Kalastusyritysten kehittäminen

Osana jatkuvaa maailmanlaajuisten vaikutusten raportointia MSC tarkastelee myös sertifioitujen kalastusyritysten vastuullisuutta. Vuoden 2019 analyysimme keskittyy MSC-sertifioitujen kalastusyritysten tekemiin ympäristövaikutuksiin liittyviin parannuksiin.

Miksi MSC-sertifioitujen kalastusyritysten pitää kehittyä?

Vaikka kalastusyritysten pitääkin olla todella hyvin hallittuja saavuttaakseen MSC-sertifikaatin, on niiden toiminnassa usein myös parannettavaa. Jopa 92% sertifioiduista kalastusyrityksistä ovat tehneet ainakin yhden parannuksen. Nämä parannukset ovat ehtona sertifikaatin säilyttämiselle. Yksi ehto voi vaikuttaa useisiin lajeihin ja aiheuttaa useita parannuksia.

Jokainen täytetty ehto johtaa siihen, että kalastusyritys toimii parhaiden toimintatapojen mukaan. Tätä mitataan MSC:n kestävän kalastuksen periaatteilla.  

Kuinka monta ehtoa kalastusyritykset ovat täyttäneet?  

Vuosina 2016 – 2018 MSC-sertifioidut kalastusyritykset täyttivät 288 ehtoa.

RS11028_GIR_2019_closed_conditions_FI

143 näistä ehdoista liittyivät kalastusstandardimme pääperiaatteeseen 2: ympäristövaikutusten minimointi. 

Olemme jakaneet nämä ehdot edelleen neljään kategoriaan:

60

sivusaalis

35

elinympäristö

34

uhanalaiset, vaarassa olevat ja suojellut lajit

14

ekosysteemit, rakenne ja toiminta

Mitä kalastusyritykset tekivät minimoidakseen ympäristövaikutuksensa?

RS11035_GIR_2019_actions_taken_FI

MSC-sertifioidut kalastusyritykset rahoittivat tai osallistuivat 65 tieteelliseen tutkimusprojektiin, mukaan lukien merenpohjan kartoitukseen.

MSC-sertifioidut kalastusyritykset ovat tehneet 24 teknistä toimenpidettä. Näihin sisältyvät pyydysten muutokset sivusaaliin minimoimiseksi ja uusien merensuojelualueiden luominen.

Sertifioidut yritykset tekivät 54 arviointia kalastuksen vaikutuksista. Näihin sisältyvät kalastusyritysten reittien kartoittaminen – tämä mahdollistaa sen, että tutkijat pystyvät vertailemaan kalastusalueen ja sen läheisten alueiden eroja kartoittaessaan kalastuksen vaikutuksia.

Mitä hyötyä kalastusyritysten parannuksista on? 

Parannus on kalastusyrityksen tekemä toimenpide ehdon täyttämiseksi. Joskus toimenpiteet tuottavat useampia parannuksia. Esimerkiksi kalastuksen lopettaminen jollain alueella saattaa vaikuttaa useisiin lajeihin.

MSC:n strategisen tutkimuksen ryhmä on analysoinut kalastusyritysten parannuksia vuodesta 2016 selvittääkseen niiden hyötyjä. He löysivät:

16 merinisäkkäitä hyödyttänyttä parannusta

Sea-mammals-icons_FI

33 haita ja rauskuja hyödyttänyttä parannusta

Rays,-sharks-and-skates_FI

9 merimatelijoita hyödyttänyttä parannusta

Marine-reptiles-icons_FI

44 elinympäristöjä hyödyttänyttä parannusta

Marine-habitats-icons_FI

36 merilintuja hyödyttänyttä parannusta

Sea-bird-icons_FI

Toimenpiteillä on globaali vaikutus

Jokainen piste kartalla edustaa kalastusyritystä, joka on mukana MSC:n ohjelmassa. 

World map illustration with dots showing MSC engaged fisheries

Globaalit vaikutukset

Lue maailmanlaajuisten vaikutusten raporttimme vuodelta 2017, jossa esitellään sertifioitujen kalastuskokonaisuuksien edistysaskelia ja niiden tekemiä parannuksia maailmanlaajuisesti.

Lue englanninkielinen raportti

Lisätietoa

A flock of seagulls flying over the ocean and in front of a fishing vessel (far right)

Kollektiivinen vaikutuksemme

Jo yli 20 vuoden ajan kalastusyritykset, teollisuuden ja tieteen edustajat sekä kuluttajat ovat olleet mukana varmistamassa, että meriämme kalastetaan vastuullisesti.

Lue lisää
Underwater detailed shot of fish schooling

Mitä on kestävä kalastus?

Kestävä kalastus tarkoittaa sitä, että mereen jätetään tarpeeksi kalaa, elinympäristöjä kunnioitetaan ja kalastuksesta rippuvaisten ihmisten elinkeinon säilyminen varmistetaan.

Lue lisää
  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}