Kalastusyritysten kehittäminen

Tehokas hallinto tukee kestävää kalastusta.

Sen lisäksi, että MSC-sertifioitujen kalastuslaivastojen täytyy varmistua pyynnin kohteena olevien kalakantojen elinvoimaisuudesta, niiden pitää pystyä myös osoittamaan, että kalastuksen vaikutuksia elinympäristöihin ja toisiin lajeihin hallinnoidaan huolellisesti. Kalastuslaivastoilla tulee olla myös valmis toimintasuunnitelma kalakannan ehtymisen varalle. Vaikka kalastusyritysten toiminnan tulee MSC-sertifikaatin saavuttaakseen olla korkealla tasolla, niiltä vaaditaan yleensä aina lisätoimenpiteitä ja parannuksia myös sertifioinnin jälkeen joillain kalastustoiminnan osa-alueilla.

Vuodesta 2000 lähtien 94 % sertifioiduista kalastusyrityksistä on tehnyt ainakin yhden parannuksen toimintaansa tai kalastuksen kestävyyteen liittyvään seurantaan.

Selkeä kehitysalue on ollut sertifioitujen kalastusyritysten meriympäristön tilaa koskevien vaikutusten hallinta. Vuonna 2017 tutkituista 185 MSC-sertifioidusta kalastusyrityksestä 39 oli tehnyt ainakin yhden parannuksen meriympäristön hallinnointiin. Näihin parannuksiin sisältyvät kalastusyritysten vaikutusten ymmärtäminen ja siihen liittyvät tutkimushankkeet, pyydystekniset muutokset ja kalastuksen välttäminen tietyillä alueilla. 

117 meriympäristön hallinnointiin liittyvää parannusta

47%

tutkimushankkeita

27%

teknisiä toimenpiteitä

24%

vaikutustenarviointia

2%

hallinnollisia muutoksia

 

MSC-sertifioidut kalastusyritykset ovat tehneet myös merkittäviä parannuksia ei-toivotun sivusaaliin saralla. Vuosien 2007 ja 2013 välillä 60 kalastusyritystä on ratkaissut sivusaaliiseen liittyvät ongelmansa. 

Lisätietoa

A flock of seagulls flying over the ocean and in front of a fishing vessel (far right)

Kollektiivinen vaikutuksemme

Jo yli 20 vuoden ajan kalastusyritykset, teollisuuden ja tieteen edustajat sekä kuluttajat ovat olleet mukana varmistamassa, että meriämme kalastetaan vastuullisesti.

Lue lisää
Underwater detailed shot of fish schooling

Mitä on kestävä kalastus?

Kestävä kalastus tarkoittaa sitä, että mereen jätetään tarpeeksi kalaa, elinympäristöjä kunnioitetaan ja kalastuksesta rippuvaisten ihmisten elinkeinon säilyminen varmistetaan.

Lue lisää

Global Impacts 2017

Maailmanlaajuisten vaikutusten raportissamme esitellään sertifioitujen kalastuskokonaisuuksien edistysaskelia ja niiden tekemiä parannuksia maailmanlaajuisesti.

Lue englanninkielinen raportti
  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}