Skip to main content

MSC:n jäljitettävyyssertifioinnin jälkeen yrityksestäsi tulee osa jäljitettävän, vastuullisesti pyydetyn kalan ja äyriäisten toimittajien globaaliin verkostoon.

Osta ja myy MSC-sertifioituja mereneläviä

Voit hakea MSC-sertifioituja tavarantoimittajia käyttämällä meidän globaalia englanninkielistä hakemistoamme: Find a supplier.

Mainosta sertifikaattiasi käyttämällä MSC-merkkiä 

Sininen MSC-merkki on yksi tehokkaimmista työkaluista, kun haluat viestiä kuluttajille kala- ja äyriäistuotteidesi vastuullisuudesta. Merkki löytyy jo yli 25 000 tuotteesta 100:ssa eri maassa.

Hae MSC-merkin käyttöoikeutta

Hae

Hae

Sininen MSC-merkki auttaa asiakkaitasi valitsemaan vastuullisia, luonnonvaraisia mereneläviä, joihin he myös voivat luottaa. Tutustu kuluihin ja hae.

Mikä on yritykseni MSC-jäljitettävyystunnus?

 

Kun saat sertifikaatin, MSC luo yrityksellesi jäljitettävyystunnuksen (Chain of Custody code), jota sinun tulee käyttää dokumenteissasi.

Miten saan selville tavarantoimittajani, asiakkaani tai oman tunnukseni?

Kaikki tunnukset löytyvät "Find a supplier"-hakemistostamme.

Muuttuuko tunnukseni koskaan?

Suurimmassa osassa tapauksista tunnus pysyy samana niin kauan, kuin sinulla on voimassa oleva sertifikaatti. Tunnuksesi muuttuu ainoastaan, jos:


Entä jos jokin muuttuu?

 

Jos toimintasi muuttuu sen kolmen vuoden aikana, jonka jäljitettävyyssertifikaattisi on voimassa, sinun tulee raportoida näistä muutoksista sertifiointilaitoksellesi.

Ota yhteyttä sertifiointilaitokseesi, kun:

MuutosIlmoitusvelvollisuus sertifiointilaitokselle
 • Huomaat ongelman, jonka seurauksena osa tuotteistasi ei täytä MSC:n vaatimuksia
Ilmoita kahden päivän sisällä ongelman havaitsemisesta
 • Nimeät uuden työntekijän MSC-yhteyshenkilöksi
 • Lisäät valikoimaasi uuden sertifioidun lajin
 • Aloitat yhteistyön uuden sertifioidun tavarantoimittajan kanssa
 • Ryhmäsertifikaateissa: lisäät tai poistat toimipaikan

Ilmoita 10 päivän kuluessa muutoksesta tai 10 päivän sisällä:

 • ensimmäisen uutta lajia sisältävän lähetyksen vastaanottamisesta 
 • uudelta tavarantoimittajalta saapuneen lähetyksen vastaanottamisesta 
 • Aloitat uudenlaisen toiminnan, jota ei ole määritelty sertifikaatissasi
 • Käsittelet ASC-sertifioituja tuotteita ensimmäistä kertaa
 • Käytät uutta sopimusjalostajaa tai -pakkaajaa sertifioidulle tuotteelle
 • Ryhmäsertifikaatin haltijat: sertifikaatissa mainittujen toimipaikkojen lisääminen enintään 10 %:lla (päivitetyssä toimipaikkaluettelossa) 
 • Kuluttajamyyntisertifikaatin haltijat: sertifikaatissa mainittujen toimipaikkojen lisääminen yli 25 %:lla
Ilmoita ennen muutosta

Sertifiointilaitos toimittaa muutoksen hyväksynnän kirjallisesti ja saattaa vaatia paikan päällä suoritettavaa tai etäauditointia ennen muutosten hyväksymistä
 • Uusi / erilainen tuote- tai pakkaustyyppi, tai jalostusaste
 • Uuden varastoalihankkijan lisääminen
Ilmoita auditointien aikana

Sertifikaatin haltija voi sopia tiheämmästä raportoinnista sertifiointilaitoksen kanssa, jos he kokevat sen tarpeelliseksi 
 • Kuluttajamyyntisertifikaatin haltijat: toimipaikkalistan päivittäminen
Ilmoita viiden päivän kuluessa sertifiointilaitoksen pyynnön saapumisesta

 

Arvioinnissa olevan tuotteen käsittely

MSC:n kestävän kalastuksen arvioinnin aikana pyydetyllä tuotteella (aikaisemmin “Under-MSC-Assessment Fish, UMAF") tarkoitetaan mereneläviä, jotka on pyydetty kalastusyrityksen MSC-sertifiointiprosessin aikana, ennen yrityksen sertifiointia, mutta "kelpoisuuspäivän" määrittelemisen jälkeen. MSC:n kestävän kalastuksen standardin mukainen sertifiointi kestää yleensä noin 18 kuukautta.

Kelpoisuus

Yritykset voivat ostaa ja varastoida arvioinnin aikana pyydettyjä tuotteita, jos ne ovat:

Tuotteita hankkineiden yritysten tulee säilyttää ne hallussaan, kunnes kalastusyritys/kalankasvatuslaitos on sertifioitu, mutta ne voivat käyttää kolmannen osapuolen varastoja tai alihankkijoita tuotteen käsittelyssä tarpeen mukaan.

Arvioinnin aikana pyydettyjä tuotteita käsittelevien yritysten tulee varmistaa, että:

ASC-jäljitettävyysstandardi

 

Kaikki Aquaculture Stewardship Councilin (ASC) sertifioimat yritykset arvioidaan myös MSC-jäljitettävyysstandardia vasten.

Jos yritykselläsi on jo MSC-jäljitettävyysstandardin mukainen sertifikaatti ja haluat myös käsitellä ASC-sertifioituja tuotteita, sertifiointiyrityksesi tulee suorittaa yrityksessäsi riskinarviointi. Useimmissa tapauksissa sertifiointiyrityksesi pystyy myöntämään sertifikaatteja myös ASC-tuotteille ilman, että tarvitaan paikan päällä suoritettavaa tarkastusta. Yritykset, jotka on sertifioitu käsittelemään sekä MSC- että ASC-sertifioituja tuotteita, saavat kaksi sertifikaattia - yhden ASC:n toimitusketjulle ja yhden MSC:n toimitusketjulle.

Standardinmuutokset

MSC:n jäljitettävyysstandardia uudistetaan vähintään kolmen vuoden välein. Pienempiä muutoksia sertifiointivaatimuksiin saatetaan tehdä useamminkin. Arvostamme palautettanne ja järjestämme kuulemisia suuremmille muutoksille. Löydät lisätietoja MSC:n ohjelmaan tehtävistä parannuksista ja voit antaa palautetta tarkastelussa olevalle toiminnalle englanniksi "MSC program improvements"-sivustolla.

Sertifiointilaitosten toimintaan koskevat reklamaatiot

Kaikki MSC-ohjelman sertifiointilaitokset ovat Assurance Services International (ASI) akkreditoimia. Kaikilla sertifiointilaitoksella on virallinen valitusmenettely. Jos haluat reklamoida sertifiointilaitoksesta tai auditoijasta, tee se ensisijaisesti tätä valitusmenettelyä käyttäen. Ohjeet reklamaation tekemiseen löytyvät sertifiointilaitoksen verkkosivuilta tai voit myös pyytää niitä suoraa sertifiointilaitoksesta. Jos et ole tyytyväinen sertifiointilaitokseltasi saamaasi vastineeseen, voit tehdä valituksen suoraan ASI:lle.

Tarvitsetko apua?

Ota meihin yhteyttä: [email protected]

Lisätietoa

Sinisen MSC-merkin käyttö

Sinisen MSC-merkin käyttö

Osoita asiakkaillesi, että mereneläväsi ovat peräisin sertifioidusta kestävästä lähteestä, käyttämällä MSC-ympäristömerkkiä. Opi, miten voit näyttää sitoutuneesi tuottamaan vastuullista kalaa ja äyriäisiä.

Toimitusketjun sertifiointiopas

Toimitusketjun sertifiointiopas

Yleiskatsaus toimitusketjun sertifiointiprosessiin ja mitä voit siltä odottaa.