Skip to main content

Suomen ensimmäinen MSC:n kestävän kalastuksen sertifikaatti Itämeren silakan ja kilohailin kalastukselle

Silakan ja kilohailin trooli- ja rysäkalastus on saavuttanut MSC:n kestävän kalastuksen sertifikaatin ensimmäisenä Suomessa. Kalastustoiminta sai hyvät arvosanat kaikilla kolmella MSC:n kestävän kalastuksen osa-alueella. Sertifioinnin johdosta noin 95 % Suomen merialueen saalista täyttää MSC-sertifikaatin kriteerit. WWF Suomi onnittelee Suomen Ammattikalastajaliittoa projektin valmistumisesta.

Silakan kalastus Suomessa

© Kuva: Markku Saiha

Suomen Ammattikalastajaliiton (SAKL) hallinnoima prosessi kesti kokonaisuudessaan noin vuoden. Arvioinnin suoritti Acoura Marine -sertifiointilaitos ja arvioinnissa tutkittiin silakka- ja kilohailikantojen tilaa, kalastuksen ympäristövaikutuksia ja hallinnointia.

Marine Stewardship Council (MSC) hallinnoi maailman johtavaa ympäristömerkintäohjelmaa vastuulliselle kalastukselle ja kalatuotteiden jäljitettävyydelle ja tekee läheistä yhteistyötä kalastajien, tutkijoiden, ympäristöjärjestöjen, kuluttajien ja kaupan alan toimijoiden kanssa. MSC:n sertifiointiohjelma tunnustetaan myös tärkeäksi instrumentiksi kestävän kalastuksen edistämisessä ja vastuullisten toimitusketjujen luomisessa YK:n Agenda2030:n kestävän kehityksen tavoitteissa.

Suurin osa merialueen saaliista nyt sertifioitu

Silakan ja kilohailin kalastuksen sertifioinnin johdosta noin 95 % Suomen merialueen saalista täyttää MSC-sertifikaatin kriteerit. Kuitenkin ainoastaan Suomen Ammattikalastajaliittoon kuuluvat silakan ja kilohailin kalastajat voivat myydä saaliinsa MSC-sertifioituna, joten MSC-merkityn kalan osuus kokonaissaalista tulee olemaan hiukan yli 70 %.

"Silakka ja kilohaili ovat Suomen kaupallisesti tärkeimmät kalalajit ja on hienoa, että ensimmäinen MSC-sertifiointiprosessi toteutettiin onnistuneesti. Vastuullisesti pyydettyjen MSC-sertifioitujen raaka-aineiden kysyntä on yleisessä kasvussa niin elintarvikkeiksi, kuin myös kalajauhon raaka-aineeksi”, toteaa Suomen Ammattikalastajaliiton (SAKL) toimitusjohtaja Kim Jordas.

WWF Suomen suojeluasiantuntija Matti Ovaska iloitsee myös näistä hyvistä uutisista.

”Onnittelemme Suomen ammattikalastajaliittoa ja koko Suomen kalataloussektoria hienosta saavutuksesta. MSC-sertifikaatti on oikeutettu tunnustus silakan- ja kilohailin kestävästä kalastuksesta.”

MSC:n sertifiointi kannustaa parannuksiin

Sertifiointiprosessin aikana silakan ja kilohailin kalastuksessa havaittiin useita vahvuuksia. Itämeren rannikkovaltiot tarkkailevat silakan ja kilohailin kantoja jatkuvasti ja myös kansainvälinen merentutkimusneuvosto ICES arvioi ne vuosittain. Tämän seurauksena kaikki kalastuksen kohteena olevat kalakannat todettiin olevan kestävällä tasolla. Kalastuksen vaikutukset Itämeren ekosysteemiin ja muihin lajeihin ovat myös tämän hetkisten tietojen mukaan vähäiset. Kalastushallinto puolestaan perustuu EU:n yhteiseen kalastuspolitiikkaan ja se on perusteellista. Kalastustoiminta saavutti siis tarvittavat pistemäärät kaikilla kolmella MSC:n kestävän kalastuksen osa-alueella – kestävät kalakannat, ympäristövaikutusten minimointi ja tehokas kalastushallinto.

MSC:n ohjelma myös kannustaa kalastajia parannuksiin niillä kalastuksen osa-alueilla, joilla arvioinnin pistemäärä jää alle kiitettävän tason. Silakan ja kilohailin kalastuksessa parannettavaa on saaliskoostumuksen ja sivusaaliin tiedonkeruun osalta. SAKL on tehnyt yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen ja ELY-keskuksen kanssa toimintasuunnitelman, jonka avulla toteutetaan saaliskoostumuksen tarkempi seuranta seuraavan viiden vuoden aikana, jonka MSC-sertifikaatti on voimassa.

”MSC-sertifiointi vaikuttaa kaupallisen kalastuksen kehitykseen positiivisesti ja sillä myös mahdollistetaan kalastustoiminnan jatkuvat parannukset.”, lisää MSC Suomen kalastusasiantuntija Janne Posti.

Lisätietoja:

MSC Finland

Johanna Vepsä, Marketing & Communications Consultant Finland, +358 50 570 8000, [email protected]

Janne Posti, Fisheries & Supply Chain Manager Finland, +358 44 980 5916, [email protected]

SAKL

Kim Jordas, Toimitusjohtaja, +358 400 720 690, [email protected]

Lisätietoa

Kalastusyritysten kehittäminen

Kalastusyritysten kehittäminen

Kestävän kalastuksen ja kalastuksen hallinnan lisäksi kalastusyritysten tulee hallita vaikutuksiaan ympäristöön ja toisiin lajeihin.

Jäljitettävät merenelävien toimitusketjut

Jäljitettävät merenelävien toimitusketjut

Vähittäiskauppiaita, kalakauppoja ja ravintoloita sertifioidaan ympäri maailmaa, jotta MSC-merkitty kala voidaan jäljittää kestävään lähteeseen.