Skip to main content

YK on tunnustanut MSC:n globaaliksi toiminnan mittariksi luontokadon torjumisessa

Marine Stewardship Councilin (MSC) maailmanlaajuisten standardien mukainen sertifiointi merenelävien kestävälle pyynnille ja merenelävien toimitusketjulle on tunnustettu YK:n biodiversiteettikonferenssissa (COP-15) keinoksi mitata toimia yhä nopeutuvan luontokadon torjumiseksi.

MSC-sertifioidusta pyynnistä ja toimitusketjusta kerätty tieto muodostaa kolme virallista mittaria kahdelle Kunming-Montrealin sopimuksen globaalin biodiversiteettikehyksen tavoitteelle. Ensimmäinen näistä tavoitteista liittyy luonnonvaraisten lajien kestävään hallintaan ja kauppaan, ja toinen biodiversiteettiarvojen integroimiseen talouksiin. Hallitukset voivat käyttää täydentäviä indikaattoreita mitatakseen edistystä suhteessa näihin tavoitteisiin.

Uskottava toiminta maiden tasolla ja tulosten mittaaminen ovat avainasemassa tämän uuden kansainvälisen sopimuksen menestyksen takaamiseksi. MSC:n standardin mukaisen kalastuksen on säilytettävä terveet kalakannat, minimoitava sivusaalis ja vaikutukset uhanalaisiin ja suojeltuihin lajeihin sekä laajempaan meriekosysteemiin.

MSC:n rooli viitekehyksessä on merkki ohjelman uskottavuudesta biologisen monimuotoisuuden ylläpitämisessä. Biodiversiteettikokouksen (Convention on Biological Diversity, CBD) osapuolten kehittämän ja neuvotteleman uuden sopimuksen tavoitteena on pysäyttää luontokato vuoteen 2030 mennessä ja saavuttaa elpyminen vuoteen 2050 mennessä.

MSC:n toimitusjohtaja Ruper Howes sanoo: ”Olemme erittäin ylpeitä siitä, että MSC-sertifikaatti on tunnustettu YK:n uudessa biodiversiteettikehyksessä. Tunnustus kertoo siitä kovasta työstä, jota MSC-sertifioidut kalastukset joutuvat tekemään ympäristövaikutustensa kartoittamiseksi, niiden hallitsemiseksi ja myös toiminnan kehittämiseksi ja vaikutusten vähentämiseksi tarvittaessa – sekä toimitusketjun roolista näiden ponnistelujen tunnustamisessa ja palkitsemisessa.

Tämä kansainvälinen biodiversiteettisopimus on suuri saavutus. Haasteena on nyt varmistaa, että lupaukset myös vastaavat todellisia toimia. MSC-sertifiointi tarjoaa yrityksille ja hallituksille kaikkialla maailmassa uskottavan mittarin heidän ponnisteluistaan ​​elämän turvaamiseksi valtamerissämme samalla kun ne tarjoavat ruokaa ja toimeentuloa miljardeille ihmisille.”

MSC-ohjelma tukee meriekosysteemien hyvinvointia kannustamalla kestäviä kalastuskäytäntöjä. Sertifioitujen kalastusten ponnistelut palkitaan vähittäiskaupan ja tuotemerkkien sitoumuksilla myydä sertifioituja kestävästi pyydettyjä mereneläviä sinisellä MSC-merkillä merkittynä. MSC:n kalamerkki tuotteessa auttaa kuluttajia valitsemaan vastuullisia mereneläviä kaupassa, kalatiskillä ja ravintolassa. 

The Fisheries Standard 3.0

The new MSC Fisheries Standard features better protections for marine life, as well as stronger fisheries management and compliance requirements.

The Fisheries Standard 3.0

Lisätietoa

Kalastusyritysten kehittäminen

Kalastusyritysten kehittäminen

Kestävän kalastuksen ja kalastuksen hallinnan lisäksi kalastusyritysten tulee hallita vaikutuksiaan ympäristöön ja toisiin lajeihin.

Jäljitettävät merenelävien toimitusketjut

Jäljitettävät merenelävien toimitusketjut

Vähittäiskauppiaita, kalakauppoja ja ravintoloita sertifioidaan ympäri maailmaa, jotta MSC-merkitty kala voidaan jäljittää kestävään lähteeseen.