Skip to main content

MSC:n sertifiointi- ja ympäristömerkintäohjelmalla on tärkeä rooli maailman kala- ja äyriäiskantojen suojelemisessa. Vaikka olemmekin verrattaen pieni organisaatio, strategiset suunnitelmamme ohjaavat ja auttavat meitä parhaiten edistämään meriympäristön hyvinvointia.

“Vaikkei olekaan olemassa mitään taikatemppua, tiedämme, että uskottavat markkinaperustaiset sertifiointiohjelmat, kuten MSC, voivat olla ainakin osa ratkaisua ja uskon vahvasti, että meillä on tärkeä rooli tässä työssä. Korostaaksemme haasteen laajuutta ja kiireellisyyttä, olemme MSC:ssä asettaneet omat kunnianhimoiset tavoitteemme: 20% maailmanlaajuisesta kalansaaliista mukana MSC:n ohjelmassa vuoteen 2020 mennessä, ja ainakin kolmannes vuoteen 2030 mennessä.”

Ruper Howes, Chief Executive

Marine Stewardship Council

Katse kohti vuotta 2020

Visiomme

Maailman valtameret ovat täynnä elämää ja merenelävien tuotanto turvattu nykyiselle ja tuleville sukupolville.

2020 tavoitteemme

20% maailmanlaajuisesta kalansaaliista on peräisin MSC-sertifioiduista tai toiminnassa mukana olevista kalastusyrityksistä. Näin tuemme maailmanlaajuisesti tärkeiden meriekosysteemeiden tuottavuutta ja kestävää kehitystä. 

2030 unelmamme

Yli kolmannes globaalista kalansaaliista on sertifioitu tai mukana ohjelmassamme vuoteen 2030 mennessä. MSC on alansa johtava toimija kalastushallinnon kehittämisessä ja markkinamuutoksen edistämisessä. MSC:llä on myös tärkeä rooli merten hyvinvoinnin, kalakantojen uusiutumisen, ruuan saatavuuden ja elinkeinojen ylläpitämisessä.

2017-20 strateginen suunnitelmamme

Strategisesta suunnitelmassamme esitellään tavoitteemme neljällä eri osa-alueella:


1. Kestävästi toimivien kalastusyritysten tunnistaminen ja palkitseminen sekä kannustaminen kalastustoiminnan parannuksiin 

Tänä päivänä noin 14% maailman kalansaaliista on sertifioitu tai muuten MSC:n ohjelman piirissä. Pyrimme kasvattamaan määrää 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä ja vuonna 2030 toiveissamme on ylittää kolmanneksen raja.

Tavoitteidemme saavuttamiseksi keskitymme tärkeisiin ekosysteemeihin, jotka ovat tällä hetkellä aliedustettuja MSC:n ohjelmassa, mutta joissa kalakannat ovat suuria ja biodiversiteetin uhat korkeita. Tonnikalojen ja pienten pelagisten lajien lisäksi uusia ensisijaisesti suojeltavia lajeja ovat kalmarit, meritursaat, taskuravut ja merilevät. MSC kehittää myös uusia työkaluja, joilla voidaan auttaa kehitysmaiden kalastajia parantamaan toimintaansa MSC-sertifikaattia silmällä pitäen. Seuraavan kolmen vuoden aikana MSC pyrkii kaksinkertaistamaan kehittyvien maiden kalastustoimijoiden määrän sertifiointiohjelmassaan.

2. MSC-sertifikaatin luotettavuuden ja globaalien parhaiden käytäntöjen mukaisuuden varmistaminen 

MSC keskittyy pitämään kestävän kalastuksen sertifiointiohjelmansa globaalien parhaiden käytäntöjen mukaisena. Uusia toimenpiteitä, kuten työvoimaa koskevia käytäntöjä, uusia työkaluja (esim. digitaaliset auditointityökalut) ja järjestelmiä, tullaan ottamaan käyttöön, jotta sertifiointiprosessi olisi mahdollisimman tehokas, luotettava ja käyttäjäystävällinen. 

3. Kestävien kala- ja äyriäismarkkinoiden kehittäminen ja laajentaminen

Syvennämme yhteistyötä keskeisten kaupallisten yhteistyökumppaniemme kanssa ja keskitymme lisäämään kysyntää markkinoilla, jotka tarjoavat parhaat kannustimet muutoksen edistämiseen. Näitä ovat Euroopassa Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia, ja muualla USA, Kiina ja Japani. 

4. Yleisen tietoisuuden ja tuen lisääminen sekä tieteellisyyden varmistaminen ja vaikutusten todentaminen

Vahvistamme sitoutumistamme meribiologian ja kalataloustieteen tutkimuksiin, päivitämme valvonta- ja arviointijärjestelmiämme ja osallistumme laajempaan valtameritutkimukseen ja -politiikan yhteistyöhön. Jatkamme investointeja tutkimustyöhön selvittääksemme vastuullisesti pyydettyjen merenelävien kulutuskysyntää ja kampanjoimme yleisen tietoisuuden sekä kestävän kalastuksen ja MSC-ympäristömerkin tuen lisäämiseksi. 

 

Täynnä elämää

Täynnä elämää

MSC:n 2017-2020 strategisen suunnitelman englanninkielinen tiivistelmä

Lisätietoa

Raportteja ja esitteitä

Raportteja ja esitteitä

Lue tai lataa MSC:n vuosikertomus ja muita englanninkielisiä dokumentteja. Olemme työskennelleet merien elinvoiman ja vastuullisten merenelävien puolesta jo 20 vuotta.

Kollektiivinen vaikutuksemme

Kollektiivinen vaikutuksemme

Jo yli 20 vuoden ajan kalastusyritykset, teollisuuden ja tieteen edustajat sekä kuluttajat ovat olleet mukana varmistamassa, että meriämme kalastetaan vastuullisesti.

Parhaiden käytäntöjen noudattaminen

Parhaiden käytäntöjen noudattaminen

On elintärkeää, että kaikki voivat luottaa siniseen MSC-merkkiin. MSC täyttää korkeimmat sertifioinnin ja ympäristömerkinnän vaatimukset.