Skip to main content

MSC:n kestävän kalastuksen standardia käytetään kalastusyritysten hallinnon ja kestävyyden arviointiin.

Standardi noudattaa tuoreimman kansainvälisen kalataloustieteen ja kalastushallinnon parhaita toimintatapoja. 

MSC:n kestävän kalastuksen standardia uudistetaan jatkuvasti yhdessä tieteenedustajien, kalastusteollisuuden ja ympäristöjärjestöjen kanssa.

Miten standardia käytetään?

Kun kalastusyritys sertifioidaan kestävän kalastuksen standardin mukaisesti, sen sertifioitu pyynti voidaan myydä sinistä MSC-merkkiä käyttäen.

Sertifiointi on vapaaehtoista ja ohjelmamme on avoin kaikille kalastusyrityksille, jotka pyytävät luonnonvaraista kalaa ja äyriäisiä.

Kalastusyritysten arvioinnin suorittavat akkreditoidut puolueettomat sertifiointilaitokset (conformity assesment bodies, CABs). Tätä kutsutaan myös vaatimustenmukaisuuden arvioinniksi.

Mitä arviointi sisältää?

MSC:n kestävän kalastuksen standardissa on kolme pääperiaatetta, jotka jokaisen kalastusyrityksen tulee täyttää.
Kestävät kalakannat

Jääkö mereen tarpeeksi kalaa? Kalastuksen on oltava sellaisella tasolla, että se voi käytännössä jatkua loputtomiin kalakantojen pysyessä myös tuotteliaina ja terveinä.

Ympäristövaikutusten minimointi

Mitkä kalastuksen vaikutukset ovat? Kalastustoimintaa on hallinnoitava huolellisesti, jotta ekosysteemin toiset lajit ja elinympäristöt pysyvät elinvoimaisina.

Tehokas kalastushallinto

Hallinnoidaanko toimintaa hyvin? MSC-sertifioitujen kalastusyritysten tulee noudattaa asiaankuuluvia lakeja ja niiden pitää pystyä mukautumaan muuttuviin ympäristöolosuhteisiin.

Graphic showing 3 principles of the MSC Fisheries Standard

Kalastuksen sertifiointiprosessi

Kalastuksen sertifiointiprosessi (Fisheries Certification Process, FCP) on osa kalastusstandardiamme. Prosessidokumenteissa määritellään, miten sertifiointiyritysten tulee tulkita MSC:n kestävän kalastuksen standardia kalastuksen arvioinnin aikana.

Prosessilla varmistetaan, että standardia tulkitaan samoin kaikille maailman kalastusyrityksille, riippumatta niiden kalastamista kalalajeista, pyyntimenetelmistä, ympäristöstä tai koosta. Dokumenteista löytyy myös tarvittaessa ohjeita ja tukea sertifiointiyrityksille niiden arvioidessa kalastusyritystä kestävän kalastuksen standardia vasten.

Kestävän kalastuksen sertifiointiprosessia uudistetaan tasaisin väliajoin.

Lisätietoa kalastusyrityksille

Miksi sertifioisit kalastusyrityksesi?

Miksi sertifioisit kalastusyrityksesi?

MSC-sertifikaatti todistaa, että yritystäsi hallinnoidaan hyvin ja se pyrkii säilyttämään luonnon resursseja ja elinkeinoja myös tuleville sukupolville. Tutustu sertifioinnin hyötyihin.

Kalastuksen sertifiointiopas

Kalastuksen sertifiointiopas

Mitä sinun tulisi tietää MSC-sertifioinnista. Olemme apunasi ennen prosessin alkua, sen aikana ja sen jälkeen.

Kestävän kalastuksen standardi 3.0

Kestävän kalastuksen standardi 3.0

MSC:n uusi kestävän kalastuksen standardi suojelee meren elämää paremmin. Se myös tiukentaa kalastuksen hallinnan kriteerejä.

Lisätietoa sertifiointilaitoksille

MSC-ohjelman dokumentit

MSC-ohjelman dokumentit

MSC:n kestävän kalastuksen standardi, MSC:n jäljitettävyysstandardi ja yleiset sertifiointivaatimukset. Sertifiointilaitoksille ja asiakkaille.

Sertifiointilaitokset

Sertifiointilaitokset

Tietoa sertifiointilaitoksille ja -laitoksista, jotka on akkreditoitu toteuttamaan MSC:n standardien mukaisia arviointeja.