Skip to main content

Kestävä kalastus tarkoittaa sitä, että mereen jätetään tarpeeksi kalaa, elinympäristöjä kunnioitetaan ja kalastuksesta riippuvaisten ihmisten elinkeinon säilyminen varmistetaan.

Kestävän kehityksen mittaaminen

Kalastusyrityksen kestävyyttä voidaan arvioida sen koosta, maantieteellisestä sijainnista tai sen käyttämistä kalastusmetodeista riippumatta. Kestävän kalastuksen standardimme on tieteeseen perustuva tapa arvioida kestävyyden tasoa. Kalastusyritysten riippumattomassa arvioinnissa standardia varten keskitytään kolmeen perusperiaatteeseen:

 

 

Kestävät kalakannat

Jääkö mereen tarpeeksi kalaa? Kalastuksen on oltava sellaisella tasolla, että se voi jatkua toistaiseksi ja kalakannat pysyvät tuottavina ja terveinä.

Ympäristövaikutusten minimoiminen

Kalastuksen ympäristövaikutukset. Kalastustoimintaa on hallittava huolellisesti, jotta toiset lajit ja ekosysteemin elinympäristöt säilyvät elinvoimaisina.

Tehokas kalastushallinto

Hallitaanko toimintaa hyvin? MSC-sertifioitujen kalastusyritysten tulee noudattaa asiaankuuluvia lakeja ja kyetä sopeutumaan ympäristön muuttuviin olosuhteisiin.

The three principles of the MSC Fisheries Standard

The three principles of the MSC Fisheries Standard

Kestävä kehitys keskittyy tulevaisuuteen

Kalastuksen kestävyyttä kalastusyrityksissä tarkkaillaan jatkuvasti. MSC-sertifikaatin saatuaan kalastusyritykset uudelleenarvioidaan säännöllisesti ja monet joutuvat tekemään parannuksia toimintatapoihinsa. Tieteellinen tieto lisääntyy koko ajan ja kalastusyrityksiä kannustetaan kehittämään uusia tapoja merien luonnonvarojen suojelemiseksi ja säilyttämiseksi tuleville sukupolville. 

Lue lisää MSC:n kestävän kalastuksen standardista.

 

 

Lisätietoa

Mitä sininen MSC-merkki kertoo?

Mitä sininen MSC-merkki kertoo?

Sininen MSC-merkki löytyy ainoastaan luonnonvaraisesta kalasta ja äyriäisistä, jotka ovat peräisin MSC-sertifioiduista kalastusyrityksistä. MSC:n kestävän kalastuksen standardi on tieteellinen määre kestävälle kalastukselle.

Tapamme toimia

Tapamme toimia

Kaikki toivovat, että meremme olisivat terveitä myös tulevaisuudessa. Ratkaisumme antavat kaikille mahdollisuuden osallistua tämän tulevaisuuden luomiseen merenelävistä nauttien, ei ilman niitä.

Kalastusyritysten kehittäminen

Kalastusyritysten kehittäminen

Kestävän kalastuksen ja kalastuksen hallinnan lisäksi kalastusyritysten tulee hallita vaikutuksiaan ympäristöön ja toisiin lajeihin.