Skip to main content

MSC:n kestävän kalastuksen standardin keskeinen perusperiaate on varmistaa, että meressä on tarpeeksi kalaa terveiden kalakantojen ylläpitämiseksi.

Sertifioidun kalastuslaivaston pitää pystyä todistamaan, että sen kalastuksen kohteena ovat ainoastaan terveet ja tuotteliaat kalakannat. Tämä on tasapainottelua sen välillä, kuinka paljon voidaan kalastaa ja kuinka paljon jättää mereen lisääntymään seuraavaa kautta silmällä pitäen.

Jos kalakannan taso laskee kestävän tason alle, sertifioidun kalastuslaivaston tulee muuttaa pyyntiään sen mukaisesti. Jos muutosta ei tehdä, MSC-sertifikaatti pidätetään. Kalastuslaivasto, jonka sertifikaatti on pidätetty, ei voi myydä saalistaan MSC-merkittynä. Kun kalastuslaivasto on luonut uuden kalastuksen hallinta- ja pyyntistrategian, jonka avulla kalakanta palautuu elinvoimaiseksi, MSC-merkin käyttöoikeus palautuu. 


What does the MSC label mean? 1. Sustainable fish stocks

What does the MSC label mean? 1. Sustainable fish stocks

Valvomme MSC-ohjelmaa jatkuvasti, jotta pysyisimme ajan tasalla siitä, minkälaisia vaikutuksia sertifiointiohjelmallamme on ympäristöön ja kala- ja äyriäismarkkinoihin. Tulokset julkaistaan joka vuosi Global Impacts-raportissamme.

Lue lisää siitä, mitä kalastusyritykseltä vaaditaan MSC-sertifikaattia varten.

Lisätietoa kollektiivisista vaikutuksistamme

Mitä on kestävä kalastus?

Mitä on kestävä kalastus?

Kestävä kalastus tarkoittaa sitä, että mereen jätetään tarpeeksi kalaa, elinympäristöjä kunnioitetaan ja kalastuksesta rippuvaisten ihmisten elinkeinon säilyminen varmistetaan.

Kalastusyritysten kehittäminen

Kalastusyritysten kehittäminen

Kestävän kalastuksen ja kalastuksen hallinnan lisäksi kalastusyritysten tulee hallita vaikutuksiaan ympäristöön ja toisiin lajeihin.

Global Impacts 2017

Global Impacts 2017

Maailmanlaajuisten vaikutusten raportissamme esitellään sertifioitujen kalastuslaivastojen tekemiä parannuksia ja edistysaskelia.