Uutiset ja mielipiteet

MSC julkisti uuden miljoonan punnan kehitysrahaston

lokakuuta 29, 2018

Marine Stewardship Council on tänään julkistanut miljoonan punnan kehitysrahaston. Ocean Stewardship Fund luotiin tukemaan pieniä sekä kehittyvien maiden kalastusyrityksiä niiden matkalla kohti vastuullisuutta. Rahasto luotiin rahoittamaan myös uutta tutkimusta, jolla täytetään kalastuksen hallinnan tiedoissa olevia aukkoja ja kehitetään kestävien merenelävien markkinoita.

MSC työskentelee tiiviisti yhteistyössä Maailman talousfoorumin Friends for Ocean Action -ryhmän kanssa. Tämä ryhmä perustettiin YK:n pääsihteerin merien erityislähettiläs Peter Thomsonin ja Ruotsin varapääministeri Isabella Lövinin aloitteesta rakentamaan ja kehittämään käytännön ratkaisuja akuutteihin haasteisiin maailman merillä. Yhteistyökumppaneidensa avulla MSC:n tavoitteena on tuoda 20% maailman kalastuksesta kestävän kalastuksen ohjelmansa piiriin vuoteen 2020 mennessä. Vuoteen 2030 mennessä tavoitteena on tavoittaa jo kolmannes maailman kalastuksesta. Nämä tavoitteet ovat linjassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteen numero 14 kanssa – säilyttää meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistää niiden kestävää käyttöä.

“Näiden tavoitteiden saavuttamiseen vaaditaan strategista yhteistyötä kehittyvän maailman kalastusyritysten kanssa. Nämä yritykset kattavat lähes 70% globaalista merenelävien tuotannosta. Monien tiedoissa on vakavia aukkoja, eikä niiden toiminta ole sellaisella tasolla, että MSC-sertifiointi olisi mahdollista. MSC:n miljoonan punnan Ocean Stewardship Fund on kohdistettu nimenomaan auttamaan näitä kalastusyrityksiä niiden matkalla kohti kestävää kalastusta”, toteaa MSC:n toimitusjohtaja Rupert Howes.

Hän jatkaa: “Ocean Stewardship Fund on luotu aikaisemman rahastomme, Global Fisheries Sustainability Fundin pohjalta, GFSF investoi myös parannuksiin pienimuotoisessa kalastuksessa monenlaisissa meriekosysteemeissä aina Korallikolmiosta Madagaskariin ja Surinamiin asti. Olemme nyt kasvattaneet rahaston kokoa huomattavasti ja sen investoinnit kohdistetaan kehitysohjelmissa mukana oleviin kalastuksiin.”

Kalastusyritykset voivat hakea rahoitusta kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi, kapasiteetin kasvattamiseksi ja MSC:n esiarvioinnissa tunnistettujen puutteellisten tietojen täydentämiseen. Saavutetut parannukset auttavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden 14.2, 14.4 ja 14.7 saavuttamisessa – suojella ja hallita kestävästi merten ekosysteemejä, säännellä kalastusta tehokkaasti sekä lopettaa liikakalastus.  

Aloite on otettu hyvin vastaan. YK:n pääsihteerin merien erityislähettiläs ja Friends of Ocean Action -ryhmän yhteispuheenjohtaja, Peter Thomson, sanoo: ”Meremme ovat vaarassa. Tarvitsemme pikaisesti uusia tehokkaita ratkaisuja kestävän kalastuksen lisäämiseksi ja merten ekosysteemien suojeluun. YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen on välttämätöntä mertemme tulevaisuuden turvaamiseksi. Olen iloinen MSC:n viimeisimmästä aloitteesta aktiivisesti auttaa kehittyvän maailman kalastusyrityksiä ja investoida uuteen tieteelliseen tutkimukseen, jota voidaan hyödyntää monissa kalastusyrityksissä ympäri maailman.”

Ruotsin varapääministeri ja Friends of Ocean Action -ryhmän yhteispuheenjohtaja, Isabella Lövin, toteaa: “Maailman ihmisistä yli kolme miljardia saavat elääkseen tarvitsemansa eläinproteiinin meristä ja kalastusyrityksen työllistävät suoraan tai välillisesti satoja miljoonia ihmisiä – suurin osa heistä myös työskentelee pienissä kalastusyrityksissä. Meriemme ja merenalaisen elämän suojelussa on kyse hengissä pysymisestä. Otan ilolla vastaan MSC:n vapaaehtoisen tuen vastuulliselle kalastukselle kehittyvässä maailmassa ja toivon, että tämä rahasto pystyy tuottamaan mittavia parannuksia.”

Rahaston hallinnon ja toteutuksen suunnittelu on käynnissä ja yksityiskohdat julkaistaan vuoden 2019 alussa. MSC aikoo kasvattaa rahaston kokoa ajan mittaan lahjoituksilla järjestöiltä, yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä, jotka jakavat sen vision valtameristä täynnä elämää ja merenelävien tuotannon turvaamisesta nykyiselle ja tuleville sukupolville.

 

Lisätietoja:
Johanna Vepsä
Marketing & Communications Manager, MSC Finland
johanna.vepsa@msc.org
+358 50 570 8000

YK:n kestävän kehityksen tavoite 14

Kestävän kehityksen tavoiteohjelma (Agenda2030) tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen huomioon tasavertaisesti.

Tavoite 14: Säilyttää meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistää niiden kestävää käyttöä.

Lue lisää MSC:n suhteesta tavoitteeseen 14 (EN).

  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}