MSC-sertifioitujen kalastusyritysten kehittäminen

Kalastusyritykset eivät jää paikalleen MSC-sertifiointinsa jälkeen. Ne sitoutuvat vastuullisuuden kehittämiseen ja ylläpitämiseen säilyttääkseen toimintansa globaalien parhaiden toimintatapojen mukaisena.


Saavuttaakseen sertifikaatin, kalastusyrityksen tulee saada ainakin 80 pistettä 100:sta kaikista MSC:n Kestävän Kalastuksen Standardin kolmesta pääperiaatekategoriasta: kestävät kalakannat, ympäristövaikutukset ja tehokas kalastuksenhallinta.

Kun verrataan kalastusyritysten alkuperäisessä sertifioinnissa saavuttamaa pistemäärää ja viiden vuoden jälkeen tehtävän uudellen arvioinnin pistemäärää, kalastusyritysten tulokset paranevat yleensä huomattavasti.

Alla oleva kuvio kuvaa kalastusyrityksiä, jotka ovat läpikäyneet kaksi arviointia. Vuonna 2020 119 kalastusyritystä on ollut ohjelmassa niin kauan, että ne on arvioitu kahdesti. Pisteet edustavat yksittäisten kalastusten tulosta ja laatikko näyttää hajonnan, johon kalastusten tulokset asettuvat. X ja Y ovat keskiarvo ja mediaani. 

Graph showing pattern of average improvements in scoring for MSC certified fisheries over time

Miten MSC edistää vastuullisuutta?

Jokainen pääperiaate Kestävän Kalastuksen Standardissa sisältää 28 suoritusindikaattoria. Jos kalastusyritys saa yksittäisestä indikaattorista alle 80/100, asettaa puolueeton arvioija sille "sertifionnin ehdon". Kalastusyrityksen tulee toteuttaa kehityssuunnitelma ja tehdä toimintaansa parannuksia, jotka nostavat tämän osion arvosanaa parhan globaalin toimintatavan tasolle. Jos sertifikaatin ehtoja ei täytetä sertifiointikauden aikana (yleensä 5 vuotta), kalastusyrityksen sertifikaatti pidätetään.

Yli 95% sertifioiduista kalastusyrityksistä on tehnyt ainakin yhden parannuksen toimintaansa. Sertifioinnin ehdot edistävät jatkuvaa kehitystä kohti kalastuksen vastuullisuuden globaaleja parhaita toimintatapoja.

Minkälaisia parannuksia on tehty?

Yhden ehdon täyttäminen voi johtaa laajoihin parannuksiin. Vuoteen 2020 mennessä MSC-sertifioidut kalastusyritykset ovat kirjanneet 1751 erillaista parannusta, jotka liittyvät 1267 ehtoon.

Joskus yksi muutos aiheuttaa useita parannuksia. Esimerkiksi pyyntivälineiden modifiointi voi vähetää useiden lajien sivusaalista.

Vuosina 2017-2019 MSC-sertifioidut kalastusyritykset tekivät yhteensä 384 parannusta, mukaanlukien:

White silhouette icon of a turtle on blue background

126 parannusta, joista on hyötyä uhanalaisille ja suojelluille lajeille ja jotka vähentävät sivusaalista

Icon of fishing net with fish inside on blue background111 parannusta, jotka parantavat kannan tasoa ja kalastusstrategiaa
White fish with box and tick icon on blue background75 parannusta kalastuksenhallintaan, hallintoon ja käytäntöihin
White coral icon on blue background72 parannusta, joista on hyötyä ekosysteemille ja elinympäristöille

Lisätietoa

A flock of seagulls flying over the ocean and in front of a fishing vessel (far right)

Kollektiivinen vaikutuksemme

Jo yli 20 vuoden ajan kalastusyritykset, teollisuuden ja tieteen edustajat sekä kuluttajat ovat olleet mukana varmistamassa, että meriämme kalastetaan vastuullisesti.

Lue lisää
Full shot of fishermen repairing hanging nets with their backs to the camera

Tapamme toimia

Kaikki toivovat, että meremme olisivat terveitä myös tulevaisuudessa. Ratkaisumme antavat kaikille mahdollisuuden osallistua tämän tulevaisuuden luomiseen merenelävistä nauttien, ei ilman niitä.

Lue lisää
Underwater detailed shot of fish schooling

Mitä on kestävä kalastus?

Kestävä kalastus tarkoittaa sitä, että mereen jätetään tarpeeksi kalaa, elinympäristöjä kunnioitetaan ja kalastuksesta rippuvaisten ihmisten elinkeinon säilyminen varmistetaan.

Lue lisää
  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}