Skip to main content

MSC:n sininen kalamerkki löytyy ainoastaan luonnonvaraisesta kalasta ja äyriäisistä, jotka ovat peräisin MSC:n kestävän kalastuksen standardin mukaisesti sertifioiduista vastuullisista kalastusyrityksistä. MSC:n kestävän kalastuksen standardi on tieteellinen perusta kestävälle kalastukselle.

Jokaisen MSC-sertifioidun kalastusyrityksen vaikutukset luonnonvaraisiin kalakantoihin ja alueen ekosysteemeihin on riippumattomasti arvioitu.

MSC-sertifioitu kala ja äyriäiset pidetään erillään sertifioimattomasta saaliista koko toimitusketjun ajan aina merestä lautaselle asti. Ne pidetään selkeästi merkittyinä, jotta ne voidaan tarvittaessa jäljittää sertifioituun vastuullisesti toimivaan kalastusyritykseen.

Mihin MSC-merkkiä tarvitaan?

Ylikalastus on vakava uhka merillemme ja myös syy siihen, että MSC ja ympäristömerkkimme ovat olemassa. Yli kolmannes maailman kalakannoista on nykyisellään ylikalastettuja.

Ylikalastusta edesauttavat monet tekijät ja tilanne jatkaa huononemistaan ellemme tee asialle jotain.

Merenelävät ovat yksi laajimmin vaihdetuista elintarvikkeista maailmassa ja niiden kysyntä kasvaa jatkuvasti samalla kun maailman populaatio myös jatkaa kasvuaan.

Ylikalastuksen vaikutukset myös korostuvat ilmastonmuutoksen seurauksena. Ilmastonmuutos aiheuttaa muutoksia meriekosysteemeissä sekä elinympäristöissä, joista kalakannat ovat riippuvaisia. Esimerkiksi Koillis-Atlantilla makrillikannat ovat siirtyneet pohjoisemmaksi meren lämpötilan noustessa.

Kalastuksen haitalliset tuet voivat myös edesauttaa ylikalastusta ja ne tulisi MSC:n mielestä poistaa.


Voimmeko lopettaa ylikalastuksen yksinkertaisesti vain lopettamalla kalan syönnin?

Vuoteen 2050 mennessä maailmassa arvioidaan olevan 10 miljardia ihmistä, joten on elintärkeää, että hyödynnämme luonnonvarojamme vastuullisesti. Miljoonille ihmisille rannikkoyhteisöissä kalastuksen lopettaminen ei yksinkertaisesti ole vaihtoehto.

Jos hallinnoimme kalakantojamme kestävästi, ne voivat uusiutua ja kukoistaa. Tällaisia menestystarinoita on jo monia, kuten esimerkiksi Namibian kummeliturska ja Patagonian hammaskala, joiden kannat palautuivat kestävälle tasolle huolellisen kalastuksenhallinnan tuloksena. 

Tutkimukset todistavat, että vastuullisesti hallinnoidut kalakannat tuottavat enemmän kalaa pitkällä aikavälillä. Tämä on ’win-win’-tilanne merillemme ja myös meille. Miljoonat ihmiset ympäri maailmaa ovat riippuvaisia merenelävistä sekä proteiininlähteenä että elinkeinona. 


Mitä ovat vastuulliset merenelävät?

Vastuulliset merenelävät ovat peräisin kalastusyrityksistä, jotka pyytävät kalaa niin, että kalakannat ja lajit säilyvät terveinä ja meret hyvinvoivina.

Me olemme asettaneet MSC:n kestävän kalastuksen standardissa joukon kriteereitä vastuullisuudelle. Maailmassa on yli 400 luonnonvaraisen kalan pyyntiä, jotka on sertifioitu tämän standardin vaatimusten mukaisesti. Saavuttaakseen sertifikaatin, kalastusten tulee täyttää vaatimuksen kolmessa perusperiaatekategoriassa:

 

Kuinka uskottava MSC:n sertifiointijärjestelmä vastuullisille mereneläville on?

Sertifiointiprosessimme on riippumaton, todennettavissa ja perustuu tieteeseen. Emme sertifioi kalastusyrityksiä itse – sertifioinnista on vastuussa puolueettomat arvioijat ja kriittisillä sidosryhmillä kuten ympäristöjärjestöillä on useita mahdollisuuksia osallistua prosessiin ja antaa palautetta sen etenemisestä.

Kalastuksilla voi mennä vuosia toimintansa parantamiseen ennen kuin ne saavuttavat MSC-sertifikaatin. Ja sertifikaatin saavuttaminen on vasta alkua. Joka vuosi sertifiointilaitokset suorittavat vuosittaisauditointeja tarkistaakseen, että kalastukset toimivat niille luodun suunnitelman mukaisesti. Uudelleenarviointi suoritetaan viiden vuoden välein.

Standardimme vaatimusten mukaisesti, kalastusyritysten tulee jatkuvasti kehittää toimintaansa aina siihen asti, kunnes ne noudattavat vastuullisuuden parhaita toimintatapoja. Jos kalastusyritykset eivät kehitä toimintaansa sovitun aikataulun mukaisesti, niiden sertifikaatti voidaan pidättää siihen asti, kun ne saavuttavat MSC:n kestävän kalastuksen standardissa vaadittavan tason.

Kalastukset, jotka ovat MSC-sertifioituja ovat usein myös edelläkävijöitä innovaatioissa ja parhaiden toimintatapojen kehittämisessä maailmanlaajuisesti.

Yli 20 vuoden ajan olemme työskennelleet tiedeyhteisöjen, kalastusyritysten, tuottajien ja kalabrändien kanssa kehittääksemme standardejamme ja edistääksemme kestävää kalastusta. MSC on ainoa luonnonvaraisen kalan sertifiointi- ja ympäristömerkintäohjelma, joka täyttää sekä YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) että globaalin kestävien standardien jäsenjärjestön ISEALin parhaiden toimintatapojen vaatimukset. Maaliskuussa 2017 MSC:stä tuli ensimmäinen Global Sustainable Seafood Initiativen (GSSI) tunnustama uskottava maailmanlaajuinen merenelävien sertifiointiohjelma.


Mistä tiedän, ovatko ostamani merenelävät vastuullisesti pyydettyjä?

MSC:n sininen kalamerkki löytyy ainoastaan luonnonvaraisista merenelävistä, jotka ovat peräisin MSC:n kestävän kalastuksen standardin mukaisesti sertifioiduista kalastusyrityksistä. Jäljitettävyysstandardimme toimitusketjuyrityksille varmistaa, että MSC-sertifioidut merenelävät pidetään aina erillään sertifioimattomista ja pysyvät selkeästi merkittynä.

Yli 7000 yrityksellä ympäri maailmaa on MSC:n jäljitettävyyssertifikaatti. Tämä pitää sisällään yli 48 000 vähittäiskauppaa ja ravintolaa, kalatukkuja, kalankäsittelijöitä ja -jalostajia sekä varastoja. Nämä yritykset auditoidaan joka vuosi ja niihin voidaan myös tehdä yllätysauditointeja, joilla varmistetaan, että ne toimivat jäljitettävyyden, ympäristömerkinnän ja erittelyn vaatimusten mukaisesti.

MSC tilaa myös aika ajoin puolueettomia DNA-testejä MSC-merkityille tuotteille suojellakseen niitä ruokapetoksilta ja varmistaakseen, että MSC-merkittyjä mereneläviä ei ole korvattu toisilla – joskus uhanalaisillakin – lajeilla. Current Biology -julkaisussa julkaistu tutkimus osoitti, että MSC-merkittyjen tuotteiden väärinmerkintäprosentti on alle 1% - huomattavasti alhaisempi kuin muilla merenelävistä löytyvillä merkinnöillä.

Mitä minä voin tehdä ylikalastuksen estämiseksi?

Me voimme kaikki tehdä osamme. Etsi ja kysy kaupassa, kalatiskillä ja ravintolassa MSC-sertifioituja vastuullisesti pyydettyjä mereneläviä. Mitä enemmän kuluttajat kysyvät vastuullisesti pyydettyjä mereneläviä, sitä nopeammin kestämättömät kalastusmetodit jäävät pois käytöstä.

Toivomme myös, että valtionhallinnot toimisivat ylikalastusta tukevien haitallisten kalastuksen tukien poistamiseksi ja asettaisivat kalastuskiintiöt aina tieteellisen kestävyyden määritelmän mukaisesti. Tiedämme, miten ylikalastuksesta päästään eroon, mutta meidän pitää kaikkien tehdä osamme.

10 syytä valita sininen kalamerkki

 

 

Lisätietoa

Mitä on kestävä kalastus?

Mitä on kestävä kalastus?

Kestävä kalastus tarkoittaa sitä, että mereen jätetään tarpeeksi kalaa, elinympäristöjä kunnioitetaan ja kalastuksesta rippuvaisten ihmisten elinkeinon säilyminen varmistetaan.

Vertaile MSC-merkkiä

Vertaile MSC-merkkiä

On olemassa monia erilaisia ympäristömerkintöjä. Miten MSC:n sininen kalamerkki suoriutuu suhteessa muihin merkkeihin?

Ovatko MSC-merkillä merkityt merenelävät kestävästi kalastettuja?

Ovatko MSC-merkillä merkityt merenelävät kestävästi kalastettuja?

Voit luottaa siihen, että sinisellä MSC-merkillä merkityt kala- ja äyriäiset ovat kestävien kalastusyritysten kalastamia.