. Joissain poikkeustilanteissa, kuten jos pakkauksesi on mustavalkoinen tai samaa Pantone-sinistä, kuin logomme, voidaan käyttää yksiväristä versiota. Muista kuitenkin, että tämä vaikuttaa merkin tunnistettavuuteen.

MSC:n sininen

 
Pantone286
CMYK 100 60 0 2
RGB 0 93 170
Hex #005DAA

MSC-merkin ja kalalogon valkoinen ääriviiva on osa merkkiä ja sen pitää aina olla näkyvissä. Et voi käyttää mitään muuta väriä.

Koko ja suoja-alue

Vaakamerkin minimikoko on 10mm K x 26.1mm L
Pystymerkin minimikoko on 14mm L x 18.8mm K

Varmista aina merkkiä suurentaessa tai pienentäessä, että merkin mittasuhteet pysyvät ennallaan. 

Merkin tai sen versioiden maksimikoolle ei ole rajoituksia. 

Jos MSC-merkkiä käyttää minimikoossa, sitä ympäröivän suoja-alueen tulee olla:

 • vähintään 2mm tuotetekstille (kuten laji, paino, ainesosat)
 • vähintään 5mm design-elementeille (kuten tuotenimelle, logoille), jos on mahdollista, että MSC-logon voi olettaa olevan osa tuottajan brändiä. 

Clear space around MSC label

Kun MSC-merkkiä käytetään suurikokoisissa materiaaleissa, sen ympärille tulee jättää tyhjää tilaa 10% merkin korkeudesta (pystymerkki) tai leveydestä (vaakamerkki). Anna merkille aina niin paljon tilaa, kuin mahdollista.

Oikea käyttö

Käytä logotiedostoja, jotka saat kun anot merkin käyttöoikeutta. Varmista, että MSC-merkkiä ja Marine Stewardship Councilin nimeä ei koskaa esitetä niin, että:

 • kuluttajat voivat saada väärän käsityksen siitä, mihin brändeihin tai logoihin MSC-yhteistyö viittaa
 • vaikuttaa siltä, että sertifioimattomat merenelävät ovat MSC-sertifioituja
 • vaikuttaa siltä, että tuotteet, jotka eivät ole peräisin MSC-sertifioidusta kalastusyrityksestä, olisivat jollain tapaa sidoksissa MSC:n standardiin.

Älä tee logoomme muutoksia tai yritä luoda MSC-merkkiä itse. Älä myöskään:

 • jäljennä MSC-merkkiä ilman tekijänoikeus symbolia (TM)
 • poista valkoista ääriviivaa
 • muuta MSC-merkin muotoa
 • käytä MSC:n logoa - käytä aina merkkiä
 • muuta MSC-merkin värejä
 • tee muutoksia designiin, sommitteluun, tai erottele MSC-merkin elementtejä toisistaan
 • kallista MSC-merkkiä
 • aseta kuvaa tai tekstiä MSC-merkin päälle.

Esimerkkejä MSC-merkin väärinkäytöstä

Wrong use of the MSC label examples

Käyttö tuotepakkauksissa

Kun MSC-merkkiä käytetään tuotepakkauksissa, jokaisen pakkauksen etiketissä tulee olla MSC-merkki, jäljitettävyystunnus ja tuotteeseen liittyvä selite.

 • MSC-merkin tulee olla pakkauksen etupuolella, jotta se on välittömästi kuluttajien havaittavissa.
 • Kaikissa MSC-merkityissä tuotteissa tulee olla jäljitettävyystunnus (CoC code). Se voi olla pakkauksessa missä tahansa, mutta sen tulee olla luettavissa.
 • Kun MSC-merkkiä käytetään tuotteessa, sen yhteydessä tulee aina olla MSC-selite. MSC-selite voi olla tuotepakkauksessa missä tahansa ja selitteestä on saatavilla viisi eri versiota.

Akronyymiä MSC tai Marine Stewardship Councilin nimeä ei voi käyttää pelkältään. Tuotepakkauksessa ei myöskään saa olla kuvia sertifioimattomista lajeista tai kalastusmetodeista. Tuotteen kauppanimi ei saa viitata sertifioimattomaan lajiin. 

MSC label on product use

 

Ruokalistat

Jotta ruokalajin voi mainostaa olevan MSC-sertifioitu, sen sisältämien merenelävien tulee olla vähintään 95 prosenttisesti MSC-sertifioituja. Kun suunnittelet ruokalistaa suosittelemme, että käytät lähtökohtana jotain seuraavista neljästä vaihtoehdosta. 

Vaihtoehto 1 – suositus

Käytä MSC:n ovaalia logoa MSC-sertifioitujen ruokalajien yhteydessä ja standardimerkkiä selitteenä. Ravintolasi tai cateringyrityksesi jäljitettävyystunnus (CoC code) ja MSC-selite: "Nämä merenelävät ovat MSC:n globaalien kestävyysstandardien mukaisesti pyydettyjä. www.msc.org/fi", voivat olla ruokalistassa missä tahansa.

Menu-1

Vaihtoehto 2

Käytä kirjainlyhennettä "MSC" MSC-sertifioitujen ruokalajien yhteydessä ja standardi MSC-merkkiä selitteenä. Ravintolasi tai cateringyrityksesi jäljitettävyystunnus ja MSC-selite: "Nämä merenelävät ovat MSC:n globaalien kestävyysstandardien mukaisesti pyydettyjä. www.msc.org/fi", voivat olla ruokalistassa missä tahansa.

Menu-2

Vaihtoehto 3

Käytä MSC:n ovaalia logoa sekä MSC-sertifioitujen ruokalajien yhteydessä että selitteenä. Ravintolasi tai cateringyrityksesi jäljitettävyystunnus (CoC code) ja MSC-selite: "Nämä merenelävät ovat MSC:n globaalien kestävyysstandardien mukaisesti pyydettyjä. www.msc.org/fi", voivat olla ruokalistassa missä tahansa. Voit myös käyttää mustavalkoista tai käänteisväristä ovaalia logoa, jos valitsen vaihtoehdon 3.

Menu-3

Vaihtoehto 4

Kertoaksesi, mitkä lajit ruokalistassasi ovat MSC-sertifioituja käyttämättä ovaalia logoa osoittimena, käytä standardimerkkiä ja lajikohtaista selitettä MSC-sertifioiduille lajeille. Jäljitettävyystunnuksesi ja MSC-selite: "Kaikki [merkitse kala- tai äyriäislaji] ovat peräisin MSC-sertifioidusta, kestävän kalastuksen mukaisesta kalakannasta. www.msc.org/fi", voivat olla ruokalistassa missä tahansa.Menu-4

Tuorekalatiskit

Kun mainostat MSC-sertifioituja mereneläviä tuorekalatiskissä, jokaisessa hintalapussa tulee olla MSC-merkki, selite ja jäljitettävyystunnus (CoC code).

Fresh fish counters labelling

Voit käyttää tarraa tai liittää MSC-elementit hintalappuun.

Jos tilaa ei ole tarpeeksi, voit lisätä vain MSC-merkin hintalappuun ja laittaa kalatiskin yhteyteen julisteen tai mainostaulun, jossa on esillä MSC-merkki, selite ja jäljitettävyystunnus.

Fresh fish counters labelling with poster

Kalojen merkintä

Jos haluat käyttää kalamerkkejä, nauhoja tai muita sen kaltaisia merkintätapoja MSC-sertifioitujen tuotteiden tunnistamiseen, sinun tulee seurata tiettyjä sääntöjä:

 • Merkin tai nauhan on oltava kuluttajille sopiva ja väärentämissuojattu, eli mahdoton irroittaa ja kertakäyttöinen
 • Merkin tai nauhan on oltava näkyvässä osassa tuotetta
 • Merkissä tai nauhassa pitää olla:
  • Lajin nimi
  • MSC-merkki
  • Merkin tai nauhan kiinnittäneen yrityksen jäljitettävyystunnus
  • Joku versio MSC-selitteestä

MSC fish tag labelling

Kuluttajarajapinnan tuotteissa, merkityt merenelävät voidaan myydä vähittäiskaupassa ilman, että vähittäiskaupan tarvitsee olla sertifioitu MSC:n jäljitettävyysstandardin mukaisesti.

Mainoskäyttö

Kala- ja äyriäistuotteiden voi mainostaa olevan MSC-sertifioituja, jos:

 • niillä on jäljitettävyysstandardin mukainen sertifikaatti
 • ne ovat MSC:n lisenssitiimin aiemmin hyväksymiä
 • niiden pakkauskuvissa näkyy MSC-merkki. Poikkeuksena ovat suojakaasupakkaukset, tuore kala ja catering-ruoat.

 

Kun käytetään kuvia kalastusaluksista, on otettava huomioon, että kuvat luetaan sertifioinnin osana ja niiden tulee edustaa mainostettuun lajiin sopivia kalastusmetodeja.

MSC label promotional use example

Esimerkki 1: Jos yrityksesi myy sekä MSC-sertifioituja että sertifioimattomia mereneläviä tai julkaisee materiaaleja, jotka viittaavat molempiin, MSC-merkin yhteydessä tulee olla seliteteksti, jossa selvennetään, mitkä tuotteista ovat MSC-sertifioituja.

Esimerkki 2: Jos materiaaleissasi viitataan ainoastaan MSC-sertifioituihin tuotteisiin tai kaikki yrityksesi myymät merenelävät ovat MSC-merkittyjä, voit käyttää MSC-merkkiä ilman selitetekstiä. Merkin yhteydessä on kuitenkin oltava yrityksesi jäljitettävyystunnus, jos sellainen on olemassa.

Hinnastot ja luettelot

Hinnastoissa ja luetteloissa voit valita käytätkö MSC:n standardimerkkiä vai MSC:n ovaalia logoa, joka on nimenomaan suunniteltu listoja varten.

Käytä MSC-merkkiä tai ovaalia logoa MSC-sertifioitujen tuotteiden yhteydessä. Selitteenä hinnastossa tai luettelossa käytä MSC:n standardimerkkiä ja selitetekstiä: "Tällä merkillä merkityt merenelävät ovat peräisin MSC-sertifioidusta, kestävän kalastuksen mukaisesta kalakannasta. www.msc.org/fi", ja - jos sellainen on olemassa - yrityksesi jäljitettävyystunnusta.

Use of MSC label on price lists

Toimitusketjusertifikaatin mainostaminen

Jos haluat mainostaa organisaatiosi toimitusketjusertifikaattia ilman, että viittaat mihinkään tiettyihin tuotteisiin, sinun tulee käyttää MSC-merkkiä, selitetekstiä ja jäljitettävyystunnustasi.

Hyväksytty sanamuoto:

“Meillä on MSC-sertifikaatti. Etsi sinistä MSC-merkkiä.”

Sallimme joitain muutoksia (esim. tilanpuutteen vuoksi) kunhan viesti ei muutu tai jää epäselväksi.

Hyväksytty seliteteksti:

Kun käytät MSC-merkkiä selitetekstillä, tekstin on oltava merkin yhteydessä tai selkeästi yhdistettävissä merkkiin.

Voit tuottaa oman tekstisi MSC-merkin seuraksi, mutta teksti on hyväksytettävä MSC:llä ennen sen julkaisua.

 

Pääsy visuaalisiin ja kirjallisiin materiaaleihin

GlobeScanin puolueeton tutkimus on osoittanut, että pelkkä merkintä tai viestintä ei riitä kuluttajakäyttäytymisen muuttamiseen. Molempia käyttämällä voit kasvattaa kuluttajien uskollisuutta ja luottamusta. Yhteistyökumppaneidemme tueksi, tuotamme koko ajan uusia kampanjamateriaaleja, markkinointityökaluja ja ideoita sekä viestintäohjeita. Tutustu: MSC Multimedia Library.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä jäljitettävyystunnusta (CoC code) minun pitäisi käyttää?

Tuotteessa pitää aina olla näkyvillä sen yrityksen jäljitettävyystunnus, joka on pakannut tuotteen MSC-merkittyyn pakkaukseen. 

On tuotteen omistajan vastuulla varmistaa, että tuote on MSC:n lisenssitiimin mukaan oikein rekisteröity ja lisenssi on voimassa.

Esimerkkejä säännön toteutumisesta toimitusketjussa

Tapaus 1: Jalostaja pakkaa tuotteen MSC-merkittyihin jalostajan oman tai vähittäiskaupan brändin tuotepakkauksiin = jäljitettävyystunnus pakkauksessa: jalostajan

Tapaus 2: Jalostaja myy mereneläviä, joissa ei ole MSC-merkkiä vähittäiskauppiaalle, joka lisää merkin kalatiskissä tai jalostaa tuotetta edelleen kaupassa = jäljitettävyystunnus pakkauksessa: vähittäiskaupan

Tapaus 3: Jalostaja myy mereneläviä, joissa ei ole MSC-merkkiä ravintolalle, joka lisää merkin ruokalistaansa = jäljitettävyystunnus ruokalistassa: ravintolan

Tapaus 4: Sopimuscateringyritys pyörittää lounasravintolaa asiakasyrityksen tiloissa ja lisää merkin ruokalistaan asiakkaan suostumuksella = jäljitettävyystunnus ruokalistassa: sopimuscateringyrityksen 

Mikä yritys on lisenssin haltija?

Lisenssin haltija on se yritys, joka omistaa merenelävät sillä hetkellä, kun niihin lisätään MSC-merkki.

Lisenssin haltija on myös vastuussa vuosimaksusta ja rojaltien maksusta.

Esimerkkejä säännön toteutumisesta toimitusketjussa

Huom!: Jos jalostaja ei halua olla lisenssin haltija, brändiomistajan pitää hakea lupaa MSC:n lisenssitiimiltä olla lisenssin haltija sen sijaan.

Tapaus 1: Jalostaja pakkaa tuotteen MSC-merkittyyn pakkaukseen (joko jalostajan oman tai vähittäiskaupan brändi) ja myy tuotteen vähittäiskauppiaalle = jalostaja on lisenssin haltija

Tapaus 2: Alihankkija pakkaa tuotteen MSC-merkittyyn pakkaukseen jalostajan puolesta = jalostaja on lisenssin haltija

Tapaus 3: Jalostaja pakkaa tuotteen MSC-merkittyyn pakkaukseen (brändin omistajan oma tuotemerkki) ja myy tuotteen brändin omistajalle = jalostaja on lisenssin haltija

Tapaus 4: Jalostaja myy sertifioidut, mutta MSC-merkittömät merenelävät vähittäiskaupalle, joka sitten lisää merkin kalatiskissä tai jatkojalostaa tuotetta kaupassa = vähittäiskauppa on lisenssin haltija

Tapaus 5: Jalostaja myy sertifioidut, mutta MSC-merkittömät merenelävät ravintolalle, joka sitten lisää merkin ruokalistaan = ravintola on lisenssin haltija

Tapaus 6: Sopimuscateringyritys pyörittää lounasravintolaa asiakasyritykselle ja lisää merkin ruokalistaan asiakkaansa luvalla = cateringyritys on lisenssin haltija

Sertifioimattomia mereneläviä MSC-merkityissä tuotteissa?

MSC-merkityn tuotteen merenelävien kokonaismäärästä 5% saa olla sertifioimatonta kalaa tai äyriäisiä.

Voit laskea sertifioimattoman kalan ja äyriäisten prosenttiosuuden käyttämällä seuraavaa kaavaa:

Sertifioimattomien merenelävien kokonaisnettopaino*

jaettuna

Lopullisessa tuotteessa olevien MSC-sertifioitujen ja sertifioimattomien merenelävien yhteispainolla*

*painosta vähennetään vesi ja lisätty suola

Jos tuotteessasi on yli 5% sertifioimattomia mereneläviä:

✗ Et voi käyttää MSC-merkkiä tuotepakkauksissa
✗ Et voi käyttää MSC:hen viittaavaa tekstiä tuotepakkausten etupuolella
✓ Käytä MSC-selitteen versiota 3 tuotepakkauksen takana. Se viittaa niihin kala- ja äyriäisaineosiin, jotka ovat sertifioituja.
Versio 3: Tämän tuotteen [merkitse kala- tai äyriäislaji] on peräisin kalakannasta, jonka kalastukselle riippumaton arvioija on myöntänyt MSC:n sertifikaatin hyvin hoidetusta ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesta pyynnistä. www.msc.org/fi
✓ Älä unohda lisätä MSC-jäljitettävyystunnusta selitteen viereen
✓ Sinun pitää tuoteselosteessa eritellä MSC-sertifioidut merenelävät sertifioimattomista. Esimerkiksi: "MSC-sertifioitu Alaskan lohi" tai "Alaskan lohi - MSC-sertifioitu" 

Kuluttajillekin suunnatuista tuoteista pitää maksaa rojalteja

Lisätietoa

Hae MSC-merkin käyttöoikeutta

Hae MSC-merkin käyttöoikeutta

Sininen MSC-merkki auttaa asiakkaitasi valitsemaan vastuullisia, luonnonvaraisia mereneläviä, joihin he myös voivat luottaa. Tutustu kuluihin ja hae.

MSC-merkin käytön hyväksyminen

MSC-merkin käytön hyväksyminen

MSC-merkki ja siihen liittyvät selitteet ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä ja niiden käyttö vaatii aina MSC:n hyväksynnän.