MSC:n kestävän kalastuksen standardi

MSC:n kestävän kalastuksen standardia käytetään kalastusyritysten hallinnon ja kestävyyden arviointiin.

Standardi noudattaa tuoreimman kansainvälisen kalataloustieteen ja kalastushallinnon parhaita toimintatapoja. 

MSC:n kestävän kalastuksen standardia uudistetaan jatkuvasti yhdessä tieteenedustajien, kalastusteollisuuden ja ympäristöjärjestöjen kanssa.

Miten standardia käytetään?

Kun kalastusyritys sertifioidaan kestävän kalastuksen standardin mukaisesti, sen sertifioitu pyynti voidaan myydä sinistä MSC-merkkiä käyttäen.

Sertifiointi on vapaaehtoista ja ohjelmamme on avoin kaikille kalastusyrityksille, jotka pyytävät luonnonvaraista kalaa ja äyriäisiä.

Kalastusyritysten arvioinnin suorittavat akkreditoidut puolueettomat sertifiointilaitokset (conformity assesment bodies, CABs). Tätä kutsutaan myös vaatimustenmukaisuuden arvioinniksi.

Mitä arviointi sisältää?

MSC:n kestävän kalastuksen standardissa on kolme pääperiaatetta, jotka jokaisen kalastusyrityksen tulee täyttää.
  1. Kestävät kalakannat

    Jääkö mereen tarpeeksi kalaa? Kalastuksen on oltava sellaisella tasolla, että se voi käytännössä jatkua loputtomiin kalakantojen pysyessä myös tuotteliaina ja terveinä.

  2. Ympäristövaikutusten minimointi

    Mitkä kalastuksen vaikutukset ovat? Kalastustoimintaa on hallinnoitava huolellisesti, jotta ekosysteemin toiset lajit ja elinympäristöt pysyvät elinvoimaisina.

  3. Tehokas kalastushallinto

    Hallinnoidaanko toimintaa hyvin? MSC-sertifioitujen kalastusyritysten tulee noudattaa asiaankuuluvia lakeja ja niiden pitää pystyä mukautumaan muuttuviin ympäristöolosuhteisiin.

Graphic showing 3 principles of the MSC Fisheries Standard

Kalastuksen sertifioinnin vaatimukset

Kalastuksen sertifioinnin vaatimukset (Fisheries Certification Requirements, FCR) ovat osa kalastusstandardiamme. Niissä määritellään, miten sertifiointiyritysten tulee tulkita MSC:n kestävän kalastuksen standardia kalastuksen arvioinnin aikana.

Nämä vaatimukset varmistavat, että standardia tulkitaan samoin kaikille maailman kalastusyrityksille, riippumatta niiden kalastamista kalalajeista, pyyntimenetelmistä, ympäristöstä tai koosta. Ne antavat myös tarvittaessa sertifiointiyrityksille ohjeita ja tukea niiden arvioidessa kalastusyritystä kestävän kalastuksen standardin mukaisesti.

Kestävän kalastuksen sertifioinnin vaatimuksia uudistetaan tasaisin väliajoin. Uusi versio vaatimuksista julkaistaan vuoden 2018 loppupuolella. Sen jälkeen vaatimuksia tarkistetaan seuraavan kerran vuonna 2020.

Lisätietoa kalastusyrityksille

Why get your fishery MSC certified spotlight 2

Miksi sertifioisit kalastusyrityksesi?

MSC-sertifikaatti todistaa, että yritystäsi hallinnoidaan hyvin ja se pyrkii säilyttämään luonnon resursseja ja elinkeinoja myös tuleville sukupolville. Tutustu sertifioinnin hyötyihin.

Lue lisää
Fishery certification guide spotlight FINAL- for CMS

Kalastuksen sertifiointiopas

Mitä sinun tulisi tietää MSC-sertifioinnista. Olemme apunasi ennen prosessin alkua, sen aikana ja sen jälkeen.

Aloitetaan

Lisätietoa sertifiointilaitoksille

Large stack of files, red background

MSC-ohjelman dokumentit

MSC:n kestävän kalastuksen standardi, MSC:n jäljitettävyysstandardi ja yleiset sertifiointivaatimukset. Sertifiointilaitoksille ja asiakkaille.

Etsi kirjastosta
CVO pulse sole and plaice vessel in harbour, Netherlands

Sertifiointilaitokset

Tietoa sertifiointilaitoksille ja -laitoksista, jotka on akkreditoitu toteuttamaan MSC:n standardien mukaisia arviointeja.

Lue lisää
  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}