Mitä on kestävä kalastus?

Kestävä kalastus tarkoittaa sitä, että mereen jätetään tarpeeksi kalaa, elinympäristöjä kunnioitetaan ja kalastuksesta riippuvaisten ihmisten elinkeinon säilyminen varmistetaan.

Kestävän kehityksen mittaaminen

Kalastusyrityksen kestävyyttä voidaan arvioida sen koosta, maantieteellisestä sijainnista tai sen käyttämistä kalastusmetodeista riippumatta. Kestävän kalastuksen standardimme on tieteeseen perustuva tapa arvioida kestävyyden tasoa. Kalastusyritysten riippumattomassa arvioinnissa standardia varten keskitytään kolmeen perusperiaatteeseen:

 

 

  1. Kestävät kalakannat

    Jääkö mereen tarpeeksi kalaa? Kalastuksen on oltava sellaisella tasolla, että se voi jatkua toistaiseksi ja kalakannat pysyvät tuottavina ja terveinä.

  2. Ympäristövaikutusten minimoiminen

    Kalastuksen ympäristövaikutukset. Kalastustoimintaa on hallittava huolellisesti, jotta toiset lajit ja ekosysteemin elinympäristöt säilyvät elinvoimaisina.

  3. Tehokas kalastushallinto

    Hallitaanko toimintaa hyvin? MSC-sertifioitujen kalastusyritysten tulee noudattaa asiaankuuluvia lakeja ja kyetä sopeutumaan ympäristön muuttuviin olosuhteisiin.

Watch video

The three principles of the MSC Fisheries Standard

0:52

Kestävä kehitys keskittyy tulevaisuuteen

Kalastuksen kestävyyttä kalastusyrityksissä tarkkaillaan jatkuvasti. MSC-sertifikaatin saatuaan kalastusyritykset uudelleenarvioidaan säännöllisesti ja monet joutuvat tekemään parannuksia toimintatapoihinsa. Tieteellinen tieto lisääntyy koko ajan ja kalastusyrityksiä kannustetaan kehittämään uusia tapoja merien luonnonvarojen suojelemiseksi ja säilyttämiseksi tuleville sukupolville. 

Lue lisää MSC:n kestävän kalastuksen standardista.

 

 

Lisätietoa

Frozen products close up showing blue MSC label

Mitä sininen MSC-merkki kertoo?

Sininen MSC-merkki löytyy ainoastaan luonnonvaraisesta kalasta ja äyriäisistä, jotka ovat peräisin MSC-sertifioiduista kalastusyrityksistä. MSC:n kestävän kalastuksen standardi on tieteellinen määre kestävälle kalastukselle.

Lue lisää
Full shot of fishermen repairing hanging nets with their backs to the camera

Tapamme toimia

Kaikki toivovat, että meremme olisivat terveitä myös tulevaisuudessa. Ratkaisumme antavat kaikille mahdollisuuden osallistua tämän tulevaisuuden luomiseen merenelävistä nauttien, ei ilman niitä.

Lue lisää
Low-angle shot of three men (left, right and centre) bent forwards fixing a net

Kalastusyritysten kehittäminen

Kestävän kalastuksen ja kalastuksen hallinnan lisäksi kalastusyritysten tulee hallita vaikutuksiaan ympäristöön ja toisiin lajeihin.

Lue lisää
  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}