Skip to main content

MSC on kansainvälinen voittoa tavoittelematon organisaatio, joka edistää kestävää kalastusta. Haluamme, että tulevaisuuden sukupolvetkin voivat nauttia meren antimista ja meristä, jotka ovat täynnä elämää. Tältä sivulta löydät vastauksia meiltä usein kysyttyihin kysymyksiin.


Voiko mikä tahansa kalastus saavuttaa MSC-sertifikaatin? 

MSC-sertifiointi on vapaaehtoista ja ohjelmamme on avoin kaikille kalastusyrityksille, jotka pyytävät luonnonvaraista kalaa ja äyriäisiä. Kalastusyrityksen kestävyyttä voidaan arvioida sen koosta, maantieteellisestä sijainnista tai sen käyttämistä kalastusmetodeista riippumatta. Kestävän kalastuksen standardimme on tieteeseen perustuva tapa arvioida kalastuksen kestävyyttä. MSC-sertifioinnin suorittaa aina riippumaton akkreditoitu sertifiointilaitos.

Kalastusyritysten riippumattomassa arvioinnissa standardia varten keskitytään kolmeen perusperiaatteeseen, jotka jokaisen kalastusyrityksen tulee täyttää: kalakannan kestävyys, ympäristövaikutusten minimointi ja tehokas kalastuksen hallinta. Kestävän kalastuksen sertifiointi kestää yleensä yli vuoden. Voit lukea lisää sertifioinnin vaatimuksista täältä.

Tiesitkö, että valtaosa kalastuksista, jotka hakeutuvat MSC-sertifiointiin, joutuvat tekemään parannuksia toimintaansa jo ennen sertifiointiprosessin aloittamista? MSC-sertifioidut kalastukset eivät myöskään jää paikalleen sertifioinnin jälkeen. Ne sitoutuvat vastuullisuuden kehittämiseen ja ylläpitämiseen säilyttääkseen toimintansa globaalien parhaiden toimintatapojen mukaisena. MSC:n ohjelmassa olevat kalastusyritykset ovat tehneet yli 1950 parannusta kalastustoimintaansa ja -hallintoonsa säilyttääkseen sertifikaattinsa.

Miten MSC:n toiminta rahoitetaan? 

MSC on kansainvälinen voittoa tavoittelemattoman järjestö. Osa rahoituksestamme on peräisin avokätisiltä lahjoittajilta, jotka jakavat missiomme ja visiomme. Tämän lisäksi ympäristömerkkimme käyttö on lisenssin varaista, joten saamme myös varoja, kun yhteistyökumppanimme päättävät käyttää MSC:n sinistä kalamerkkiä merkkinä kuluttajarajapinnan tuotteidensa kestävyydestä.

On tärkeää muistaa, että MSC ei saa tuloja kestävän kalastuksen sertifioinnista tai toimitusketjun sertifioinnista. Maksut näistä palveluista maksetaan kolmannen osapuolen riippumattomille, akkreditoiduille sertifiointilaitoksille, eikä niitä siirretä MSC:lle. Näin varmistetaan, että MSC pysyy puolueettomana arviointi- ja sertifiointiprosessissa kansainvälisten parhaiden käytäntöjen mukaisesti.
Voit lukea lisää rahoitusmallistamme englanniksi täältä

Miten MSC:n toiminta kehittyy?

MSC on maailman johtava luonnonvaraisen kalan ja äyriäisten kestävän pyynnin standardi. MSC:n standardeja sekä standardointiprosessia kehitetään jatkuvasti yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa, jotta ne pysyvät linjassa maailman laajuisten parhaiden toimintatapojen kanssa. Kriittisten sidosryhmien, kuten ympäristöjärjestöjen ja tiedeorganisaatioiden palaute on tärkeässä osassa standardimme kehityksessä. 

Tiesitkö, että MSC on ainoa kansainvälinen Global Sustainable Seafood Initiativen (GSSI) tunnustama kestävän kalastuksen sertifiointiohjelma? Täytämme myös YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön ympäristömerkintää koskevat käytännesäännöt.  MSC on myös kansainvälisen ympäristömerkintäorganisaation, ISEAL:n, jäsen. Tämä edellyttää, että MSC:n ohjelma täyttää heidän tiukat kriteerinsä standardien laadinnalle, valvonnalle ja vaikutusten seurannalle.

Myös MSC-sertifioidut kalastusyritykset parantavat jatkuvasti toimintaansa. Lue lisää täältä.

Kumpi on vastuullisempaa suuri- vai pienimuotoinen kalastus?

Valitettavasti kysymykseen ei ole yksiselitteistä vastausta. Tilanne ei ole se, että laajamittainen kalastus olisi aina huono asia ja pienimuotoinen kalastus aina hyvä. Kaikilla kalastusmenetelmillä – verkoilla, siimalla, pelagisilla trooleilla, pohjatrooleilla ja merroilla – on omat haasteensa. Kun kalastus on sertifioitu MSC:n kestävän kalastuksen standardin mukaisesti, sertifiointilaitos tarkastelee tämänhetkistä kalastusta ja arvioi ympäristövaikutukset sen perusteella, missä pyynti tapahtuu ottaen huomioon sivusaaliin, pohjavauriot ja muut elinympäristövaikutukset, kantojen tilan, valikoinnin, hallinnon yms. Tällä hetkellä noin 18 % MSC-sertifioiduista kalastuksesta on pienimuotoista. Pyrimme jatkuvasti kasvattamaan tätä osuutta.

 

Suuri ei kuitenkaan aina ole pahasta. Suurilla aluksilla on:

 • tilaa kalastuksenvalvojille ja kehittyneemmälle valvontalaitteistolle
 • mahdollisuudet jakaa kalastuksen painetta suuremmalle alueelle sen sijaan, että se kuormittaisi vain keskitetysti
 • hyvin hallinnoituna ja valvottuna mahdollisuudet toimia kestävästi.

Sekä suuret että pienet kalastusyritykset voivat olla hyvin hallinnoituina vastuullisia. Voit lukea lisää eri pyyntimetodeista englanniksi täällä.


Voiko pohjatroolikalastus saavuttaa MSC-sertifikaatin?

Kaikilla kalastuksilla koosta ja pyyntitavasta riippumatta on mahdollisuus hakeutua MSC:n kestävän kalastuksen standardin mukaiseen sertifiointiprosessiin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikki kalastukset täyttäisivät standardin vaatimukset ja saavuttaisivat sertifikaatin. Riippumatta siitä, onko kyseessä verkot, rysät, pelagiset troolit, pohjatroolit kalastusmenetelmänä, kalastuksella on aina vaikutuksia ekosysteemeihin.

Kun kalastusta arvioidaan MSC:n standardin mukaisesti, sertifiointilaitokset eli kolmannet osapuolen akkreditoidut asiantuntijaorganisaatiot tarkastelevat kalastustoimintaa kokonaisuutena ja arvioivat sen ympäristövaikutuksia. Sertifiointilaitos kartoittaa muun muassa sivusaaliin määrän, mahdolliset merenpohjan vauriot, vaikutukset muihin lajeihin, kalakannan tilan ja sen hallinnan. Samanaikaisesti MSC jatkaa tieteen kehittymisen seuraamista ja päivittää standardiaan sen mukaisesti, jotta standardi pysyy aina parhaiden käytäntöjen aallon harjalla. Seuraava kattava MSC:n kestävän kalastuksen standardipäivitys tapahtuu vuonna 2022.

Erityisesti pohjatroolauksen osalta on tärkeää selvittää, minkälaisella merenpohjan vaikutuksia troolilla on esimerkiksi kovalla, savi- tai hiekkapohjalla. Kuinka syvälle troolin vaikutukset ulottuvat, minkälaista elämää merenpohjasta löytyy ja miten troolaus niihin vaikuttaa. Jos vaikutukset ovat kestävän kehityksen kannalta rajallisia, pohjatroolikalastus voidaan toisinaan sertifioida. Joillekin pohjatroolareille asetetaan sertifiointiin liittyviä ehtoja. Kyse voi olla tiettyjen alueiden välttämisestä tai yhdessä tutkijoiden kanssa merenpohjan kartoittamisesta kalastuksen vaikutusten selvittämiseksi.

Ilman MSC-sertifiointia näitä tutkimuksia ja toiminnan parannuksia ei luultavasti olisi muuten tapahtunut. Kun valitset MSC-sertifioitua kalaa kaupassa tai ravintolassa, et siis vain palkitse ammattikalastajat, jotka onnistuvat täyttämään MSC:n tiukan standardin vaatimukset, vaan tuet myös sertifioitujen kalastusten toiminnan kehittämistä yhä vastuullisempaan suuntaan.

 

Tiesitkö, että saavuttaakseen MSC-sertifikaatin, kalastuksen on todistettava, että sen pyyntimetodit, kuten esimerkiksi tässä mainittu pohjatroolaus, eivät aiheuta vakavaa tai peruuttamatonta vahinkoa merenpohjan elinympäristöjen rakenteelle ja elämälle?

 • Pohjatrooleilla pyydetään noin neljännes (24%) kaikesta maailman kalasta (UN FAO FishStatJ 2016 data cited in Amoroso et al., [2018])
 • Huonosti hallinnoitu pohjatroolaus, kuten mikä tahansa kalastus, voi aiheuttaa vahinkoa laajemmalle ekosysteemille. Kalastuksen kestävän hallinnan kannustaminen riippumattomien sertifiointiohjelmien, kuten MSC:n, avulla on elintärkeää merillemme.
 • MSC-sertifioidun kalastuksen on vältettävä vaikuttamasta erittäin herkkiin luontotyyppeihin (haavoittuviin meriekosysteemeihin) ja osoitettava, miten tämä ennakoivilla toimilla saavutetaan.
 • MSC on tehnyt yhteistyötä tutkijoiden kanssa, jotta on saanut kehitettyä parempia arviointimetodeja kalastusvälineiden merenpohjaan kohdistuvien vaikutusten arviointiin.
 • Pohjatroolauksen vaikutuksista hiilidioksidipäästöihin on tehty joitain arvioita, mutta tulokset ovat kiistanalaisia, eikä asiasta ole tällä hetkellä laajalti hyväksyttyä tieteellistä yksimielisyyttä.

 

Scottish haddock fishing boat

 

Mitä mieltä MSC on Seaspiracy-elokuvasta?

Olemme samaa mieltä elokuvan tekijöiden kanssa siitä, että ylikalastus on suurin meriämme kohtaava ongelma. Keskustelun seurauksena kiinnostus kestävästi pyydettyjä mereneläviä kohtaan on lisääntynyt. Tämä on pelkästään hyvä asia!

MSC:tä ei elokuvassa haastateltu, mutta yksi MSC:tä kohtaan esitetty kritiikki oli, että kestävästi pyydettyjä mereneläviä ei ole olemassa. Tämä ei pidä paikkaansa. Voit lukea vastineemme elokuvassa esitettyihin väitteisiin täältä.

Me ja monet muut, mukaan lukien YK, WWF ja Suomen Luonnonsuojeluyhdistys, uskomme, että MSC:n kestävän kalastuksen standardi on paras väline kestävän pyynnin edistämiseen maailmalla. MSC on erittäin ylpeä osastaan kalastuskäytäntöjen uudistus- ja kestävien merenelävien markkinoiden edistämistyössä, jota teemme yhdessä monien yhteistyökumppaneidemme ja järjestöjen kanssa.

Prosessimme on täysin läpinäkyvä ja ympäristöjärjestöillä ja muilla sidosryhmillä on useita mahdollisuuksia antaa palautetta sen etenemisestä. Kaikki arvioinnit ovat kenen tahansa luettavissa ”Track a Fishery”-sivustollamme. Ainoastaan kalastukset, jotka täyttävät Kestävän Kalastuksen Standardin tiukat vaatimukset, sertifioidaan.

MSC-sertifiointi ei todellakaan ole helppo prosessi. Jotkut kalastukset käyttävät vuosia parantaessaan toimintaansa saavuttaakseen standardimme vaatiman tason. Suurin osa kalastuksista, jotka hakeutuvat esiarviointiin, eivät täytä vaadittavia kriteereitä ja joutuvat tekemään huomattavia parannuksia toimintaansa ennen sertifikaatin saavuttamista.  

Populaaritieteellisiä elokuvia tehtäessä asioita yksinkertaistettava vivahteikkaamman totuuden kustannuksella. Me ymmärrämme tämän. Tällä tavalla saadaan aikaan reaktioita ja itse asiassa saadaan organisaatiot ja yritykset myös käymään läpi toimintaansa. Monet tutkijat ovat kuitenkin reagoineet ohjelmassa esitettyihin yksinkertaistuksiin ja tietoihin. Tässä on joitain heidän postauksistaan:

Seaspiracy antaa vääristyneen kuvan kalastuksesta ja vesiviljelystä – kalaa voi edelleen syödä hyvällä omallatunnolla - Luonnonvarakeskus (LUKE)

 

Onko silakan ja kilohailin pyynti Itämerellä sertifioitu?

Suomen silakan ja kilohailin trooli- ja rysäkalastus saavutti ensimmäisenä suomalaisena kalastuksena MSC-sertifikaatin kesäkuussa 2018. Silakka on tärkein saaliskalamme, ja silakan osuus merialueen kaupallisen kalastuksen kokonaissaaliista on noin 90 prosenttia. Suomen silakkasaalis oli 2020 noin 92 000 tonnia, ja 64 prosenttia siitä saatiin Selkämereltä. Silakan ohella pyydettiin 12 000 tonnia kilohailia.

Toukokuussa 2021 ICES antoi uudet kanta-arviot Itämeren kalakannoista, jossa se laski keskisen silakan kannan arviota huomattavasti kannan huonosta uusiutumisesta johtuen. Muuttuneen arvion seurauksena sertifiointilaitokset totesivat, että keskiseen silakkakantaan kohdistuva pyynti ei kalakannan tilan osalta enää täytä MSC:n kriteereitä.

Kalastusten sertifikaattien pidättäminen tuli voimaan 15. syyskuuta 2021 ja vaikuttaa keskistä silakkaa pyytäviin sertifiointiyksiköihin seuraavissa MSC-sertifikaateista:

 • Denmark, Estonia, Germany, Sweden Baltic herring and sprat (UOC 1-6)
 • Finland Baltic herring & sprat (UOC 4-5)
 • NZRO Gulf of Riga herring and sprat trawl fishery (UOC 2)

On tärkeää kuitenkin huomioida, että näissä MSC-sertifikaateissa sertifikaatin pidättäminen tai sen omaehtoinen keskeytys koskee ainoastaan keskiseen silakkakantaan kohdistuvaa pyyntiä (ICES osa-alueet 25-29+32). Pohjanlahden silakan ja kilohailin kannoilla menee ICES:n mukaan hyvin ja niiden pyynti on edelleen MSC-sertifikaatin piirissä. Suurin osa suomalaisesta silakasta tulee juuri Pohjanlahden silakkakannasta.

Voit lukea lisää suomalaisesta MSC-sertifioidusta silakan ja kilohailin kalastuksesta täältä.


Miten MSC-sertifioituja kalastuksia valvotaan?

MSC-sertifioituja yrityksiä valvotaan eri tavoin riippuen niiden toiminnan laajuudesta, kohdelajista sekä toiminta-alueesta. Kaikkien sertifioitujen kalastusyritysten tulee noudattaa paikallisia lakeja, säädöksiä ja ohjeita, jotka myös ohjaavat tarvittavan valvonnan laajuutta.

MSC-sertifioinnin vaiheet ovat seuraavanlaiset:

 1. Esiarviointi (vapaaehtoinen)
  Tunnistetaan sertifiointiin liittyviä haasteita. Jos esiarvioinnin tulos on positiivinen, kalastusyritys voi edetä suoraan täysarviointiin. Vaihtoehtoisesti kalastusyritys voi ensin päättää kehittää toiminta-alueita, joilla parannuksia vaaditaan.
 2. Täysarviointi
  Sisältää mahdollisuuksia sidosryhmien palautteeseen ja vertaisarviointiin. Kestää 8-18 kuukautta, keskimääräinen kesto 12 kuukautta.
 3. Sertifiointi
  Voimassa viisi vuotta. Tänä aikana kalastusyritys tekee parannuksia, jotka on määritelty sertifiointiehdoissa.
 4. Vuosittaiset auditoinnit
  Tarkastellaan kalastusyrityksen fyysisessä ympäristössä tai hallinnossa mahdollisesti tapahtuneita huomattavia muutoksia.
 5. Uudelleenarviointi
  Tapahtuu viiden vuoden välein viimeisimmän sertifikaatin myöntämisestä.

Sertifiointiprosessi on täysin läpinäkyvä ja ympäristöjärjestöillä ja muilla sidosryhmillä on useita mahdollisuuksia antaa palautetta prosessin etenemisestä. Kaikki arvioinnit ovat myös kenen tahansa luettavissa ”Track a Fishery”-sivustollamme. Ainoastaan kalastukset, jotka täyttävät MSC:n Kestävän Kalastuksen Standardin tiukat vaatimukset, sertifioidaan.

Standardissamme on määritelty erilaisia tapoja monitoroida kalastustoimintaa. Näitä voivat olla muun muassa fyysiset kalastuksen valvojat, standardoidut lokikirjat, elektroninen sijainnin monitorointi (esim. VMS, AIS), kalastajien haastattelut, kamerat, saaliin purkuvelvoitteet valvojien läsnäolleessa, itsenäiset tutkimusprojektit ja yhteisövalvonta. Valvonnan taso määritellään tapauskohtaisesti ja sisällytetään kalastuksen sertifioinnin ehtoihin – sertifiointilaitos tarkkailee kalastuksen toimintaa (myös valvonnan luotettavuutta) sekä kalakannan ja elinympäristön tilaa aina vuosiauditointien yhteydessä. Akkreditoituja sertifiointilaitoksia puolestaan valvoo puolueeton valvontaelin ASI.

MSC:n standardin valvontaa kehitetään jatkuvasti. Lisätietoa asiasta englanniksi löydät täältä.

Tämän lisäksi MSC valvoo kalan toimitusketjua MSC:n Jäljitettävyysstandardilla. Kaikilta toimitusketjutoimijoilta vaaditaan MSC-sertifiointi, jotta tuotteen voi myydä kuluttajalle MSC-sertifioituna. Lisätietoa jäljitettävyydestä löytyy täältä.

 

 

Lisätietoa

Mitä sininen MSC-merkki kertoo?

Mitä sininen MSC-merkki kertoo?

Sininen MSC-merkki löytyy ainoastaan luonnonvaraisesta kalasta ja äyriäisistä, jotka ovat peräisin MSC-sertifioiduista kalastusyrityksistä. MSC:n kestävän kalastuksen standardi on tieteellinen määre kestävälle kalastukselle.

Mitä on kestävä kalastus?

Mitä on kestävä kalastus?

Kestävällä kalastuksella tarkoitetaan sitä, että mereen jätetään tarpeeksi kalaa, elinympäristöjä kunnioitetaan ja kalastuksesta riippuvaisten ihmisten elinkeinojen säilyminen varmistetaan.