Skip to main content

Kun valitset sinisellä MSC-merkillä merkityn tuotteen, voit olla varma, että valitset luonnonvaraisia mereneläviä, jotka ovat peräisin kestävästä lähteestä.

Et tarvitse korkeakoulututkintoa tai kalaopasta valitaksesi kestävää kalaa ja äyriäisiä. Tarkista vain, että pakkauksesta löytyy sininen kalamerkki. 

Meidän sertifikaattimme on kansainvälisten parhaiden toimintatapojen ja vastuullisuusstandardien mukainen, joten sinä voit luottaa sinisellä MSC-merkillä merkittyihin mereneläviin. Tutkimuksista käy ilmi, että MSC-merkki on yksi luotettavimmista ja laajimmin saatavilla olevista tavoista tunnistaa vastuullisesti pyydetty kala ja äyriäiset. 

Muut merenelävistä löytyvät merkit antavat toisenlaista tietoa. 


Villi ja vastuullinen

MSC:n ohjelma keskittyy luonnonvaraisten kala- ja äyriäiskantojen kestävyyden kehittämiseen. Toiset ympäristömerkintäohjelmat, kuten esimerkiksi Aquaculture Stewardship Council (ASC), keskittyvät vastuulliseen kalankasvatukseen ja siihen liittyviin vesiviljelyn käytäntöihin. Teemme läheistä yhteistyötä ASC:n kanssa, jotta voisimme tarjota kuluttajille sekä pyydettyjä että viljeltyjä vastuullisia mereneläviä.

On olemassa myös muita ohjelmia, kuten Seafishin Responsible Fishing Scheme ja Fair Trade USA, jotka keskittyvät kalastuksen yhteiskunnallisiin vaikutuksiin, kuten työolosuhteisiin, työaikaan ja kalastuslaivastojen miehistön hyvinvointiin. Vaikka MSC kehittääkin parhaillaan tarkempia vaatimuksia työvoimaa koskeville käytännöille, tulemme jatkossakin keskittymään kestävään kehitykseen.

Kokonaiskuva

MSC:n kestävän kalastuksen standardi ottaa huomioon koko ekosysteemin. Kalastusyrityksiä arvioitaessa tarkastellaan kalastuksen kohteena olevien kalakantojen kestävyyttä, kalastustoiminnan kokonaisvaikutusta laajempaan meriympäristöön sekä kalastushallinnon toimivuutta. 

Muut ohjelmat saattavat keskittyä vain yhteen näistä osa-alueista. Esimerkiksi "pyydetty delfiinejä vaarantamatta" eli "dolphin safe"-merkintä keskittyy ainoastaan delfiineihin kohdistuviin toimiin, ennen kaikkea käytettyihin kalastusmenetelmiin, mutta ei ota huomioon muihin lajeihin tai laajempaan meriympäristöön kohdistuvia vaikutuksia.

Kalastusyritykset huomionkohteena

MSC:n kestävän kalastuksen standardiin liittyvä arviointi ottaa huomioon kalastusyritysten yksilöllisen vaikutuksen ja kokonaistilanteen. Kalastusyritysten arvioinneilla selvitetään täyttääkö kalastustoiminta MSC:n vaatimukset.

MSC-sertifiointi eroaa esimerkiksi WWF:n, Monterey Bay Aquariumin (Seafood Watch), Vancouver Aquariumin (Ocean Wise) ja Marine Conservation Societyn suosituksista ja luokittelusta. Edellä mainitut suositukset keskittyvät yleensä tiettyihin lajeihin ja antavat tietoa kuluttajille tai yrityksille, jotta ne pystyisivät tekemään perusteltuja valintoja. Monet näistä suosituksista ottavat MSC-sertifikaatit huomioon, mutta ne käyttävät eri kriteereitä määritellessään kalastusyrityksen tai kalakannan kestävyyttä, usein perustuen omiin arvioihinsa saatavilla olevasta tiedosta. 

MSC:n ohjelmassa sinun tarvitsee ainoastaan valita tuote, jossa on sininen MSC-merkki, voidaksesi olla varma, että merenelävät ovat peräisin kestävästä kalastusyrityksestä, joka on riippumattoman kolmannen osapuolen arvioima. 

Oikeasti maailmanlaajuinen

MSC:n sininen kalamerkki löytyy yli 40 000 kala- ja äyriäistuotteesta ympäri maailmaa ja yli 400 kalastusyritystä on sertifioitu Islannista aina Argentiinaan asti. Tämä tekee MSC-merkistä laajimmalle levinneen ja tunnistettavimman kestävän kalastuksen sertifikaatin.

Perusteellinen arviointi

Arviointi MSC:n kestävän kalastuksen standardia varten kestää noin 18 kuukautta. Arvioinnin suorittavat riippumattomat akkreditoidut sertifiointilaitokset, jotka rekrytoivat ryhmän puolueettomia asiantuntijoita arvioimaan kalastusyritystä. Tämän ryhmän tulee vierailla kalastusyrityksessä, varmistaa, että kaikki tarvittavat sidosryhmät osallistuvat arviointiin, sekä ottaa huomioon kaikki saatavilla oleva tieteellinen tutkimustieto päättäessään täyttääkö yritys sertifikaatin vaatimukset. Heidän suosituksensa joutuu myös puolueettomien asiantuntijoiden vertaisarviointiin. 

Jäljitettävä

Käsitelläkseen, pakatakseen ja myydäkseen MSC-merkittyjä mereneläviä, toimitusketjun yrityksillä tulee olla MSC:n jäljitettävyysstandardin mukainen sertifikaatti. Tällä varmistetaan, että kala ja äyriäiset, joissa on MSC:n sininen kalamerkki, ovat aina jäljitettävissä kestävään lähteeseen. 

DNA-testaus todistaa, että MSC:n tuotteista alle 1% on väärin merkittyjä. 

Ottaen huomioon väärin merkittyjen tuotteiden määrän avoimilla markkinoilla, MSC:n DNA-testausohjelman tulokset ovat erittäin hyviä. Riippumattoman tutkimuksen mukaan väärinmerkittyjen tuotteiden osuus kalassa ja äyriäisissä on keskimäärin noin 30%. 

 

Globaalien parhaiden toimintatapojen mukainen

Viimeiseksi, MSC:n ohjelma on ainoa luonnonvaraisen kalan ja äyriäisten sertifiointi- ja ympäristömerkintäohjelma, joka täyttää YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n ja globaalin kestävien standardien jäsenjärjestön ISEAL in parhaiden toimintatapojen vaatimukset. MSC on myös ainoa maailmanlaajuinen merenelävien sertifiointiohjelma, jonka luotettavuuden Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI) on tunnustanut.

Voit lukea lisää parhaista toimintatavoista verkkosivullamme, msc.org/fi

Kestävä kala merestä pöytään

Kestävä kala merestä pöytään

Lisätietoa

Mitä sininen MSC-merkki kertoo?

Mitä sininen MSC-merkki kertoo?

Sininen MSC-merkki löytyy ainoastaan luonnonvaraisesta kalasta ja äyriäisistä, jotka ovat peräisin MSC-sertifioiduista kalastusyrityksistä. MSC:n kestävän kalastuksen standardi on tieteellinen määre kestävälle kalastukselle.

Ovatko MSC-merkillä merkityt merenelävät kestävästi kalastettuja?

Ovatko MSC-merkillä merkityt merenelävät kestävästi kalastettuja?

Voit luottaa siihen, että sinisellä MSC-merkillä merkityt kala- ja äyriäiset ovat kestävien kalastusyritysten kalastamia.