Skip to main content

Meret ovat välttämättömiä elämälle maan päällä. Ne peittävät yli 70% planeettamme pinnasta, sääntelevät ilmastoa ja tuottavat happea, jota me tarvitsemme elääksemme.

35,4%

kalakannoista ylikalastettu

Meret ovat myös koti uskomattomalle määrälle elämää. Kalat ja äyräiset ovat ensisijainen proteiininlähde miljoonille ihmisille, joten merten eliöstön hyvinvointi on välttämätöntä ihmisten elinkeinojen ja ruokaturvan säilyttämiseksi.

Merenelävät ovat meille viimeinen suuri luonnonvaraisen ruoan lähde.

49%

lasku merieläinten populaatioissa

Kun otetaan huomioon se, kuinka selkeästi merien hyvinvointi on yhteydessä ympäristöön liittyvään, sosiaaliseen ja taloudelliseen hyvinvointiimme, ovat panokset todella korkealla. 

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n vuoden 2022 maailman kalastuksen ja vesiviljelyn tilaa koskevan (State of World Fisheries and Aquaculture, SOFIA) raportin mukaan 35,4% maailman kalakannoista on ylikalastettu.

 

 

WWF:n vuoden 2015 Living Blue Planet -raportin mukaan selkärankaisten eläinten määrä merissä on pienentynyt lähes puoleen (49%) vuosien 1970–2012 aikana. 

Tärkeimpiä vaikuttavia tekijöitä ovat ylikalastus sekä laiton ja tuhoava kalastus sekä ilmastonmuutos. Nämä eivät vaikuta ainoastaan merten lajistoon ja ekosysteemeihin, vaan ovat myös vakava ongelma yhteisöille.  

 

Mitä MSC tekee?

Teemme yhteistyöstä kalastusyritysten, tiedeyhteisöjen ja kaupan alan edustajien kanssa edistääksemme kestävää kalastusta ja varmistaaksemme vastuullisesti pyydetyn kalan ja äyriäisten saatavuuden kuluttajille.

Valitsemalla mereneläviä, joissa on sininen MSC-ympäristömerkki, tuet samalla vastuullisia, merten hyvinvointia edistäviä kalastusyrityksiä ja rohkaiset myös muita tekemään samoin. 

Lisätietoa

Tapamme toimia

Tapamme toimia

Kaikki toivovat, että meremme olisivat terveitä myös tulevaisuudessa. Ratkaisumme antavat kaikille mahdollisuuden osallistua tämän tulevaisuuden luomiseen merenelävistä nauttien, ei ilman niitä.

Yhteisövaikutukset

Yhteisövaikutukset

Kala on tärkeä ravinnon- ja tulonlähde useissa maailman yhteisöissä. Monille kestävä kalastus on välttämätöntä, eikä vaan luksusta.

Liikakalastus, laiton ja tuhoava kalastus

Liikakalastus, laiton ja tuhoava kalastus

MSC perustettiin ratkaisemaan liikakalastuksesta johtuvia ongelmia. Ohjelmamme työskentelee laittomien ja tuhoavien kalastuskäytäntöjen torjumiseksi.