Skip to main content

Kyllä. Voit luottaa siihen, että sinisellä MSC-merkillä merkitty kala ja äyriäiset ovat vastuullisesti pyydettyjä. Näin säilytämme valtamerien elinvoimaisuuden myös tulevaisuudessa. Voimme luvata tämän, koska käytämme työssämme laajan yhteistyökumppaniverkostomme kanssa kehitettyjä tarkkoja vaatimuksia ja prosesseja.

Tieteeseen pohjautuva kestävän kalastuksen standardi

Jotta kala- ja äyriäistuotteita voidaan myydä MSC-ympäristömerkittyinä, niiden on oltava peräisin kalastusyrityksistä, jotka on sertifioitu MSC:n kestävän kalastuksen standardin mukaisesti.

Standardi on kehitetty yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa. Tämä laaja asiantuntijaryhmä koostuu tiedemiehistä ja kalateollisuuden sekä ympäristöjärjestöjen edustajista. Standardia uudistetaan viiden vuoden välein. Näin varmistetaan, että se pysyy kansainvälisten kestävän kalastuksen parhaiden käytäntöjen mukaisena ja edustaa uusinta tieteellistä tutkimustietoa.

Sertifiointi edellyttää kalastusyrityksiltä sitä, että:

  • Kalakannat ovat kestävällä tasolla – mereen on jäätävä tarpeeksi kalaa, jotta kannan taso säilyy ennallaan.
  • Kalastuksen ympäristövaikutukset on minimoitu – kalastustoimintaa hallitaan huolellisesti, jotta meren ekosysteemin rakenne, tuotto, toimintakyky ja monimuotoisuus säilyvät.
  • Kalastushallinto on tehokasta – kalastusyrityksen täytyy noudattaa asiaankuuluvia lakeja ja sillä on oltava hallintajärjestelmä, joka mahdollistaa nopean reagoinnin poikkeamiin normaalitilanteesta.

MSC tutkii jatkuvasti sertifiointiohjelmamme vaikutusta kalakantoihin, kalastusmenetelmiin ja kalastushallintoon. Tutkimuksemme todistaa, että sertifioidut kalastusyritykset tekevät jatkuvasti parannuksia toimintaansa useilla kalastuksen eri osa-alueilla.

“MSC on viimeisen 20 vuoden aikana todistanut, että se pystyy toiminnallaan merkittävästi edistämän valtamerien suojelua.”

John Tanzer, Meriohjelman johtaja

WWF International
MSC 20 vuotta: WWF:n näkökulma

Sustainable Seas: what is the MSC Fisheries Standard and how does it ensure healthy oceans

Sustainable Seas: what is the MSC Fisheries Standard and how does it ensure healthy oceans

Kolmannen osapuolen arviointi

MSC:n kestävän kalastuksen sertifiointi on perusteellinen, tieteeseen pohjautuva prosessi, jota kehitetään jatkuvasti.

MSC ei arvioi kalastusyrityksiä itse. Tämä tehtävä kuuluu kolmannen osapuolen itsenäiselle arviointityöryhmälle, joka koostuu kala- ja meribiologeista sekä kalatalouden asiantuntijoista. He konsultoivat kaikkia osapuolia, jotka ovat kiinnostuneita kalastusyrityksen toiminnasta – vähittäiskaupasta ympäristöjärjestöihin ja hallinnollisiin elimiin. Näin varmistetaan, että kaikki saatavilla oleva tieto otetaan huomioon ja kaikki tehdyt päätökset perustuvat näyttöön. Kaikki tutkimustulokset, raportit ja päätökset julkaistaan osoitteessa fisheries.msc.org.

Sertifikaatin saavutettuaan kalastusyritykset auditoidaan vuosittain. Näin varmistetaan kalastustoiminnan pysyminen vaadittavalla vastuullisuuden tasolla ja MSC-sertifikaatissa määriteltyjen ehtojen täyttyminen.

Jäljitettävissä merestä lautaselle

Ocean to plate graphic

Sinisellä MSC-merkillä merkitty kala ja äyriäiset pystytään jäljittämään koko toimitusketjun matkalta kestäviin lähteisiin.

MSC-sertifioituja mereneläviä käsittelevien ja myyvien yritysten tulee noudattaa tiukkoja säännöksiä sekä pitää sertifioitu kala ja äyriäiset erillään muista merenelävistä ja selkeästi merkittyinä koko prosessin ajan. MSC järjestää pistokokeena DNA-testejä jäljitettävyysjärjestelmänsä toimivuuden varmistamiseksi.

Vuoden 2016 DNA-testit osoittivat, että 99,6% MSC-merkityistä merenelävistä oli oikein merkittyjä. Tätä voidaan verrata maailmanlaajuiseen analyysiin, josta käy ilmi, että keskimäärin noin 30% kala- ja äyriäisetuotteista on virheellisesti merkittyjä.

“Ruoan jäljitettävyydestä on tulossa yhä tärkeämpää kuluttajille. Olen aidosti vaikuttunut MSC:n tutkimustuloksista, joista näkee, että MSC:n ympäristömerkki ei ole ainoastaan ensiluokkainen kestävän kehityksen, vaan myös jäljitettävyyden mittari.”

Bryce Beukers-Stewart, FT, Kalatalouden tutkija

Yorkin Yliopisto, Iso-Britannia

Älä luota vain meidän sanaamme

MSC on ainoa kansainvälinen Global Sustainable Seafood Initiativen (GSSI) tunnustama kestävän kalastuksen sertifiointiohjelma. Täytämme myös YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön ympäristömerkintää koskevat käytännesäännöt.  

MSC on myös kansainvälisen ympäristömerkintäorganisaation, ISEAL:n, jäsen. Tämä edellyttää, että MSC:n ohjelma täyttää heidän tiukat kriteerinsä standardien laadinnalle, valvonnalle ja vaikutusten seurannalle.

Eri organisaatiot, kuten esimerkiksi WWF, suosittelevat, että kuluttajat valitsisivat MSC-merkittyjä mereneläviä.

 

Lue lisää siitä, miten noudatamme parhaita käytäntöjä.

Riippumattomat tutkimukset

Raportit ja oppaat

Akateemiset julkaisut

Lisätietoa

Mitä sininen MSC-merkki kertoo?

Mitä sininen MSC-merkki kertoo?

Sininen MSC-merkki löytyy ainoastaan luonnonvaraisesta kalasta ja äyriäisistä, jotka ovat peräisin MSC-sertifioiduista kalastusyrityksistä. MSC:n kestävän kalastuksen standardi on tieteellinen määre kestävälle kalastukselle.

Mitä on kestävä kalastus?

Mitä on kestävä kalastus?

Kestävällä kalastuksella tarkoitetaan sitä, että mereen jätetään tarpeeksi kalaa, elinympäristöjä kunnioitetaan ja kalastuksesta riippuvaisten ihmisten elinkeinojen säilyminen varmistetaan.