Skip to main content

Kalastusyritykset eivät jää paikalleen MSC-sertifiointinsa jälkeen. Ne sitoutuvat vastuullisuuden kehittämiseen ja ylläpitämiseen säilyttääkseen toimintansa globaalien parhaiden toimintatapojen mukaisena.


Saavuttaakseen sertifikaatin, kalastusyrityksen tulee saada ainakin 80 pistettä 100:sta kaikista MSC:n Kestävän Kalastuksen Standardin kolmesta pääperiaatekategoriasta: kestävät kalakannat, ympäristövaikutukset ja tehokas kalastuksenhallinta.

Kalastusyritykset parantavat toimintaansa huomattavasti ohjelman piirissä ollessaan.

Alla oleva kuvio kuvaa niiden tällä hetkellä sertifioitujen kalastusyritysten saavuttamien pistemäärien jakautumista, jotka ovat läpikäyneet vähintään kaksi MSC:n kestävän kalastuksen arviointia - tyypillisesti tämä kuvaa muutoksia viiden vuoden aikana. Tilastollisesti keskimääräisen alkutilan ja ensimmäisen uudelleensertifioinnin tulosten välillä voidaan nähdä huomattavia parannuksia kaikissa kolmessa perusperiaatekategoriassa.  

Graph showing pattern of average improvements in scoring for MSC certified fisheries over time

Miten MSC edistää vastuullisuutta?

Jokainen pääperiaate Kestävän Kalastuksen Standardissa sisältää 28 suoritusindikaattoria. Jos kalastusyritys saa yksittäisestä indikaattorista alle 80/100, asettaa puolueeton arvioija sille "sertifionnin ehdon". Kalastusyrityksen tulee toteuttaa kehityssuunnitelma ja tehdä toimintaansa parannuksia, jotka nostavat tämän osion arvosanaa parhan globaalin toimintatavan tasolle. Jos sertifikaatin ehtoja ei täytetä sertifiointikauden aikana (yleensä 5 vuotta), kalastusyrityksen sertifikaatti pidätetään.

Yli 95% sertifioiduista kalastusyrityksistä on tehnyt ainakin yhden parannuksen toimintaansa. Sertifioinnin ehdot edistävät jatkuvaa kehitystä kohti kalastuksen vastuullisuuden globaaleja parhaita toimintatapoja.

Minkälaisia parannuksia on tehty?

Yhden ehdon täyttäminen voi johtaa laajoihin parannuksiin. Vuoteen 2021 mennessä MSC-sertifioidut kalastusyritykset ovat kirjanneet 1958 erillaista parannusta.

Joskus yksi muutos aiheuttaa useita parannuksia. Esimerkiksi pyyntivälineiden modifiointi voi vähetää useiden lajien sivusaalista.

Viimeisen kolmen vuoden aikana MSC-sertifioidut kalastusyritykset tekivät yhteensä 372 parannusta, mukaanlukien:

White silhouette icon of a turtle on blue background

134 parannusta, joista on hyötyä uhanalaisille ja suojelluille lajeille ja jotka vähentävät sivusaalista

Icon of fishing net with fish inside on blue background101 parannusta, jotka parantavat kannan tasoa ja kalastusstrategiaa
White fish with box and tick icon on blue background71 parannusta kalastuksenhallintaan, hallintoon ja käytäntöihin
White coral icon on blue background66 parannusta, joista on hyötyä ekosysteemille ja elinympäristöille

Lisätietoa

Kollektiivinen vaikutuksemme

Kollektiivinen vaikutuksemme

Jo yli 20 vuoden ajan kalastusyritykset, teollisuuden ja tieteen edustajat sekä kuluttajat ovat olleet mukana varmistamassa, että meriämme kalastetaan vastuullisesti.

Tapamme toimia

Tapamme toimia

Kaikki toivovat, että meremme olisivat terveitä myös tulevaisuudessa. Ratkaisumme antavat kaikille mahdollisuuden osallistua tämän tulevaisuuden luomiseen merenelävistä nauttien, ei ilman niitä.

Mitä on kestävä kalastus?

Mitä on kestävä kalastus?

Kestävä kalastus tarkoittaa sitä, että mereen jätetään tarpeeksi kalaa, elinympäristöjä kunnioitetaan ja kalastuksesta rippuvaisten ihmisten elinkeinon säilyminen varmistetaan.